Elsőáldozás

Az első áldozás tulajdonképpen nem más, mint az első találkozás szentsége az Eucharisztiában jelen lévő Jézussal. Keresztény életünk középpontjában van az Úrral való találkozás, ami a kenyér és a bor magunkhoz vételében valósul meg. Erre a találkozásra együtt készülünk fel, amely azt jelenti, hogy akit szeretnénk magunkba fogadni, őt szeretnénk megismerni.

Kik lehetnek elsőáldozók?

Elsőáldozók azok a gyermekek lehetnek, akiknek szülei személyesen kérik ezt a lelkipásztortól, és akik meg vannak keresztelve, ugyanis a keresztség a “szentségek kapuja”, akkor lettünk katolikus közösségünk tagjai, akkor nyertünk beavatást az istengyermeki életbe.

Felnőtt korban lehetséges-e az elsőáldozás?

Igen, a felnőttek is lehetnek elsőáldozók. Azonban rájuk is vonatkozik a felkészülés ideje, amelyben vállalják az egy évig tartó tanulást és közben csatlakoznak a felnőtt hittanulók közösségéhez, valamint aktívan részt vesznek az egyházközség istentiszteletein, közösségi alkalmain.

Mikor lehetséges az elsőáldozás?

A gyakorlat azt mutatja, hogy legkorábban, 10 éves korban (3. osztály) a legcélszerűbb a gyermekeket az első szentáldozásra felkészíteni. Ekkor a legfogékonyabbak a hittanismeretek elsajátítására és ekkor a legnyitottabbak a Jézusról szóló tanítás befogadására.

Felnőttek esetében bármikor szóba jöhet az elsőáldozás. De ne felejtsük el, hogy egy új és tudatos elköteleződés Krisztus mellett, az amiből leginkább megszülethet ennek a vágya.

Milyen feltételei vannak az elsőáldozásnak?

Akik gyermekkorban szeretnék az első áldozás vagyis az első találkozás szentségét, tőlük az alábbiakat kérjük:

 • Vegyenek részt rendszeresen az egyházközség istentiszteletein.
 • Legalább két éven keresztül vegyenek részt az iskolai hittanórákon.
 • Vegyenek részt a plébániai elsőáldozásra való felkészítő alkalmakon.
 • Tegyenek vizsgát a feladott anyagból (lásd lent).
 • Végezzék el első szentgyónásukat.
 • Vegyenek részt az “Utunk az első találkozásig” c. projektben
 • Járják végig a befogadás 3 állomását az Eukarisztia vételéig

Akik pedig felnőttként szeretnének megkeresztelkedni, számunkra egy közösen egyeztetett utat kínálunk fel, amely egy 1 éves készületi időszak.

Mit lehet tudni az “Utunk az első találkozásig” c. programról?

Ez a program tulajdonképpen egy folyamat, amelynek állomásai vannak. A hitoktatók munkaközössége úgy állította össze, hogy a gyermekek egyre jobban bevonódjanak a hit titkainak felfedezésébe, a Jézusról szóló Evangélium és a keresztény hagyomány megismerésébe. A program egyes állomásai az egyházi év fontosabb ünnepeihez igazodnak, de a programnak szerves része a befogadás szertartásának egyes szertartásai is.

Milyen teendői vannak a szülőknek az elsőáldozás előtt?

1. A szülők töltsék ki az alábbi adatlapot és juttassák el a lelkipásztornak. Kérjenek a keresztlevelet a gyermek keresztelési plébániájáról. Ezzel a dokumentummal igazolják azt, hogy gyermekük meg van keresztelve.

2. Közösségeinkben szokás, hogy az elsőáldozók szülei díszítik fel és készítik elő a templomot az ünnepi szentmisére. A szülők szívesen ajánlják fel ezen túl, hogy oltárgyertyákat és virágdíszeket vásárolnak a templomba. A kedves szülőket kérjük, hogy sekrestyés munkatársainkkal időpontot egyeztetve készítsék elő, díszítsék fel a templomot az elsőáldozásra. Munkatársaink elérhetősége az alábbi településekre kattintva érhetők el.

Ravazd | Bakonypéterd Lázi Veszprémvarsány

3. Nagyon szép szokás közösségeinkben továbbá az is, hogy az elsőáldozási szentmisében a szülők közösen vagy egy szülő egyedül a többi szülő nevében imádságot mond a közösség előtt. Ebben az imádságban a szülők megköszönik Istennek, hogy gyermeket adott nekik és arra kérik a Teremtőt, hogy vigyázzon rá és az egész családra. Az imádságot az alábbi linkre kattintva töltheti le és nyomtathatja ki minden szülő.

4. A templomba a szülők gyermekükkel együtt vonulnak be, mégpedig úgy, hogy az édesapa és az édesanya megfogja gyermekük kezét jobb és bal felől. Az elsőáldozási szentmisében a gyerekek az oltár körül foglalnak helyet egy kiemelt helyen.

