Veszprémvarsány

A veszprémvarsányi Szent Adalbert Plébánia képviselőtestületének tagjai

 

Hortobágyi P. Arnold OSB

Nyári Szilárd

Mikor Mónika felhívott, hogy Arnold atya azt kéri tőlünk, hogy írjuk össze pár mondatban, hogy mi motivál bennünket a közösségi munkában, első gondolatom az volt, hogy kell ez nekem, a napi teendőim mellé? Házi feladatokat kapok Arnold atyától? A következő gondolat az volt, hogy fontos számomra a közösségünk. Ezért megpróbálkozom a feladattal. Legfőbb motivációm, hogy jól érezzem magam a közösségünkben. Köszönöm a szereteteteket. Nagy öröm tölt el közösségetek részesének lenni.

Gregosits László

Gregosits Lászlónak hívnak Bakonyszentlászlón nőttem fel, amikor megnősültem, Veszprémvarsányba kerültem. Jelenleg itt élek feleségemmel és két lányommal. Szüleim nagyon vallásosak voltak, és ennek megfelelően két testvéremmel mi is keresztény életet éltünk. Gyermekkoromban rendszeresen ministráltunk, és aktívan részt vettünk a helység katolikus közösségi életében. Nagyon szerencsés vagyok szeretett családommal, mert úgy látom, hogy mindannyiunk számára nagyon fontos a vallásos életmód. Lányaim, Lilla és Rebeka örömmel veszik ki a részüket a varsányi templom körüli munkákban és a liturgiákon. Különösen örülök annak, hogy a feleségem is bekerült képviselő testületi tagok közé, így közösen építhetjük a varsányi közösséget. Az elmúlt évek során, azt tapasztaltam, hogy a közös munka, például a levendulásban, nagyon jól összehozza az embereket, a családokat. A terveim között szerepel, hogy Varsányban minél több alkalom nyíljon közös összejövetelre, de ne csak munkára. Gondolok itt kirándulásokra, sporteseményekre, közös kerékpározásra, filmvetítésre, koncertekre és egyéb más közös kikapcsolódásra. Szerintem Arnold atya és Volf Mónika vezetésével egy remek kis testület fog kialakulni, akikre azonban nemcsak a feladatok elvégzése hárul, hanem hogy minél több embert szólítson meg a közös programokra és munkálatokra.

Horváthné Volf Mónika

Holdinger Péter

Heizer Ferenc

Heizer Ferenc vagyok, 1976-ban születtem. Gyerekként Cseszneken nevelkedtem. Az ottani Római Katolikus Templomban voltam elsőáldozó, bérmálkozó és ebben a templomban kötöttem házasságot 2002-ben. Veszprémvarsányba 2009-ben költöztem,  két fiammal és feleségemmel. Családommal együtt igyekszem a gyülekezet aktív és hasznos tagja lenni. Nagy megtiszteltetés, hogy a veszprémvarsányi katolikus közösség engem is érdemesnek tart arra, hogy a képviselőtestület tagja legyek. Remélem, hogy az elkövetkező öt évben hittel, együttműködéssel eredményesek leszünk. Választott bibliai igém: “Hagy fel a rosszal, és cselekedj jót, törekedj békességre, és kövesd azt! Bízzál az Úrban és tégy jót!”

Balogh Teréz

Balogh Teréz vagyok, születésemtől fogva tagja a Szent Adalbert Egyházközségnek. Közgazdászként végeztem, jelenleg egy pénzintézetnél dolgozom. Férjemmel két gyermekünket neveljük. A képviselőtestület tagjaként elsődleges feladatnak tartom a plébánia célkitűzéseit tudásommal segíteni. Rohanó világunkban a közösségi értékek erősítését, a plébánia további fejlesztését, megújulását szeretném támogatni a régi értékek megtartása mellett. Munkámmal az egyházközösség tagjainak érdekeit kívánom képviselni.

Tamásné Gansberger Zsuzsanna

Tamásné Gansberger Zsuzsanna vagyok. 15 éve élünk Veszprémvarsányban férjemmel és 2 gyermekünkkel. A gyerekek a veszprémvarsányi iskolába járnak. Anna 8. osztályos, Marci 4. osztályos tanuló. 4 éve Győrbe járok dolgozni egy könyvelőirodába. Mielőtt ideköltöztünk Romándon éltünk. Mindig vallásos hitben éltem, családom minden tagja hívő katolikus. Nagyapám, majd édesapám hosszú évekig a romándi egyházközség  képviselőtestületének tagja volt. Szeretnék méltó utóduk lenni Veszprémvarsányban. 3 éve aktív tagja vagyok a 4 plébánia kórusának.

