Bérmálkozás

A bérmálás egy olyan szentség, amelyben a megkeresztelt megkapja a Szentlélek ajándékát, erőt és küldetést kap, hogy Krisztus élő tanúja legyen az Egyházban és a világban. A bérmálásban részesülők elkötelezik magunkat az egyházi közösségben való életre, Jézus tanítványainak iskolájában. A bérmálkozók az egyházi közösség jelenlétében újítják meg keresztségi ígéretüket és válnak ezáltal nagykorú kereszténnyé.

 

A bérmálkozás ideje

A bérmálkozás ideje az elmúlt években a nyolcadik osztályos kor elérése volt. Egyes esetekben már hetedikesek is bérmálkoztak. Jelenleg a lelkipásztorok és a püspökök többsége arra törekszik, hogy az általános iskola befejezését követően, legalább a 16 éves kor elérése után kerüljön sor a bérmálkozásra. Vannak plébániák, ahol 18 éves kor a bérmálkozás alsó korhatára. A középiskolás korban egy hosszabb felkészítési folyamaton mennek keresztül a fiatalok, amíg megérkeznek a bérmáláshoz.

Mivel indokolják ezt a változtatást? Azzal, hogy a fiatalok lelki-érzelmi-emberi fejlettségük lemaradása indokolja azt, hogy minél később legyen a bérmálkozást. A 14-15 éves fiatal még szinte gyermek és hiányzik belőle annak képessége, hogy egy döntést hozzon a keresztény életforma és Jézus Krisztus követése mellett. Nagyon sok esetben még szülei döntenek helyette. 

Szeretnénk, ha nem csak egy szép szokás és a régi hagyományokhoz való hűséges ragaszkodás lenne a bérmálkozás, hanem egy tudatos döntés eredménye. Ehhez a személyi érettség elengedhetetlen.

Ki bérmálkozhat?

Egyházközségeinkben elsősorban azok bérmálkozzanak, akik a plébániáinkhoz tartoznak. Akik idegen egyházmegyében, másik plébánián élnek, de hozzánk járnak iskolába, azokat csak úgy készítjük fel és bérmáljuk meg, ha a szüleik kifejezetten írásban kérik és a fiatal jelentkező vállalja, hogy részt vesz a felkészítő alkalmakon. Ebben az esetben elengedhetetlen annak a lelkipásztornak a hozzájárulása, akinek plébániáján a bérmálkozásra készülő él.

A bérmálás szentségét az a megkeresztelt kérheti, aki…

 • élő kapcsolatban van a helyi keresztény közösséggel,
 • a vasárnapi szentmiséken és a közösség istentiszteletein részt vesz,
 • a bérmálkozás előtt legalább két éven át a hitoktatáson részt vett,
 • elsőáldozó volt és rendszeresen magához veszi az Eucharisztiát,
 • a bérmálás előtt részt vett egy évig tartó felkészülési folyamaton,
 • levizsgázott hittan-ismeretekből
 • teljesítette a bérmálkozók közösségi szolgálatát.

Felnőtt korban is bárki kérheti a bérmálás szentségét. Keresse bizalommal a lelkipásztort!

Ki lehet bérmaszülő?

A bérmaszülő kötelessége az, hogy a megbérmáltat a keresztény életben szavaival és példájával segítse, támogassa. Amikor bérmaszülőt választunk, leginkább erre a szempontra figyeljünk. Továbbá…

 • Katolikus hitben élő, megkeresztelt, és megbérmált…
 • 16 éves kort betöltött…
 • Ha házasságban él, akkor szentségi házasságot kötött…
 • Vallását gyakoroló, hitét élő személy legyen.

Bérmanév?

A bérmálkozó bérmanevet választ a bérmálkozás előtt. Ez a név lehet a bérmaszülő neve, de lehet egy olyan szentnek is a neve, aki közel áll a bérmálandóhoz, akinek élete példaértékű, követendő. Az alábbi kiadvány segít a névválasztásban:

Hogyan történik a bérmálás?

