Krónika

2019. november 19.

Szent Erzsébet ünnepe

Ezúttal a bakonybéli Szent Mauríciusz bencés közösség felújított temploma adott otthont annak a szentmisének, amelyet Szent Erzsébet ünnepnapján tartottak a Pannonhalmi Területi Apátság hívei Cirill főapát úr vezetésével. A szentmise szónoka Dejcsics Konrád atya volt. A közös liturgia után a település közösségi házába invitálták a híveket szeretetvendégségbe, amelyet a bakonybéli egyházközség hívei készítettek elő.

Az ünnepen készült fotókat ide kattintva nézhetik meg.

Érdekel, elolvasom...

Jövünk a részletekkel...

 

2019. november 7-14.

Szentföldi zarándoklatunk

Egyházközségünk és környékünk hívei november 7-e és 14-e között zarándoklaton vett részt a Szentföldön. Ezen az élményekben nagyon gazdag utazáson nem egyszerűen csak világot láttunk, hanem megismertük a Biblia földjét, Jézus Krisztus életének legjelentősebb helyszíneit. Felejthetetlen, életre szóló utazásunk részleteiről számolunk be hamarosan.

Fotók megtekintése itt.

Érdekel, elolvasom...

Jövünk a részletekkel...

 

2019. november 2.

Belli néni köszöntése

Köszönteni jöttünk és nem búcsúzkodni. Mert ugyan elköltözik Győrbe, az orsolyiták idősek otthonába, de lélekben mégis közöttünk marad kedves testvérünk, Belli néni. Emberségével, odaadó életével, jó indulatú szeretetével támogatta közösségünket. Krisztina polgármester asszony után Arnold atya is köszöntötte Horváth Mártonné Belli nénit. Az ünnepelt méltatását olvashatjuk a továbbiakban.

Fotók: Pigi Dávid (Ravazd) Még több fotóért klikk ide.

Érdekel, elolvasom...

Horváth Mártonné, Belli néni köszöntése

Bátor ötletnek tartanám, ha egyházközségünk kezdeményezné, hogy legyen egy olyan szépen bekötött aranyszegélyes könyvünk a plébánián, amelynek az lenne a címe, hogy „Egy csepp emberség”, mint ahogyan létezik is egy olyan könyvsorozat, amelyben azon közszereplők gondolatai és méltatásai vannak egybegyűjtve, akik kiemelkedően sokat tettek a közösségért, közös ügyeinkért, közös céljainkért, akikben megmutatkozott az emberi nagyszerűség, ahol felragyogott az emberi nagyvonalúság, az önzetlenség. A mi könyvünknek az lenne a címe, hogy „Egyházközségi egy csepp emberség”.

„Mert igazán, jól csak a szívével lát az ember” – ismerjük jól a kis hercegtől százszor hallott szavakat. Amikor megkértük, hogy a Márton-harang számára írjon karácsonyi gondolatokat, akkor Belli néni a kis Herceget idézi. Amikor pedig a saját gondolatait osztja meg, akkor ezt írja: „Halljátok meg szívetekben ezt a hangot, hisz ha szívünkben jóság és szeretet lakozik, akkor egész lényünkben ott van a kis Jézus. Jóság és szeretet vezérelje cselekedeteiteket!”

Amikor 22 óvodában töltött aktív év után nyugdíjazását kéri, akkor egyik kollégája így ír róla: „Nyugodtan mondhatom, rendkívüli személyiség, Ember, a szó legnemesebb értelmében, akiben határtalan gyermekszeretet felelősségérzettel, munkaszeretettel, szorgalommal, végtelen szerénységgel és (mások iránt érzett) tisztelettel párosul. Adni és újra csak adni tud, mégpedig fontolgatás nélkül. Önzetlenül.”

Kedves Egybegyűlt Testvéreim! Sok időre lenne szükségem, hogy mindazt, amit kollégája írt róla, felidézzem. Nem szeretném szaporítni a szót sem, nem szeretném hosszan méltatni őt, szeretett Belli néninket, de szeretném kifejezni, hogy nem búcsúzkodni jöttünk, hanem köszönetet mondani emberségéért, emberszeretetét, amelyet, akik itt együtt vagyunk, olyan sokat és sokan megtapasztaltuk tőle akár tanítványaiként, tanítványai szüleiként, utcabeliként, rokonként, családtagként és had tegyem hozzá a magam nevében: lelkipásztorként.

