Szenteltvíz

Az Úr áldjon meg és óvjon téged!

Áldó imádságok szenteltvízzel

A katolikus templomokban közel a bejárathoz található egy edény szenteltvízzel. Ez a belépőt egy rítus elvégzésére hívja fel már a templom küszöbén: hogy ujját belemártva a vízbe, a szenteltvizes ujjával keresztet rajzoljon a homlokán, száján és mellén, vagy pedig egy nagy keresztet írjon le a homlokától a melléig, majd a vállán balról jobbra. Ez a megtisztulás rítusa, mely olyan felemelő, s mely által az ideérkező magában Istenre gondolva megérzi annak jelenlétét. Ezzel egy időben pedig azt is kifejezi, hogy szíve új áldásért sóvárog. A szenteltvíz pedig emlékezteti őt keresztségének felvételére a keresztvízzel. Az egyház több liturgiájában is használja a szenteltvizet: a karikagyűrű megáldásakor éppúgy, mint temetésekkor, egy harang szentelésekor ugyanúgy, mint más tárgyak megszentelésére. Sok családban szokás volt, hogy gyermeküket szenteltvízzel áldják meg, ha hosszú útra indult. Ezt a szokást a mélyen hívő családokban újra felélesztették. Ez a szokás megerősíti bennünk, hogy mennyire szeretnek minket és aggódnak értünk, s egyben tudatosítjuk általa Isten mindenhatóságát. Mikor ujjunkat a szenteltvízbe mártjuk, gondolhatunk „víz húgunk”-ra is, mely kifejezést Assisi Szent Ferenc használja Naphimnuszában: „Áldjon, Uram, tégedet Víz húgunk oly nagyon hasznos ő, oly drága, tiszta és alázatos.”

Áldó imádságok szenteltvízzel

Szenteltvízbe mártott ujjunkkal keresztet vetünk magunkra vagy hüvelykujjunkkak keresztet rajzolunk egymás homlokára, miközben az alábbi áldások egyikét mondjuk.

A gyermekek megáldása

Jézus Krisztus legyen veled és óvjon téged. Járjon előtted, hogy mutassa neked az utat. Ő álljon mögötted, hogy megvédjen. Jó akaratával tekintsen le rád, őrizzen és vigyázzon rád. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. +

A gyermekek megáldása, mikor elhagyják a házat

Jézus áldjon meg, óvjon meg és kísérjen el téged ma minden utadon, tegyen boldoggá és egészségben hozzon haza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. +

Egy beteg gyermek megáldása

Kedves … (a gyermek neve)! Kérjük Jézust, hogy legyél hamarosan ismét egészséges. Jézus, te, aki annyira szereted a gyermekeket, szüntesd meg … (a gyermek neve) fájdalmait, és gyógyítsd meg őt! Mária, Istennek anyja, te, a betegek védelmezője, segítsd meg őt! A jóságos Isten ereje gyógyítson és áldjon meg téged. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. +

Esti áldás

A jóságos Isten áldjon és óvjon meg téged! Ajándékozzon meg jó éjszakával és pihentető alvással! Isten áldása szálljon le rád és töltsön el téged! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. +

Esti áldás gyermekeknek

A második vatikáni zsinat óta hozzátartozik a liturgiához, hogy a gyermek megkeresztelésekor szülei (és rokonai) is keresztet rajzolnak a homlokára. Ezzel azt fejezik ki, hogy a megkeresztelését követően örökre Krisztushoz tartozik. Este, elalvás előtt ezt a keresztelő áldást újíthatják meg a szülők. Ezzel éreztethetik gyermekükkel, hogy gondját viselik és szeretik őt. Ezzel a gesztussal erősíthetik magukban, hogy otthonukban mindenható Isten jelen van.
Áldjon és óvjon meg téged a szerető Isten ezen az éjszakán!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. +

Áldó ima különleges családi alkalmakhoz

Istenünk! Óvd és védd családunkat, hogy boldogan és elégedetten élhessünk! Segíts minket, hogy bajban és szenvedésben egymás mellett állhassunk! Add, hogy érted és egymásért élhessünk, téged és egymást szolgálhassuk, mint ahogy tette értünk fiad, Jézus! Áldj meg bennünket mindenható, szerető Istenünk, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. +

Imádság a ház/lakás elhagyásakor

Áldj meg, óvj meg és kísérj el engem minden utamon mindenható, jóságos Istenem! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Ámen. +

Ima a templomba való belépéskor

Áldjon meg engemet az Atya, a Fiú és a Szentlélek! Segíts engem keresztényként újra a te kegyelmedből és az üzeneted által élni! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. +

Imádság a földekért

A Föld gyümölcseit Neked köszönhetjük, életnek teremtője.
A szentháromság Istenének erejéből legyen áldott minden földem/földünk, hogy gazdag gyümölcsöt teremjen. Segíts nekem/nekünk, hogy sose felejtsem/felejtsük el a te jóságodat, s hogy ami abból fakad, megosszam/megosszuk az éhezőkkel. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. +

Imádság viharban

Jóságos Istenünk! Óvd meg minden kártól tulajdonainkat, házainkat, kertjeinket és földjeinket, jószágainkat, …! A te segítségedben bízunk. Légy velünk és könyörülj rajtunk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. +
Imádság az új évre

Istenünk, te vagy a kezdet és a vég. A te irgalmadban bízunk az új esztendőben is! Add áldásodat erre az új évre, hozzátartozóinkra, szomszédjainkra és barátainkra, mindazokra, akik fontosak számunkra és mindenkire, akivel találkozunk. Áld meg cselekedeteinket és gondolatainkat! Légy velünk mindig! Légy hozzánk egészen közel, segítsd bennünk növekedni a szeretetet és a jóságot! Áldj meg bennünket a te szent erőd és jóságod által, és adj egészséget az új évben is! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. +

Imádság házszentelőre (A házigazda imádkozza)

Téged kérünk, mindenható Isten, hogy e hajlékot lakóival együtt megszentelni, megáldani és minden jóval elhalmozni méltóztassál. Adj, Uram, nekik égi harmatod bőségéből, add meg nekik a mindennapi kenyeret, munkájuknak bőséges gyümölcsét, és teljesítsd irgalmasan minden vágyukat. Ajándékozd meg őket a te Lelkeddel, hogy szívükben mindig szeretet, öröm, békesség, nagylelkűség, jóság, hűség, szelídség, türelem és kölcsönös tisztelet uralkodjon. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen. (meghinti szenteltvízzel a lakás minden helyiségét)