A bérmálás a szentmise keretében történik. Lényegi mozzanata a krizmával (szentelt olaj) való megkenése a bérmálkozó homlokának, amit a püspök végez. A megkenést követi a püspök kézfogása, amely azt jelenti, hogy az egyház felnőtt tagjává vált a fiatal. Az alábbi párbeszéd történik a püspök és a bérmálkozó közt.

A bérmálkozó bérmaszülőjével együtt a püspök elé áll. A bérmaszülő jobb keze bérmagyermeke jobb vállán nyugszik. Közben a püspök megkérdezi a bérmálkozót:
Püspök: Mi a bérmaneved?
Bérmálkozó: (mondja a bérmanevét) N.
Püspök: N., vedd a Szentlélek ajándékának jelét! (közben keresztet rajzol krizmával a bérmálkozó homlokára)
Bérmálkozó: Ámen.
Püspök: Béke veled! (közben kezét nyújtja a bérmálkozónak)
Bérmálkozó: És a te lelkeddel! (kezet fog a püspökkel)

Hol történik a bérmálkozás?

Az évek során az a gyakorlat alakult ki a négy bencés plébánia (Ravazd, Bakonypéterd, Lázi és Veszprémvarsány) egyházközségeiben, hogy a fiatalok minden év nyarán a négy plébánia egyikén bérmálkozhatnak. A bérmálási szentmisét, amelyen 20-25 bérmálkozó is összegyülekezik a bazilikában, Hortobágyi Cirill főapát úr végzi. Az ünnepi szentmise után a fiatalokat Főapát úr egy pohár italra is meghívja, így lehetőség nyílik a személyes találkozásra is.

Jó kezdeményezésnek bizonyult, hogy a fiatalok a helyi egyházközségek templomaiban bérmálkozzanak, hol az egyik, hol a másik egyházközségben. A jövőben igyekszünk ezt az elképzelést szem előtt tartani, ugyanakkor az apátság is szóba jöhet a bérmálkozás helyszíneként. 

A bérmálandók a templomban az oltár körül foglalnak helyet, a bérmaszülők a templom padjainak első soraiban, a szülők pedig ezek után kapnak foglalt helyet. Amikor a bérmálásra kerül a sor, a bérmálkozók az oltár mellől, a bérmaszülők az első padokból lépnek egymás mellé és vonulnak Főapát úrhoz.

Mikor lesz idén a bérmálkozás?

2022-ben a bérmálkozás június 12-én, Szentháromság vasárnapján, 10.00 órakor lesz ravazdon. 

Imádság a Szentlélekhez

Te lélegezz bennem, Szentlélek Isten, hogy ami szent, azt gondoljam!
Te erősíts engem, Szentlélek Isten, hogy ami szent, azt hűséggel megvédjem!
Te őrizz engem, Szentlélek Isten, hogy szent kegyelmedet el ne veszítsem!
Te parancsolj nekem, Szentlélek Isten, hogy ami szent, azt tegyem!
Te hívogass engem, Szentlélek Isten, hogy ami szent, azt szeressem!

Milyen út vezet a bérmálkozáshoz?

Fontosnak tartjuk, hogy akik egyházközségeinkben bérmálkozni szeretnének, azok  élő kapcsolatban legyenek közösségünkkel, vállaljanak szolgálatot a liturgián és a plébánia körül, valamint önkéntes munkával kapcsolódjanak be a szociálisan rászorulók megsegítésébe.

A felkészítés folyamata:
1. A 7-8. osztály hittanóráin való részvétel,
2. Rendszeres részvétel a vasárnapi szentmiséken,
3. Bérmálkozás előtt 10 alkalommal felkészítőn való részvétel,
4. A bérmálkozók közösségi szolgálatának teljesítése,
5. Bérmálás előtti vizsga teljesítése,
6. Szentgyónás a bérmálás előtt.
7. Részt vesz a bérmálkozók 3 beavatási szertartásán.