Kedves Belli néni! Életének egy új szakasza kezdődött el. Az orsolyiták vendégszeretetét élvezi mostantól. Győr nem a világvége. Ravazd, mindig is itt lesz, ahol van. A templom, ahol olyan sokat imádkozott, az utca és a család, a rokonok, akik között élt, most egy kicsit arrébb húzódik. De a lelki közösségünk… az elszakíthatatlan marad.

Végül Hortobágyi Cirill Főapát úr köszöntését szeretném tolmácsolni és szeretném Önnek átadni azt az emléklapot, amelyet minden évben odaadunk egy testvérnek, aki egyházközségünkben áldozatos lélekkel szolgálta közösségünket és Isten országának építésén fáradozott. Pro Communitate Sancti Martini. A ravazdi Szent Márton Plébánia közösségéért emléklapot adom át Önnek tisztelettel, közeledő búcsúünnepünk, védőszentünk, Szent Márton szerzetespüspök ünnepe előtt néhány nappal. Belli néni szeretetteljes emberségével, elismerő bátorításával, és sugárzó pozitivizmusával szolgálta Krisztus Egyházát itt Ravazdon, a Szent Márton Plébánián.

Ígérem, hogy amikor elhelyezzük a plébánián azt a gyönyörűen bekötött aranyszegélyes könyvet, akkor Belli néninek is lesz benne egy gyönyörű oldal. A közös fotónk alatt pedig az az üzenet lesz, amit Öntől tapasztaltunk és tanultunk: „Jóság és szeretet vezérelje cselekedeteiteket!”

Isten éltesse, Belli néni!

2019. november 1.

Határkereszt Isten dicsőségére

Vannak, akik azt mondják, Varsány déli bejáratánál a régi időkben is mindig állt kereszt. Könnyen lehetséges. Mégis, valamilyen oknál fogva a múlt század közepén nem volt kereszt ezen a faluvégen. Ma Arnold atya megáldotta az új határkeresztet.

(Szöveg: Kurdon Istvánné, Kép: Wéber Mónika)

Érdekel, elolvasom...

Az üresen álló helyre 1959 körül Bakonyi Józsefné helyi lakos, dédmamánk / nagymamánk saját költségén keresztet állíttatott. Nem volt már fiatal, de utánajárt, utazott, szervezett, egyezkedett. A családi emlékezet szerint a kereszten lévő Jézus szobor öntését is ő módolta ki valahogyan, repülőgép-szárny alumíniumból. A kereszt elkészült, a felszentelésére sokan összegyűltek, azután évekig hordtuk a friss virágot a kereszt tövénél álló kis vázába. Nagymama emlékére is.

Nagymama Szamek Ágnes néven látta meg a napvilágot 1886- ban a messzi Óturán, Komárom felett, szinte a cseh határnál, egy sokgyermekes szlovák családban.  Varsányba úgy került, hogy egy, a rokonai által működtetett kis méteráru boltba vasúton, nagy batyukban rendszeresen árut szállítottak a testvéreivel. Egy Bakonyi József nevű fiatal legény is dolgozott ám a vasúton, s hogy - hogy nem 1906- ban össze is házasodtak. Varsányban telepedtek le, szegények voltak, de szorgalmasak, nagymama ráadásul jó üzleti érzékkel is rendelkezett. Rövidesen négy gyermekük született. A családban mesék keringtek nagypapa vicces természetéről. Hogy volt olyan, amikor a gyerekek mindig süteményt kértek, de akkoriban ez nem volt lehetséges, így kiskutya kapta a Sütemény nevet. Aztán jött az első nagy világégés, nagypapa is behívót kapott. Szerencsés volt, a háborút túlélte, az orosz hadifogságot is, 1920 körül szerencsésen hazatért. Az élet visszatért a rendes kerékvágásba, született még egy gyermekük, földet vettek, szőlőket ültettek, házat építettek a páskomi szőlő aljába, a Vásártérre, ahol butellás borkimérési engedély birtokában – különösen vásárok idején - bort is árultak. Éjjel elindulva lovaskocsival piacra jártak a fölös terményeket eladni Veszprémbe, Győrbe. A család sokasodott, a nagyszülők felett pedig lassan eljárt az idő.  Mindketten vallásos emberek voltak, akiknek az életében, mindennapjaiban jelen volt a hit. Mikor Bakonyi papa 1952- ben elhunyt, nagymama is lassan visszavonult az aktív munkától, a szőlőket felosztotta a gyermekei között, a földeket be kellett adni a szövetkezetbe, de élete végéig megőrizte anyagi önállóságát. Senki olyan forgácsfánkot nem tudott sütni, mint ő, de csakis Farsang idején. Valahogy ennek is vallási jelentőséget tulajdonított. Utolsó éveiben már nehezen mozgott, az ágy szélén ülve órákon át csak morzsolgatta a rózsafüzért. Tetszene a gondolat, ha valaki a családból megőrizte volna …

