Tanévkezdő és tanévzáró

Tanévkezdő, Szentlélek-hívó istentisztelet (Veni Sancte) táska és tolltartó megáldással.

IDŐPONTOK

Ravazd: szept. 10., szombat, 19.00
Varsány: szept. 10., szombat, 15.00

ZENE

A tanévnyitó istentiszteleteken gitárral kísért énekeket éneklünk.

LITURGIA

Az ökumenikus liturgia keretében római katolikus szertartás szerint szenteltvízzel és imádság kíséretében megáldjuk a tanszereket (tolltartó, tankönyv, ellenőrző, iskolatáska) és azok tulajdonosait.

FONTOS: Ökumenikus liturgikus anyag letöltése ide kattintva.

SZOLGÁLATTEVŐK

A liturgiában Gilicze Tamás református, Pápicsné Jakab Johanna Júlia evangélikus és Hortobágyi Arnold OSB katolikus lelkészek, valamint a jelenlévők közül felkért szolgálattevők imádkoznak a Szentlélek kiáradásáért.

IMASZÖVEGEK

A tanszerek megáldásakor

Urunk, Istenünk,
Fiad boldognak mondta azokat,
akik a Te szavadat hallgatják és megfogadják.
Mert a te szavadra való odafigyelés,
a Jézussal való személyes kapcsolat,
a tanulás és a boldogság
szorosan összefüggnek egymással.

Add, hogy felismerjük:
földi boldogságunkat és boldogulásunkat
nálad találhatjuk meg.

Kérünk, add áldásodat ránk – szülőkre, tanárokra, diákokra, és iskolánk összes dolgozójára –, akik ennek az iskolai tanévnek a kezdetén a te oltalmazó áldásodat kérjük.

Kérünk, áldd meg + ezeket az iskolatáskákat ,
tankönyveket, tolltartókat (is),
melyeket e szenteltvízzel meghintünk.
Áldásod kísérje azokat, akik oltalmazó áldásodat kérik. Add, hogy sikereink és kudarcaink egyaránt hozzád vezessenek, aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen.

A diákok közösen imádkozzák (Szent Benedek atyánk mindennapi imádsága)

Adj nekem, jóságos Jézusom,
Téged megértő értelmet,
Téged átélő érzelmet,
Hozzád siető lelket,
Irántad buzgó bensőt,
Rád bukkanó bölcsességet,
Téged felismerő világosságot,
Érted égő szeretetet,
Benned élő szívet,
Téged dicsérő tetteket,
A Te szavaidra hallgató fület,
A Te szépségedet szemlélő szemet,
A Te fölségedet magasztaló nyelvet,
Neked kedves életmódot,
A Tőled küldött bajokat elviselő békességet,
Hozzád vágyó hű kitartást,És adj, Jézusom, boldog halált!
Jutalmazz jelenléteddel,
fényes feltámadással,
és az örökké boldog életben add jutalmul magadat. Ámen.

 

Egy diák imádkozza az áldozás után

Jöjj el, Szentlélek Úristen, igazság és szeretet Lelke!
Adj nekünk jó lelket, kedvet, szorgalmat
és kitartást ahhoz a munkához, amelyre meghívtál.
Világosítsd meg értelmünket,
hogy a természetben és az emberi életben
felfedezzük a teremtő Atya nagy szándékait!
Nevelj és alakíts bennünket,
hogy egész életünkben alkalmasak legyünk
az igazság szolgálatára
és így kiérdemeljük az örök jutalmat,
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

vagy:

Urunk, Jézus Krisztus, te vagy az Út,
amelyen járnunk kell,
az Igazság, amelyet keresve keresünk,
az Élet, amely egyetlen boldogságunk.
Hálát adunk mindenért, amit ma kaptunk tőled,
áldd meg Egyházunkat, hazánkat,
szüleinket és tanárainkat,
segíts továbbra is, hogy úgy szeressük egymást
és minden embert, ahogy a te tanítványaidhoz illik.
Add, hogy eredményeink és kudarcaink egyformán
Hozzád vezessenek,
te pedig vezess minket Atyádhoz,
akit veled és általad dicsérünk most és mindörökké. Ámen.


Hívők könyörgése

(1) Istenünk, adj nekünk nyitott szívet és lelket, hogy befogadhassuk és megélhessük keresztény hitünk tanításait.

(2) Istenünk, Te mutass nekünk utat a hétköznapok útvesztőiben, és ezáltal megtapasztalhassuk végtelen jóságodat.

(3) Istenünk, kérünk, hogy az új tanévben a felfedezés örömével ismerhessük meg a teremtett világ szépségeit.

(4) Istenünk, segíts minket, hogy a nekünk adott talentumot megbecsüljük, és legjobb tudásunk szerint gyarapítsuk.

(5) Istenünk, áldd meg szüleink áldozatos munkáját, legyél támaszuk, és engedd, hogy örömüket leljék bennünk!

(6) Lelkipásztorainknak, hitoktatóinknak, tanárainknak adj bölcsességet, hogy a rájuk bízottakat bátorítsák, és a közös alkotás örömében tanítványaik kibontakozhassanak hitben, tudásban és szeretetben.