Sírhelymegváltás

Elkészítettük a temetőtérképet és a sírhely nyilvántartó adatbázist, amely lehetővé teszi, hogy temetőinkben megtaláljuk szeretteink nyugvóhelyeit és nyilvántartsuk a gondozásaink alatt lévő sírokat.

Egy sírhelyet szeretnék megkeresni. Hogyan lehetséges?

Először nyissa meg a sírhelymegváltás-adatbázist. Az elhunyt személyek nevét a képernyőn megjelenő táblázatban alfabetikus sorrendben találja. A nevek mellett az eltemetés dátumát, valamint a sírhely azonosítóját találja, amely tájékoztatja Önt, hogy a keresett elhunyt személy melyik parcellában, azon belül melyik sorban, és melyik sírhelyben nyugszanak. Például: Első szám és betű a parcellát jelöli. A következő szám a parcellán belüli sorra mutat. Az utolsó szám pedig a soron belül a sírhely száma. (Pl. 3S-2-7)

Ha megvan az azonosító, akkor lépjen be a temetőtérkép felületre. Az azonosítója segítségével keressen rá a parcellára, a sorra, végül a sírhelyre. 

Szeretném rendezni az általam gondozott sírhely megváltását. Hogyan lehetséges?

Veszprémvarsányban

Irodavezető: Horváthné Volf Mónika (+36 30 479 8770)
Ügyintézés előtt, kérem, egyeztessen időpontot!

Láziban

Irodavezető: Viszlóné Andrea (+36 70 770 9750)
Ügyintézés előtt, kérem, egyeztessen időpontot!

Bakonypéterden

Irodavezető: Viszlóné Andrea (+36 70 770 9750)
Ügyintézés előtt, kérem, egyeztessen időpontot!

Szeretném rendezni az általam gondozott sírhely megváltását.
Mi mennyibe kerül?

Sírhelymegváltás díja (sírhely/25 év) Lázi, Bakonypéterd és Veszprémvarsány egyházközségekben
  Egyes sírhely vagy urnás temetkezés esetén Dupla (kettős)
sírhely esetén
Kripta vagy családi sírbolt
Az egyházi önkéntes hozzájárulást megfizetők részére: 20.000,- / 25 év. 30.000,- / 25 év 40.000,- / 25 év
Az egyházi önkéntes hozzájárulást nem fizetők részére: 30.000,- / 25 év. 40.000,- / 25 év 50.000,- / 25 év

* Ravazdon a temető az Önkormányzat tulajdonában van és az üzemeltetést is az végzi, ezért az Önkormányzat joga megállapítani a sírhelymegváltás díját.

Szeretném rendezni a temetőfenntartási hozzájárulásomat. Mi mennyibe kerül?

Temetőfenntartási támogatás (Ft/család/év)
Ravazd Bakonypéterd Lázi Veszprémvarsány
—* 2.500,- 2.500,- 2.500,-

* Ravazdon a temető az Önkormányzat tulajdonában van és az üzemeltetést is az végzi, ezért az Önkormányzat joga megállapítani a temetőfenntartási hozzájárulás díját.

Fontos tájékoztatás

KEDVES HOZZÁTARTOZÓK! TISZTELT SÍRHELYTULAJDONOSOK!

Mivel mindannyiunk közös érdeke, hogy a temető méltó nyughelye legyen elhunyt szeretteinknek, ezért az üzemeltető egyházközség folyamatosan végez a temetőben fejlesztéseket, és végzi a temetőgondozást. Kérem, hogy a sírhelytulajdonosok az alábbiak szíves megtartásával járuljanak hozzá a temető rendjének megőrzéséhez:

  • 2022. július 1-től a temető gépkocsi bejárata zárva lesz. Kulcsot a temető gondnokától az a hozzátartozó kaphat, aki a temettetést vagy munkavégzést végezteti. A kulcs visszaszolgáltatása az üzemeltetőnek a hozzátartozó felelősége.
  • A temetőben történő munkavégzés csak az üzemeltető és tulajdonos egyházközség engedélyével lehetséges. A munkavégzés elkezdéséhez szükséges formanyomtatvány letölthető a hu/sirhelymegvaltas oldalról.
  • A sírhelytulajdonos köteles gondoskodni a munkálatok utáni rendrakásról, az építési hulladék elszállításáról és a temetőkulcs visszaszolgáltatásáról, továbbá az elvégzett munka fényképes dokumentálásáról.
  • A sírhelytulajdonosok kötelesek a hozzájuk tartozó sírhelyet és annak 50 cm-es környezetét rendszeresen, de legalább évente 2 alkalommal (tavaszi időszakban és halottak napja előtt) rendbe tenni. A gondozatlan, gazdátlan és meg nem váltott sírhelyeket az üzemeltető egyházközség két felszólítás után felszámolja.

Fenti intézkedéseket a temetői rend megtartása érdekében hoztam.

Bízom abban, hogy a jövőben is számíthatok a temetőfenntartási díj (2.500,- HUF/év) befizetésére és a sírhelymegváltás rendezésére, ami természetes része elhunyt szeretteink iránti kegyeletünknek. Tisztelettel kérem szíves együttműködésüket.

Hortobágyi Arnold OSB atya

Veszprémvarsány, Lázi, Bakonypéterd, 2021. június 15.

Panaszbejelentés

Hortobágyi Arnold atya
Mobil: +36 (30) 920 2246; E-mail: arnold@osb.hu

Letölthető dokumentumok

———————————————————————————————

———————————————————————————————