Aztán teltek az évek, és ez a kereszt is megadta magát az időnek, javítgatták, talán újakat is állítottak helyette, de 1 – 2 éve már nem volt kereszt a déli faluvégen. Ekkor úgy döntöttünk, hogy családi összefogással újra felállítjuk. Nagymama emlékére, és azért, hogy azon a faluvégen mindig legyen kereszt.

2019. október 31.

Imádság szeretteinkért

Hamarosan jönnek a részletek.

2019. október 29.

Kirándulás Esztergomban

Hamarosan jönnek a részletek.

Még több fotóért kattints ide.

2019. október 20.

Kórusunk Tápszentmiklóson

A tápszentmiklósi református gyülekezet vendégei voltunk október 20-án, vasárnap. Kórusunk Ágnes lelkészasszonytól meghívást kapott egy zenei szolgálatra az ökumenikus vasárnapon, amelyen az istentiszteleten együtt imádkoztak reformátusok, katolikusok és evangélikus testvérek. Az istentiszteletet szeretetvendégség követett, amelyen a helyi gyülekezet asszonyainak remek süteményeit kóstolhattuk meg testvéri beszélgetés közben. Kórusunk igényes szereplése és Arnold atya igehirdetői szolgálata az istentiszteleten reméljük, hogy egy hosszan tartó testvéri kapcsolat kezdete lehet gyülekezeteink között.

2019. október 15.

Günter-ünnepen Bakonybélben

Október 15-én a bakonybéli bencés közösség Szent Güntert ünnepelte. Izsák perjel atya meghívására a Pannonhalmán és a rend házaiban élő bencés atyákon kívül a ravazdi egyházközség idősebb és fiatalabb  tagjai, valamint  bérmálkozásra készülő fiatalok  vettek részt az ünneplésen. A csodálatos templom falai közt énekelt gregorián éneket hallva szinte átlényegült ünneplő közösségünk. A szentmisét követően Anzelm testvér – aki maga a bakonybéli monostor műtárgymásoló műhelyének vezetője – arról az oroszlános keresztről beszélt, amely a templom oltárának liturgikus dísze. A fiatalok csapata hazafelé úton a zirci pizzeriában folytatta a baráti együttlétet. 

2019. október 5.

Önkéntesek a Mária-kápolnáért

A 72 óra kompromisszumok nélkül című projekt keretében október 12-én, szombaton elkezdődött a ravazdi templom előterének és Mária-kápolnájának felújítása. Az helyi fiatal önkéntesekből szerveződött csapaton kívül a Pannonhalmi Bencés Gimnázium diákjai is hatékonyan részt vettek a feladatban, amely elsősorban a vakolat eltávolítását jelentette a felvizesedett falfelületről. Tóth Béla és felesége Klárika, valamint Takács Károly a teljes napon át tartó előkészületet végezték el, amely a templom előterének lefóliázását jelentette a szétszóródó por ellen. A fiatalok másnap vésőgépekkel felszerelkezve kezdték el a vakolat leverését, és az előteret az egykori Lourdes-i kápolnától elválasztó fal elbontását. Akik részt vettek a munkában: Pirgi István és felesége Ildikó, Pirgi Patrik és Dávid, Krajczár Csaba, Bíró Márton, Hutvágner Nándor és édesanyja Kamilla. Akik pedig a takarításban voltak nagyon odaadók: Berkiné Vera, Slániczné Marika, Takácsné Mariann. Arnold atya, aki a munkálatokat szervezte és irányította nagyon elismeréssel adózott az önkénteseknek munkájukért. Hatalmas összefogás volt, amellyel nagy lépést tettünk egy gyönyörű előtér kialakítására, ahol méltó helye lesz a Csíksomlyóból hozott Mária-szobor számára.