Pohlinger Lászlóné Marianna

Pohlinger Lászlóné vagyok. Születésem óta ebben a faluban lakom. Már nyugdíjas vagyok. 3 gyermekem és 6 unokám van, akik távol laknak tőlem. Férjemet sajnos  ez év januárjában elvesztettem. Vallásos családban nőttem fel. Köszönöm a bizalmat. Lehetőségeimhez mérten azon leszek, hogy a közösség hasznos tagja legyek.

Wéber Mónika

Wéber Mónikának hívnak, Veszprémvarsányban nőttem fel, és a községben élek családommal, férjemmel és két lányommal. Gyermekkorom óta fontos szerepet tölt be életemben Isten. A vallásos élethez, a templomba járáshoz vezető utat leginkább anyai nagyanyámnak köszönhetem. Ő volt az, akinek kezét fogva vasárnaponként elsétáltam a templomba. Férjemben olyan párra találtam, akinek szintén fontosak ezek az értékek. Ebben a szellemben igyekszünk nevelni lányainkat, Lillát és Rebekát, akikkel már pici korukban esténként együtt imádkoztunk. S akikben az évek során igyekszünk megerősíteni azt az érzést, hogy Isten szerető Atyaként vigyáz ránk. Számunkra természetes, hogy a szentmiséken az egész család együtt vesz részt, s hogy gyermekeink is aktív tagjai a közösségnek. Sokat gondolkoztam azon, hogy a jövőben, mi mindent tehetnék a közösségért. Elsősorban igyekszem ellátni eddigi feladataimat: aktívan részt veszek a liturgiákban és a közösségi életben, valamint segítek az egyházközségi munkálatokban. Pedagógusként úgy látom, hogy jó úton haladunk ahhoz, hogy a fiatal keresztény családokat és gyermekeiket innovatív módon megszólítsuk. Csak velük együtt épülhet és fejlődhet tovább a közösség. Fontosnak tartom azonban azt is, hogy korosztályom és az idősebbek segítségével a vallási élet hagyományait megőrizzük.

Ruzsovits Máté

Kisgyermek koromtól fogva keresztény neveltetésben részesültem szüleimtől és nagyszüleimtől egyaránt. A katolikus értékrend és erkölcsiség elsajátítása nagymamám legnagyobb célkitűzése lett születésem után, ezért iskolás koromtól kezdve mindig elvitt magával a szentmisékre, amiket fiatal kisfiú révén ritkán élveztem, és sokáig nem tudtam felfogni mi zajlik körülöttem a templomban. A keresztény iskolák hatalmas szerepet töltenek be családunk életében, hiszen nővérem a győri Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpontban, bátyám pedig a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban érettségizett. Amikor én is elértem a középiskolai kort akkor követni is akartam az előttem haladók lépteit, de kicsit a saját magam történetét is alakítani szerettem volna. Ennek eredményeképpen én is bencés diák lettem, csak nem Pannonhalmán, hanem Győrött. A Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium intézményében eltöltött hat évem során megtapasztalhattam a bencés szerzetesi közösség pozitív hatásait, többek közt az önfeláldozó tanító munkát és a diákokkal szembeni önzetlen segítségnyújtást. Kollégiumi éveim során egy olyan összetartó csoport tagjává válhattam, akik által megtanulhattam a közösségben élés alapjait, velejáróit, illetve kompromisszumait. A szerzetesekkel történő közös imádságok, szentmisék, rekollekciók, vagy csupán a délutáni beszélgetések ráébresztettek arra, hogy az emberi lélek formálását egy keresztény közösség tudja a leghatékonyabban véghez vinni. Motivációm e megtisztelő feladat elfogadása során, hogy saját kis falusi, egyházi, lelki közösségünk épülését és fejlődését elő tudjam segíteni munkám révén. Bízom abban, hogy kellő idő befektetésével és kitartással elérhetővé és megvalósíthatóvá válnak testületünk célkitűzései. Az elkövetkezendő időszakban lehetőségeim szerint igyekszem odaadó munkámmal támogatni közösségünket, és remélem, hogy egyetemista mivoltom, valamint gyakori távolléteim nem okoznak hátrányt.