Házasság

Kedves jegyespárok! Forduljatok bizalommal lelkipásztorotokhoz, ha házasságkötést terveztek és elhatároztátok, hogy az oltár elé szeretnétek állni, hogy Istentől áldást kérjetek. Kérünk benneteket, hogy házasságkötési szándékotokról az esküvő előtt legalább hat hónappal személyesen értesítsétek lelkipásztorotokat vagy a lelkipásztori asszisztenst, a sekrestyést.

 

Jelentkezés

Az esküvőre a tervezett időpont előtt legalább fél évvel korábban kell jelentkezni, hogy legyen elegendő idő a felkészülésre. Vegyétek fel a kapcsolatot lelkipásztorotokkal! Azok, akik Ravazdon, Bakonypéterden, Láziban, vagy Veszprémvarsányban kívánnak házasságot köti római katolikus rítus szerint, keressék: Hortobágyi Arnold atyát (+36-30-920-2246).

Mi történik az első találkozáson?

Az első találkozáson közösen beszéljük meg a házasságkötésetek időpontját, helyszínét és a felkészülés ideje alatti teendőket. Lelkipásztorotok tájékoztatást ad nektek a szükséges igazolások beszerzéséről és a házasságra felkészítő csoport összejöveteleinek időpontjáról. Mondjátok el, hogyan szeretnétek esküvőtöket ünnepelni.

Milyen dokumentumokra van szükség?

Kérünk benneteket, hogy a szükséges dokumentumok beszerzését és kitöltését ne hagyjátok az utolsó pillanatra. Éppen elegendő teendőtök lesz az utolsó napokban, hiszen szeretnétek esküvőtöket bensőségessé és meghitté varázsolni, sokat fogtok izgulni, hogy minden részlet a helyére kerüljön. Ne aggódjatok, hibázni itt is szabad!

Szóval, a dokumentumok… Háromféle dokumentumra lehet szükség. Az első a Házassági Engedély, amelyet az a lelkipásztor állít ki, akinek a lakóhelyed szerinti egyházközségébe tartoztok. Ezzel a dokumentummal engedélyezi számotokra, hogy házasságot köss a mi templomunkban. Ez a dokumentum egyben a keresztségeteket igazoló okirat is.

A másik dokumentum a Jegyes-vizsgálati Jegyzőkönyv, amelyben a házasulandók kijelentik, hogy mindketten szabad állapotúak, vagyis nincsenek akadályai a házasságkötésüknek.

A harmadik dokumentumot az eskető lelkipásztor tölti ki. Ez az un. Házasságkötési Adatlap. Az ezen szereplő adatokat a lelkipásztor a Házasultak Anyakönyvébe fogja bevezetni.

A tanúk részére nincs szükség semmiféle dokumentumra, mert bárki lehet tanú, aki elmúlt 18 éves. Néhány dokumentum innen is letölthető

Mi a teendő, ha más vallású vagy nincs megkeresztelve, akit szeretsz?

Előbbi esetben vegyes-vallásról, utóbbi esetben valláskülönbségről van szó. Egyébként ezek nem akadályai annak, hogy házasságot kössetek. Feltétlenül jelezzétek a lelkipásztornak, ha ez a helyzet állna elő, mert ebben az esetben püspöki engedélyhez kötött a házasságkötés. A lelkipásztor kötelessége, hogy a püspöktől engedélyt kérjen esküvőtök lebonyolításához. Tőletek pedig azt kérjük, hogy tegyétek meg a tőletek telhetőt, hogy megszülető gyermeketek katolikus hitben nevelkedjen.

Mi a teendő, ha az egyik félnek érvényesen megkötött szentségi házassága van?

A házasságkötés szempontjából ez egy komoly akadály. Akinek érvényes szentségi házassága van, egészen addig, amíg az Egyházi Bíróság nem érvényteleníti azt, nem köthet újabb házasságot az Egyházi Törvény szerint. Kérünk benneteket, hogy ezzel kapcsolatban is bizalommal forduljatok lelkipásztorotokhoz. Minden segítséget megadunk ahhoz, hogy rendezzük ezt a nehézséget.

Ha valami akadály mégis adódna… mi a teendő ilyenkor?

Ha valami akadálya lenne a házasságkötésnek, akkor is bizalommal forduljatok a lelkipásztorhoz. Bármilyen esetlegesen fennálló probléma (pl. valaki nem volt elsőáldozó, bérmálkozó, vagy meg nincsen keresztelve, egyházilag érvényesen megkötött házassága van,) esetén is érdemes felkeresni lelkipásztorotokat, mert kölcsönös megértéssel általában áthidalhatók ezek a nehézségek. Az önkéntes egyházközségi hozzájárulás (régi nevén egyházi adó) befizetésének elmaradása nem akadálya a házasságkötésnek.

Hogyan történik a házasságra való felkészülés?

