Szolgálatunk

Keresztség

A keresztség a megtért ember tudatos elköteleződése Krisztus követésében, egy meghívásra adott válasz, a Krisztustól ajándékba kapott barátság elfogadása.

Elsőáldozás

Keresztény életünk középpontjában van az Úrral való találkozás, ami a kenyér és a bor magunkhoz vételében valósul meg. Erre a találkozásra készülünk fel.

Bérmálkozás

A bérmálás egy olyan szentség, amelyben a megkeresztelt ember megkapja a Szentlélek ajándékát, erőt és küldetést kap, hogy Jézus élő tanúja legyen.

Házasság

A keresztény házasság szentség, amelyben Isten erőt ad, hogy a házastársak egymást szeressék és gyermekeiket Isten akarata szerint neveljék.

Szentgyónás

Ahogy a tékozló fiú történtetében olvassuk (Lk 15), az Atyaisten irgalma és Krisztus kegyelme határtalan: mindig keresi és hívja, várjaeltévedt bárányát.

Szentkenet

“Beteg valaki közületek? Hívassa az egyház papjait, azok imádkozzanak fölötte, és kenjék meg őt olajjal az Úr nevében!”

Gyász

Megrendítő az Ön számára kedves szerette elvesztése. Úgy érzi, mintha kitéptek volna Önből egy darabot. Szeretne valahogy megvigasztalódni?

Szentmise

A keresztények vasárnap közösségben ünneplik a hitüket. A vasárnap olyan nap, amely felemeli az embert.