Temetés, gyász

Megrendítő az Ön számára kedves szerette elvesztése. Úgy érzi, mintha kitéptek volna Önből egy darabot. Szeretne valahogy megvigasztalódni? Szeretne méltó módon búcsút venni? Szeretné, ha lennének együtt érző társai gyászában?

 

Forduljon bizalommal ezekben a szomorú órákban is a lelkipásztorhoz és segítőihez, akiknek különös gondja van a gyászolókra és akik igyekeznek mindent megtenni azért, hogy vigasztalást nyújtsanak az Ön és családtagjai számára. Szeretnénk segíteni abban, hogy Ön a lehető legméltóbb módon búcsút vehessen elhunyt szerettétől. Mindehhez hozzá tartozik a szépen végzett istentisztelet, egy szép ének eléneklése, amelyet elhunytja is szívesen énekelt, egy gyönyörű orgonamuzsika, egy imádság, amelyben ki tudjuk fejezni fájdalmunkat, és minden, amit még megtehetünk elhunyt szerettünkért.

Hol kezdjem el?

Szerette halálhírét követően Ön minden bizonyára egy csomó elintézendő dologgal találja magát szembe. Első dolga legyen jelezni háziorvosának az esetet. Ő megállapítja a halál bekövetkeztét. Az elhuny holttestét elszállítják a ravatalozó hűtő kamrájába. Az orvos halottvizsgálati jegyzőkönyvet készít.

temetkezési vállalat munkatársait értesítse ezután, akik gondoskodnak a temetés körüli teendők lebonyolításáról (koporsó, öltöztetés, sírhely kiválasztása, sírásás, felravatalozás, időpont egyeztetése a lelkipásztorral). Bizonyára nagy segítség lesz az Önök számára mindez. Ne feledje azonban, hogy még sok-sok minden van, amit még Ön is megtehet elhunyt szerettéért.

lelkipásztort és segítőjét, valamint a temetőgondnokot is feltétlen értesítse. Minden egyházközségben van egy önkéntes, aki szívesen segít a temetés körüli teendőkben, aki kitölti az anyakönyvezéshez szükséges adatlapot és a lelkipásztort értesíti a halálesetről. Az alábbi helyiségnevekre kattintva találja a temetési ügyekkel foglalkozó önkénteseink elérhetőségeit:

Ravazd | Bakonypéterd Lázi Veszprémvarsány

Milyen dokumentumokat szerezzek be?

Az elhunytak részére külön anyakönyv van fenntartva a plébánia irodájában. Körülbelül másfél évszázadra visszamenőleg minden elhunyt neve és adata be van jegyezve ebbe a nagy könyvbe. A családfakutatás is ezen anyakönyvi adatok szerint történik. Célunk, hogy az elhunytakat minél pontosabb adatokkal anyakönyvezzük. Kérjük, hogy az alábbi adatlapot kitöltve személyesen forduljon munkatársunkhoz, vagy kérjen tőle adatlapot.

Nagyon fontos, hogy amikor munkatársunknál jár, a Halottvizsgálati Jegyzőkönyv másolatát és a Halotti Anyakönyvi Kivonat másolatát ne felejtse el csatolni a Temetési adatlaphoz. E két dokumentum hiányában nem végezhető el a temetés.

Szokás-e harangozni? És Mikor?

Nagyon sok helyen szokás a halálhír kiharangozása. Vannak helyek, ahol a temetés napjáig minden nap egy alkalommal meghúzzák a lélekharangot, jelezve a település lakói felé, hogy haláleset történt. A harangozás díja 1.500,- forint harangozásonként. Egyeztesse le önkéntesünkkel, hány alkalommal kér harangozást. A Katolikus Püspöki Konferencia határozata szerint harangozás csak egyház temetés esetén lehetséges (1000/2009).

Mi tehetek még elhunyt szerettemért?

Javasoljuk, hogy végezzenek virrasztó imádságot az elhunyt holtteste mellett a halottas ágynál vagy halálának estéjén a családban. Hívja meg rokonait, barátait, szomszédait és imádkozzanak szerettéért. Sok helyen szép szokás, hogy gyertyát gyújtanak azon az este egy kis asztalkára kikészített feszület előtt, amelyet körbe vesz a család.

  • Virrasztó imádság szövege (letölthető PDF) előkészületben

Amikor pedig arra kerül a sor, hogy temetés alatt a koporsóra földrögöt dobunk, ezt ha lehet, ne mulassza el. Ez az egyszerű gesztus az elengedésnek és a búcsúnak egy fontos gesztusa. Tulajdonképpen abban segít bennünket, hogy a halál ténye minél valóságosabb és elfogadhatóbb legyen számunkra.

Nagyon sok helyen szokás, hogy az elhunyt koporsóját a ravatalozóból a sírhelyig a családtagok, gyerekek, rokonok, jóbarátok viszik ki. Egyes helyeken az elhantolást is a gyászoló család vagy rokonok férfitagjai végzik. A közhiedelemmel ellentétben ez nem árt a lelkünknek, hanem segít a gyászfolyamatban és jótékony hatása van a gyászolókra is.

Szerette halálának évfordulóján kérheti lelkipásztorát, hogy szentmise keretében a helyi közösség is imádkozzon elhunyt szerettéért. Szép hagyomány, hogy az évfordulókon közös étkezésre és az elhunytért végzett szentmisére hívják a rokonokat és ismerősöket.

Kivigyük-e a gyermekeket a temetőbe?