2019. október 5.

Szentírás vasárnapja

Jönnek a részletek

2019. október 5.

Kántorunk búcsúztatása

Jönnek a részletek

2019. október 2., Varsány

Megújult terek az ünnep előtt

A Missziós kereszt ünneplésének nem csak lelki jelentősége volt egyházközségeink számára, hanem a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszust előkészítő Bizottság által támogatásának köszönhetően az eszközbeszerzést is lehetővé tette. Ezt kiegészítve – hogy a vendégek számára méltó körülményeket biztosítsunk – a plébániaépületben két helyiség felújítását is megcéloztuk. 

Érdekel, elolvasom...

Az eszközbeszerzés keretében 340.000,- forint értékben videomegjelenítőt és állványt vásároltunk, amely a jövőben a Szentségimádás Iskolája című lelkigyakorlatunk szükséges kelléke lesz az előadások megtekintésében.

A plébániaépület két helyiségének felújításának keretében először az iroda lett leparkettázva és kimeszelve, valamint megtörténtek az ablak és az ajtó lefestése is. A folyosóról nyíló helyiség szintén parketta burkolatot kapott, és frissítő meszelés történt. Jelenleg egy tiszta és esztétikus terem várja a csoportokat.

A garázs és az udvar rendbetétele sok segítőnek köszönhetően valósulhatott meg a Missziós kereszt ünneplése előtti napokban.

A közel jövőben a plébánia folyosói traktusából leválasztva vizesblokk kialakítása történik majd, ezt követően pedig új járda, valamint a lépcső építése és a bejárati kapu javítása.

Terveink között szerepel az udvari világítás megoldása is. 

2019. október 1., Varsány

Karitászgyűjtés a kereszt ünnepén

A Missziós kereszt ünneplése nem csak a veszprémvarsányi plébánia, hanem az egész Pannonhalmi Területi Apátság számára történelmi jelentőségű esemény volt. Ennek apropóján, miközben Krisztus és a szentek ereklyéi előtt imádkoztunk, rászoruló embertársainkra gondoltunk. Az ő megsegítésükre döntött úgy Cirill főapát úr és a lelkipásztorok testülete, hogy felhasználjuk a Missziós kereszt ünneplésének alkalmát a gyűjtésre. 

Érdekel, elolvasom...

A Missziós kereszt ünneplése összesen három alkalmat kínált számunkra, hogy a Pannonhalmi Karitász célkitűzéseire pénzadományt gyűjtsünk. Összesen 91.400,- forintot számoltak össze a perselyezők, amelyet a varsányi egyházközség százezer forintra egészített ki. 

Az adomány a 10700031-69051683-51100005 bankszámla számra lett átutalva az ünneplést követően. Hálásan köszönjük mindenki adományát, amelyet a téli családtámogatásra fognak felhasználni a Karitász munkatársai.

2019. szeptember 30., Varsány

Búcsúztatjuk a Missziós keresztet

Szeptember 30-án, hétfőn szintén reggel 6 órától volt nyitva a templom. 11 órától Arnold atya vezetésével rózsafüzért imádkoztak a hívők, 12 órakor pedig az Úrangyala imádságot. Az ima után közösségünk búcsút vett a kereszttől.

Érdekel, elolvasom...

Az elmúlt négy napban mindannyian sokat gazdagodtunk. A Missziós kereszt , amely útjával összeköti a Kárpát –medence keresztény híveit , bennünket, a Pannonhalmi  Területi  Apátság híveit is bekapcsolta ebbe láncolatba. Megtapasztalhattuk, hogy mi is ehhez a nagy közösséghez tartozunk. Hitünk erősödött azáltal, hogy Jézus Krisztus valódi keresztjét testközelben tudhattuk. 

