Szinódus

A Pannonhalmai Területi Főapátság Szinódusi Dokumentuma

Az elmúlt hetekben a Szinódusi Team tagjaival és Kiss Bernadett szerkesztővel – megőrizve a fejezetek szinóduson elfogadott tartalmát – egységes dokumentummá formáltuk a közös munkaanyagot. Végezetül Főapát úr átnézte, néhány szemponttal kiegészítette és ráütve a pecsétet aláírta.

Kérdőív

A szinodális folyamathoz kitöltött kérdőív kiértékelése

Főapáti körlevél az egyházmegyei Szinódus meghirdetésével

Kalauz a Pannonhalmi Terőleti Főapátság Egyházmegyei Szinódusához

A kiadvány segítségül szolgál a Ferenc pápa által 2021-ben meghirdetett Szinódus jobb megértéshez és a szinódusi folyamat lebonyolításához. Ajánljuk lelkipásztorok, egyházközségi koordinátorok és a dialógusban részt vevő hívek számára.

Az egyházmegyei Szinódus folyamata

EGYHÁZMEGYEI SZINÓDUS TEAM TAGJAINAK KINEVEZÉSE

Ezúton kérem fel az Egyházmegyei Szinódus Team tagjainak a következőket: Binzberger Ákos OSB pannonhalmi plébános úr, Szalai Zsolt állandó diakónus úr, Rochlitz Kyra Osbobl bencés oblátus, mentálhigéniés szakember, tanárnő, Viszló Andrea a Pannonhalmi Területi Főapátság hitoktatója. A csoport vezetésével Halmos Ábel OSB vikárius atyát bíztam meg.

A SZINÓDUS MENETRENDJE HATÁRIDŐKKEL
ÉS FELADATOKKAL

2021. november 1.
Az Egyházmegyei Szinódusi Team (ESZT) felállítása.

2021. november 25., 15.00
Pannonhalmán lelkipásztori megbeszélés: az ESZT képviselői ismertetik a szinódusi folyamatot.

2021. november 25. – december 20.
A plébánosok megszólítják és kiválasztják a plébániai konzultációkat vezető koordinátorokat. A koordinátorok névsorát és elérhetőségüket 12.20-ig elküldik Viszló Andreának.

2022. január
Az ESZT képzést tart a plébánosoknak és plébániai koordinátoroknak. A képzés célja: megismertetni a résztvevőkkel a teljes szinódusi folyamatot és annak célját; felkészíteni a koordinátorokat a plébánia szinódusi konzultációk vezetésére, az összegzések elkészítésére. A koordinátorok képzésének tervezett időpontjai Pannonhalmán:
• 2022. január 8., 14.00-17.00 óra
• 2022. január 22., 14.00-17.00 óra
• 2022. január 28., 17.00-20.00 óra
A leendő koordinátorok a felkínált időpontok közül választhatnak.

2022. február 1. – március 31.
A szinódus plébániai szakasza:
1. A plébános és a koordinátorok meghívják a résztvevőket a szinódusi konzultációkra (Az időpontegyeztetés és szinódus megismertetése már januárban elkezdődhet.)
2. Szinódusi konzultációk a plébánia különböző csoportjaiban.
3. A koordinátorok 2-3 oldalas összegzést készítenek az általuk vezetett konzultációról. Az összegzéseket március 31-ig Viszló Andreának kérjük elküldeni.

2022. április 1–20.
Az ESZT előkészíti a Szinódusa egyházmegyei szakaszát

2022. április 22–23.
Egyházmegyei Szinódus Pannonhalmán.
Az Egyházmegyei Szinódus résztvevői a plébániák küldöttei lesznek. – Javasoljuk azokat a koordinátorokat kiválasztani küldötteknek, akik valamelyik tématerületen a plébániai konzultáció(k) összegzését elkészítették, így felkészültek arra, hogy a plébániát az adott tématerületen képviseljék az Egyházmegyei Szinóduson.

Az Egyházmegyei Szinódus tervezett
menetrendje

1. A szinódus liturgikus megnyitása április 22-én délelőtt
2. Köszöntők és plenáris előadások a szinódusi folyamatról
3. Tématerületenként a plébániai küldöttek (koordinátorok) konzultációja
4. A küldöttek tématerületenként a konzultációkról összegzést készítenek (2-3 oldal)
5. Az ESZT, valamint fölkért segítők és szakértők elkészítik az Egyházmegyei Szinódus Dokumentum tervezetét
6. Április 23-án délelőtt a Szinódus plenáris ülésén felolvassuk a tervezetet, bedolgozzuk az esetleges módosító javaslatokat, majd a szinódus elfogadja a dokumentumot, amely átadásra kerül a főapátnak
7. Április 23-án főapáti hálaadó szentmisével zárul a szinódus egyházmegyei szakasza

2022. május 1.
A főapát a tervezetből elkészíti a Területi Főapátság Szinódusi dokumentumát, amelyet átad a Püspöki Konferenciának.

Pannonhalma, 2021. november 17.
Hortobágyi T. Cirill OSB pannonhalmi főapát

A Szinódus imádsága

„Jöjj, Szentlélek!
Te új nyelveket fakasztasz, és életet hozó szavakat adsz ajkunkra, őrizz meg bennünket attól, hogy múzeumi Egyház legyünk,
amely szép, de néma, nagy múlttal és kevés jövővel.
Jöjj közénk, hogy a szinódus megtapasztalásával ne hagyjuk elhatalmasodni magunkon
a kiábrándultságot, ne hígítsuk föl a próféciát,
ne vesszünk el a meddő vitákban!
Jöjj, szeretet Szentlelke,
nyisd meg szívünket a meghallgatásra! Jöjj, szentség Lelke,
újítsd meg Isten hűséges szent népét! Jöjj, teremtő Lélek,
újítsd meg a föld arcát! Ámen”

A Szinódus logója