A házasságra való felkészülés egy folyamat. 2013 óta csoportba hívjuk azokat a jegyespárokat, akik szeretnének felkészülni a házasságra. Az első alkalom minden év januárjának egyik szombatján van.  Hutvágner Kamilla családterapeuta-pszichológus és Arnold atya vezetésével zajlik a jegyes-kurzus. Havonta egy alkalommal a Pannonhalmi Apátságban találkozunk. Az alkalmak max. 2 óra hosszúak. Mindenki számára élményszerű, és felszabadult légkörben, játékos módon, a résztvevők tapasztalataiból és nehézségeiből kiindulva vezetjük a foglalkozásokat. Engedjétek meg, hogy idézzünk valakit:

“Érdemes a fenti kérdés megválaszolását ott kezdeni, hogy egyáltalán miért jó megházasodni. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez csak egy papír, ami maximum arra jó, hogy a szülőket, illetve a nagymamát megnyugtassuk. Még többen úgy gondolják, hogy a házasság már idejét múlt intézmény, és egyébként is a legtöbb házasság válással végződik: Akkor meg miért vesződjünk vele? Ugyanakkor érdemes talán azt oldalt is megnézni, hogy ez miért van így. Mi is látjuk, hogy a legtöbb házasság elég csúnya viharokba csap át, a párok közötti egyensúly teljesen megszűnik, és már halvány nyomát sem lehet látni annak a nőnek és férfinek, akik még fiatalon egymás szemébe néztek és (jobb esetben) megvallották egymás iránti szeretetüket. Hova tűnt akkor ez a láng? Sokan mondják bölcsen, hogy a szerelem gyorsan elmúlik, de ami jön helyette az annál sokkal jobb, és ez pedig a szeretet. Ez így is van. Talán. A kérdés ugyanis, hogy ez a szeretet valóban szeretet-e, vagy pedig inkább megszokás, az egyedülléttől való félelem, illetve különböző negatív érzelmi viharok egyvelege. Mit tehetünk azért, hogy ez ne forduljon elő? Mi hisszük és valljuk, hogy közös út nélkül egy házastársi kapcsolat előbb, vagy utóbb vakvágányra fut. Ahogy mondják a házasság olyan, mint az úszás. Ha nem úszunk, süllyedünk. Számunkra ez azt jelenti, hogy ha nincsen a párok között egymásért való tenni akarás, akkor nem lesz köztük összetartó erő, ami minden nehézségen átlendítené őket. Nem lesz, ami örömet csempész a megszokott reggelekbe, ami életet lehel az elhalt mosolyokba, és ami letörli a könnyeket a kisírt szemről. Mi ezt az erőt Istentől és Jézustól kérjük és kapjuk. A közösségi jegyesoktatás lehetősége utat nyit számunkra és az ott megjelent párok számára, hogy a házasság szentsége igazán tapasztalhatóvá és emelkedetté váljon. Az új párok közösségében egymást tanítottuk, tanácsokat kértünk és megismerkedtünk a szeretet különböző formáival. Számunkra minden találkozó alkalmával erősödött a kapcsolatunk iránti felelősségvállalás, hálánk Isten kegyelméért és gondviseléséért. Nagyon jó volt látni, hogy ez a kegyelem ott lakozott minden pár szívében, minden kimondott és kimondatlan szóban. A találkozók hitet adtak egy ismeretlen úthoz, amely előtt mindannyian állunk. Hálás szívvel gondolunk Arnold testvérre és Kamillára, akik alkalomról, alkalomra lehozták közénk azt az emberségbe öltözött szeretet, baráti hangulatot, amely hosszú időre további erőt ad számunkra. Köszönjük a pároknak, hogy sok esetben nagyon valós tükröt mutattak nekünk, megerősítve azt, hogy egy pillanatra sem feledkezhetünk meg a közös útról, amit a házassággal vállalunk.” – Barbi és Gábor (2015)

Jegyes-csoport (klikk ide)

Az esküvői próba

Nagyon fontos része a készületnek az esküvői rituálé (szertartás, ceremónia) megismerése és a főpróba. Ez azonban már nem a jegyes-csoportban, hanem a házasságkötés helyszínén, a templomban történik az eskető pappal. A templom feldíszítésére oda kell figyelni. A sekrestyés munkatársak jelentik számotokra a legjobb segítséget ebben a kérdésben. Fontos szerepe van a násznagynak, az orgonistának, esetleg a zenészeknek. De tudniuk kell a tanúknak is, hogy mi lesz a dolguk a ceremónián.

Milyen költségekre lehet számítani? *

1 2 3 4 5 6 7
Esküvő Végösszeg ** Plébános Szertartást végző Kántor Sekrestyés
harangozó
Templom
Esküvő
orgona nélkül
15.000,-  — 8.000,-  — 3.500,- 3.500,-
Esküvő
orgonával
30.000,- 3.000,- 9.000,- 6.000,- 3.000,- 9.000,-

* A stóladíjszabás 2010. január 1-től érvényes. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2009. szeptember 10.-i ülésén 1000/2009 számon jóváhagyta: Erdő Péter bíboros-érsek

** Befizetésnél minden esetben az egyházi szolgáltatások végösszege az irányadó (lásd 2. oszlop)! A további rubrikákban találhatók az egyes szolgálattevők részére kifizetett részösszegek (3-7. oszlopok).

Még egy fontos teendő…

Egy sor gyakorlati dolog után még valami… Amíg Isten oltára elé létek, ne felejtsetek el egymásért imádkozni. Isten is azt szeretné, hogy boldogok legyetek és hűségeteket meg tudjátok őrizni egymás iránt. Ez sokszor a magunk erejéből nem megy, ehhez kérjük az ő segítségét.

Ajánlunk nektek még pár hasznos információt. Kattintsatok rá!

Ha a pannonhalmi apátság bazilikáját választjátok esküvőtök színhelyéül, az alábbi tudnivalókat ajánljuk figyelmetekbe.