2019. szeptember 29., Varsány

Ünnepeljük a Missziós keresztet

Szeptember 29.én, vasárnap reggel 6 órakor kinyitottuk a templomot. A nap folyamán többen betértek pár percre egy imára, elcsendesedésre. Egy lelkiekben igazán gazdagító napot éltünk át közösen.

Még több fotóért ide kattints!

Érdekel, elolvasom...

16 órakor kezdődött a fájdalmas rózsafüzér imádsága. Lelkipásztorok vezették be az egyes titkokat rövid elmélkedéssel. Ezekben felidézték Krisztus szenvedését, amelyet a mi bűneik, keményszívűségünk okozott. Megfelelő bűnbánattal, jó cselekedettel, és azzal, hogy a rászoruló embertársunkban Jézust látjuk enyhíthetjük Jézus fájdalmát, és  ezáltal gyógyulnak be a sebei. Spissichné Gesztesi Zsófia és gyermekei éneke tette még bensőségesebbé a titkok átélését.

17 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa Fábry  Kornél atya, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Főtitkára volt. Homíliájában először családja hitéről, a saját megtéréséről beszélt.  Valójában Isten legnagyobb ajándéka számunkra, hogy önmagát adta nekünk. Arra biztatott bennünket, hogy járjunk szentmisére, mert akármilyen is, Krisztust kapjuk. Példákat hozott fel arra, hogy aki tiszta szívvel imádkozik, azt meghallgatja a jó Isten. Különösen fontos, hogy szentségimádáson vegyünk részt, és hagyjuk, hogy Jézus szóljon hozzánk. Legyenek nyitva a templomok, és használjuk. Kövessük a szentek példáját, jelképeink legyenek. És természetesen rendszeresen olvassuk a Szentírást.

A szentmisében Arnold atya négy plébániájának kórusa énekelt.

 A szentmise után Kornél atya előadásában elmondta a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus történetét, majd a legfontosabb célkitűzéseit. Az a legfontosabb, hogy Jézus legyen a középpontban. Vigye közelebb az embereket Jézushoz, és erősödjön meg a hitük. Életükkel Jézus örömhírét közvetítsék a környezetükben. Majd ismertette velünk a Kongresszus programját.

A napot Elischer Balázs orgonameditációja zárta.

2019. szeptember 28., Varsány

Egyházmegyei családnap nálunk

Szeptember 28-án, szombaton tartottuk meg az egyházmegye családnapját. „ A világnak Krisztus kell”- mondattal kezdte Hortobágyi Cirill főapát úr a napot bevezető gondolatait. 

Még több fotóért ide kattints!

Érdekel, elolvasom...

A délelőtt folyamán a Dr. Tarján Emőke családterapeuta és pszichológus előadását hallgathattuk meg. Előadásában a párkapcsolat útvesztőiről beszélt, utalva az eredeti családból hozott „lelki örökségre”, amelyek – mivel többnyire nem tudatosak – önálló életet élnek kapcsolatainkban és mélyen meghatározzák „működésmódunkat”. Délután kiscsoportos műhelymunkával folytattuk a beszélgetést. Az előadások és a műhelymunka alatt a gyerekek számára kézműves foglalkozásokat szerveztünk.

Dr. Várszegi Asztrik emeritus főapát mutatta be a Missziós keresztet. A családnapot a 16 órakor kezdődő szentmisével zártuk le, amelynek főcelebránsa és ige hirdetője Hortobágyi Cirill főapát úr volt.

A nap virrasztással zárult le, amelyen közösségünk fiataljai és szüleik vettek részt. Arnold atya elmélkedéseinek központi gondolata Jézus Krisztus kereszthalála volt. A kereszt eleje Jézus vérétől véres, de hátul kivirágzik az Ő szeretetétől. Megtöretett teste Isten országát hozta el közénk. Közös énekléssel zártuk le a virrasztást. 