Ajánlunk önnek egy kis írást egy gyermekpszichológustól. Segítségére lehet abban, hogy Ön mint szülő, hogyan segítheti gyermekét a gyász idején. Hiszen a gyermek is gyászol. Jó, ha figyelmet fordít rá is ezekben a napokban. Kérjük olvassa el és fontolja meg, valóban célszerű-e a gyermekeket távol tartani a temetőkerttől és a temetéstől.

Miben tudok segíteni a lelkipásztornak?

Nagyon sokat segít a lelkipásztornak a búcsúztatásban, ha összeállítja szerette rövid életútját és megpróbál visszaemlékezni az együtt töltött évekre. Az életút tartalmazza a születést helyét, idejét, a gyermekévek, ifjúévek, felnőttévek és az időskor bemutatását. Szó eshet az iskolákról, amelyeket végzett, a munkahelyről, ahol dolgozott, a templomról, ahol imádkozott, a családról, amelyben szerettei körében élt. Érdemes pár szót ejteni a szülőkről, és arról a családról, amelyben nevelkedett. Nagyon fontos, hogy a hozzátartók hogyan emlékeznek vissza a közös életük egyes mozzanataira. Milyen volt az ő személyisége? Mi az, amit megköszönnek neki? Mi volt a kedves elhunyt kedvenc időtöltése? Hol érezte jól magát? Milyen közösségek tagja volt? Milyen tulajdonságai voltak?

Miben segít nekem a lelkipásztor?

Nemcsak a temetés körüli teendőket szeretnénk megkönnyíteni az Ön számára. Hanem egy keresztény hiten alapuló választ szeretnénk Önnel együtt megtalálni arra a fájdalommal teli helyzetre, amelyben van. A sok-sok kérdésre, amellyel minden gyászoló szembe találja magát. Lelkigondozói szolgálatunk segítségével szeretnénk, ha Ön bele tudna helyezkedni Krisztus feltámadásának hitébe. Felkínáljuk Ön számára a kapcsolatot, hogy a gyász és a veszteség óráiban támaszra találjon nálunk. Szívesen állunk az Ön rendelkezésére akkor is, amikor személyes beszélgetést kér tőlünk.

  • Hortobágyi Arnold atya (Tel.: 06-30-920 2246)

Milyen feltétele van az egyházi temetésnek?

A fent található “Adatfelvételi lap” kitöltésén kívül a halotti anyakönyvi kivonat másolatára és a halottvizsgálati jegyzőkönyv másolatára van szükség csupán.

Az egyházi önkéntes hozzájárulás (régi nevén egyházi adó) fizetése egyházközségünkben nem feltétele a keresztény temetésnek. Dr. Várszegi Asztrik főapát úr rendelkezése szerint visszamenőleg sem kérhetjük a hozzájárulás befizetését annak érdekében, hogy az elhunytat eltemessük. A fizetésnél is elsődlegesebb szempont számunkra, hogy Ön minél elégedettebben vegye igénybe szolgálatunkat. Ne felejtse el, hogy a gyász mélysége nem a külsőségekben és a pompában mutatkozik meg, hanem a szív fájdalmában, a szerettünkhöz való ragaszkodásban.

Mi mennyibe kerül?

Mindenkit megillet a méltó búcsúztatás és temetés. Az egyházi szolgálattevők és a templom, valamint a ravatalozók költségeit szokás szerint az elhunyt hozzátartozói vállalják. Az orgonista, a sekrestyés, a lelkipásztor költségeinek fedezése, valamint a templom rezsiköltsége is kiadást jelent. Az alábbi táblázatban ezeket a költségeket tételesen felsoroljuk. Ha valaki szociálisan rászoruló, vagy éppenséggel rossz anyagi helyzete miatt kedvezményt kér tőlünk, nyitottak és rugalmasak vagyunk ennek megbeszélésében.

Vigasztalódást kívánunk Önnek!


STÓLADÍJSZABÁS

Temetések* Végösszeg** Plébános Szertartást végző Kántor Sekrestyés
harangozó
Templom
Temetési szertartás
kántor nélkül
15.000,-  — 10.000,-   2.500,- 2.500,-
Temetési szertartás
kántorral
25.000,- 3.000,- 12.000,- 6.000,- 2.500,- 1.500,-
Egyszeri
harangozás
1.500,-       750,- 750,-

Magyarázat

* A stóladíjszabás 2019. január 1-től érvényes. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2018. december 5.-i ülésén 2024/2018 számon jóváhagyta: Veres András a MKPK elnöke

** Befizetésnél minden esetben az egyházi szolgáltatások végösszege az irányadó (lásd 2. oszlop)! A további rubrikákban találhatók az egyes szolgálattevők részére kifizetett részösszegek (3-7. oszlopok).

Temetőfenntartási támogatás (Ft/család/év)
Ravazd Bakonypéterd Lázi Veszprémvarsány
—* 2.500,- 2.500,- 2.500,-
Sírhelymegváltás díja (sírhely/25 év)
  Egyes sírhely vagy urnás temetkezés esetén Dupla (kettős)
sírhely esetén
Az egyházi önkéntes hozzájárulást megfizetők részére: 20.000,- / 25 év. 30.000,- / 25 év
Az egyházi önkéntes hozzájárulást nem fizetők részére: 30.000,- / 25 év. 40.000,- / 25 év

* Ravazdon a temető az Önkormányzat tulajdonában van és az üzemeltetést is az végzi, ezért az Önkormányzat joga megállapítani a sírhelymegváltás díját.

Sírhely-megváltással kapcsolatban, kérjük, látogasson el az alábbi oldalra:

Ajánlunk még Önnek néhány letölthető dokumentumot:

  • Hulladékgazdálkodás a temetőben