A bérmálkozók közösségi szolgálatában a kapcsolattartók elérhetőségei:

Láziban: Hortobágyi Arnold atya:
Mobil: 06 (30) 920 22 46
E-mail: arnold@osb.hu

Veszprémvarsányban: Horváthné Volf Mónika:
Mobil: 06 (30) 479 8770
E-mail: hvolfmonika@gmail.com

Ravazdon: Viszlóné Andrea:
Mobil: 06 (70) 770 9750
E-mail: viszlo.andrea@osb.hu


A Beavatási Szertartásról pár szóban

A beavatási szertartás célja, hogy a bérmálkozásra készülő jelöltet a közösség megismerje, a fiatal kifejezze szándékát, hogy a Isten-kereső elkötelezett keresztény életet szeretne élni, a hit útján szeretne eljutni a Szentlélekkel való betöltekezésre.


Milyen teendői vannak a szülőknek a bérmálkozás előtt?

1. Közösségeinkben szokás, hogy a bérmálkozók szülei díszítik fel és készítik elő a templomot az ünnepi szentmisére. A bazilikában a sekrestyés szerzetes végzi ezt a feladatot. A szülők azonban felajánlhatják, hogy hogy oltárgyertyákat és virágdíszeket vásárolnak a templom részére. Gyűjthetnek csekély pénzadományt is erre a célra.

2. Nagyon szép szokás közösségeinkben továbbá az is, hogy a bérmálkozási szentmisében a szülők közösen vagy egy szülő egyedül a többi szülő nevében imádságot mond a közösség előtt. Ebben az imádságban a szülők megköszönik Istennek, hogy gyermeket adott nekik és arra kérik a Teremtőt, hogy vigyázzon rá és az egész családra. Az imádságot az alábbi linkre kattintva töltheti le és nyomtathatja ki minden szülő.

 •  (letölthető PDF)

3. Nagy segítség a szülők részéről, ha segítenek az ünnepi szentmisét követő szeretetvendégség előkészítésében úgy, ha kiosztják egymás közt a feladatokat, ha megbeszélik, ki mivel járul hozzá a szeretetvendégséghez. (süteménykészítés, pezsgő, poharak, és egyéb szükséges kellékek az étkezéshez). Nem szeretnénk mindent a szülőkre hárítani, természetesen az egyházközségek is kiveszik részüket az előkészületekből.

4. A szülők, ha lehetséges, vállaljanak felolvasást a szentmisében. A felolvasandó szövegeket munkatársunk a begyakorlás idejére rendelkezésre bocsátja.

Hogyan lehet jelentkezni a bérmálkozásra?

Akik szeretnének részesülni a bérmálás szentségében, azoknak személyesen kell jelentkezni a lelkipásztornál, aki a 06 (30) 920 22 46-os telefonszámon vagy az arnold@osb.hu e-mail címen elérhető.

A személyes jelentkezést követően az alábbi elektronikus űrlapot kell kitölteni 2018. szeptember 30-ig. Ezt követően nem tudjuk elfogadni a jelentkezést!

Az alábbi letölthető dokumentumok segítik a bérmálkozókat és szüleiket:

NÉV

BÉRMANÉV

PLÉBÁNIA

Bíró Márton András

Balázs

Pázmándfalu

Széber Panna

Mária

Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébánia Pannonhalma

Szegvári Patrik

Fülöp

Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébánia Pannonhalma

Pirgi Patrik

Péter

Szent Márton Plébánia Ravazd

Bertalan Benjamin Péter

József

Szent Imre Plébánia Győr

Molnár Ákos

Máté

Szent Péter és Pál Plébánia Bakonypéterd

Szabó Dominik

Dániel

Szent Péter és Pál Plébánia Bakonypéterd

Nochta Mónika

Barbara

Szent Péter és Pál Plébánia Bakonypéterd

Nochta István

József

Szent Péter és Pál Plébánia Bakonypéterd

Gregosits Rebeka

Anna

Szent Adalbert Plébánia Veszprémvarsány

Tamás Anna Sára

Alexandra

Szent Adalbert Plébánia Veszprémvarsány

Bódis Regina

Ágnes

Szent Adalbert Plébánia Veszprémvarsány

Holdinger Ádám

Balázs

Szent Adalbert Plébánia Veszprémvarsány

Heizer Bálint

Szilárd

Szent Adalbert Plébánia Veszprémvarsány

Kiss Olivér

Dávid

Szent Adalbert Plébánia Veszprémvarsány

Piltmann Balázs Mátyás

Márton

Szent Adalbert Plébánia Veszprémvarsány