5. Nagy segítség a szülők részéről, ha segítenek az ünnepi szentmisét követő szeretetvendégség előkészítésében úgy, ha kiosztják egymás közt a feladatokat, ha megbeszélik, ki mivel járul hozzá a szeretetvendégséghez. (süteménykészítés, tea, kakaó, tej, tányérok és egyéb szükséges kellékek az étkezéshez). Nem szeretnénk mindent a szülőkre hárítani, természetesen az egyházközség is kiveszi részét az előkészületekből. Az elmúlt években az a szokás alakult ki, hogy gyermekenként 5.000,- forint hozzájárulást kérünk a családoktól, amely teljes egészében fedezi az ünnep költségeit.

6. Szép szokás, ha a szülők piskótából készítenek egy áldozati bárány-tortát, amelyet a szentmise után az elsőáldozók és a jelenlévő gyermekek a szeretetvendégségben együtt elfogyasztanak.

7. A szülők gondoskodjanak gyermekük számára egy elsőáldozási gyertyáról, amely legalább 30 cm hosszú és 6-7 cm átmérőjű. A gyerekekkel ezt a gyertyát a hittanos foglalkozások során feldíszítjük. Az elsőáldozási szentmisében ezt a gyertyát gyújtjuk meg amikor a keresztségben tett ígéreteket megújítják a gyerekek.

8. A szülők, ha lehetséges, vállaljanak felolvasást a szentmisében. A felolvasandó szövegeket munkatársunk a begyakorlás idejére rendelkezésre bocsátja.

Az első szentgyónás

Az elsőáldozás nem csak az egyházközség ünnepe, hanem a családé is, ahol a gyermek nevelkedik. Az első találkozásra szentgyónással is készülünk. Kérjük a kedves Szülőket, hogy gyermekükkel együtt végezzék el a szentgyónásukat az elsőáldozás előtt és segítsék őket abban, hogy őszintén elmondhassák Isten papjának a bűneiket. Üljenek le velük, kérdezzék fel a szentgyónás szövegét és írják fel egy lapra azokat a bűnöket, amelyeket a szentgyónásban majd megvallanak. A szentgyónásra segítenek felkészülni az alább letölthető anyagok:

Az elsőáldozók ruhája

Kényes kérdés szokott lenni minden évben az elsőáldozók öltözete. Egyházközségeinkben mindenhol az egyszerűségre törekszünk. Éppen ezért nem szeretnénk, ha a gyermekek “kismenyasszonynak és kisvőlegénynek” lennének öltözve. Ruházatuk legyen egységes.

Tudjuk azt, hogy erre az egyszeri alkalomra a ruhakölcsönzés nem kis anyagi terhet róna a családokra. Éppen ezért közösségeinkben az elsőáldozók egységesen bokáig érő, hófehér ruhát kapnak, amelyet a szülőkkel a sekrestyés munkatársunkkal az ünnep előtt egy héttel felpróbálhatnak gyermekeikre. A szülők hazavihetik a ruhát, ha szükséges, az ujját és alját felfércelhetik, hogy a méret megfelelő legyen a gyermek számára. Az ünnep elmúltával kimosva hozzák vissza a sekrestyébe.

Milyen teendői vannak a lelkipásztornak az elsőáldozás előtt?

 • A lelkipásztor hívja össze a szülőket az elsőáldozás előtti teendők megbeszélésére.
 • Az elsőáldozási vizsga (a szülők jelenlétében történik) időpontját hirdesse ki és arról tájékoztassa a szülőket.
 • Az első szentgyónás idejét hirdesse ki.
 • Az elsőáldozási szentmise próbájának idejéről tájékoztassa a gyerekeket és a szülőket.

Milyen teendői vannak a gyermeknek az elsőáldozás előtt?

A gyermekek dolga, hogy lelkiismeretesen felkészüljenek az első találkozásra. Ez a készület három lépésből áll:

 • Készüljenek fel alaposan a vizsgára!
 • Készüljenek fel a szentgyónásra, kérjék szüleik segítségét is!
 • Vegyenek részt minden felkészítő alkalmon!
 • Imádsággal is készüljenek az első találkozásra

Imádság szentáldozás előtt (50. zsoltár)
Könyörülj rajtam, Istenem, szerető jóságod szerint, és minthogy mérhetetlen a te irgalmad, gonoszságomat töröld le rólam! Mosd le bűnömet teljesen, és vétkemtől tisztíts meg engem! Fordítsd el bűneimtől arcodat, és töröld el minden vétkem! Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, új és erős lelket önts belém! Ne taszíts el színed elől, és Szentlelkedet ne vond meg tőlem!

Imádság szentáldozás után
Hozzám jöttél Jézus, ég és föld királya,
kicsiny gyermekednek szegényes házába.
Örülök Jézusom, hogy az enyém lettél,
kérlek, hogy szívemben örök lakást vegyél. Áme

Néhány fontos letölthető anyag

Segédanyagok a felkészítőre

Elsőáldozási fotók 2020