2019. szeptember 27., Varsány

Fogadjuk a Missziós keresztet

Szeptember 27-én, pénteken délután 2 órakor a Pannonhalmi Terület Apátsághoz tartozó veszprémvarsányi Szent Adalbert-plébániatemplomunk elé begurult a Missziós keresztet szállító furgon. Ezzel az Apátság plébániái is bekapcsolódtak a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülődés vérkeringésébe.

Még több fotóért ide kattints!

Érdekel, elolvasom...

Imaórával fogadtuk a keresztet. Hortobágyi Arnold OSB plébános, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Pannonhalmi Területi Apátság referense megfogalmazta, hogy Jézus Krisztus valódi keresztje itt van most köztünk, mivel a Missziós kereszt két szárának találkozási pontján található egy darabja. Majd arról elmélkedett, hogy kereszténységünk lényege Jézus Krisztus szeretete, hiszen Jézus a kereszthalálával a mi megváltásunkért feláldozta önmagát. Ezután a kereszten lévő ereklyék kapcsán a szentekről beszélt. A szentek Jézus barátai, tanítványai, akik közben járnak azért, hogy elhunyt szeretteink és majd mi is odajuthassunk.  Kiemelte Szent Adalbert vértanúpüspök életszentségét, aki a templomunk védőszentje.

18 órától a Pannonhalma Egyházi Karitász imaórája, majd szentmiséje következett. Az imaóra lelkivezetője Arnold atya volt. Először keresztről, és annak különleges szimbolikájáról beszélt, majd ismét a szentek életpéldáját mutatta be. Ezután a kereszt készítőjéről, a krisztusi életű Ozsvári Csabáról emlékezett meg, aki a kereszt készítése közben a szenvedő Krisztus közelségébe került. A karitász munkáját azzal ismerte el, hogy Jézust a legnagyobb „karitászosnak ”nevezte, mert megmutatta, hogy mit jelent igazán szeretni. Megmutatta mit jelent az önfeláldozó szeretet, a feltétel nélküli szeretet, a mind végig tartó szeretet.  És ezzel példát állított mindannyiunk elé. A homília után elimádkoztuk a Szent Kereszt litániát. Hogy lelkileg még jobban átérezhessük Jézus Krisztus irántunk tanúsított szeretetét a csendes elmélkedés perceit a „Tegyük le a mi keresztünket Krisztus keresztjéhez” gondolattal vezette be Arnold atya.  Az imaóra kereszthódolattal zárult .

A 19 órakor szentmisében Szalai Zsolt állandó diakónus gondolatait hallgathattuk meg a prédikációban. A szentmise után gyertyás körmenettel felmentünk a Kálvária- dombra, ahol imádkoztunk és énekeltünk.

2019. szeptember 21., Budapest

Robbanó hangulat a Forrásponton

„Nevemen szólítasz!” Forráspont. Még egy nap Jézussal. – Az idén is nagy örömmel utaztunk fel Budapestre  szeptember 21-én, szombaton a Forráspontra. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve ez az a program, amit nekünk, fiataloknak szerveznek.

Még több fotóért ide kattints!

Érdekel, elolvasom...

Forráspont  

Tavaly tapasztalhattam meg előszőr, hogy milyen szuper fesztivál a Forráspont. Szerencsére úgy alakult, hogy idén is részese lehettem ennek a fantasztikus rendezvénynek.

Érkezésünkkor a csarnokban dicsőítő ének fogadott. A rendezvény mottója, „Nevemen szólítasz”, köré épültek az előadások. Az ének magával ragadott, és tudtam, nem véletlenül vagyok itt.

A tökéletes hangulatot tovább „forralta” a színvonalas előadók tanúságtétele és tanításai. Hallgathattuk Kovács András Péter humoristát, írót, aki ugyan komoly témát boncolgatott, de hozzá híven a nevetés sem maradt el. Beszámolt arról, hogy Őt miként szólította meg Isten, valamint hogyan élte meg ezt a találkozást, és azóta hogyan gyakorolja hitét. Majd Dánielfy Gergely énekest, Pulai Eszter aerobic edzőt hallgathattuk.

Ezután Papp Miklós, görögkatolikus pappal ismerkedhettük meg, akivel ujjaink segítségével elemeztük, milyen céljai vannak Istennek velünk.  1. Isten önmagát adja (hüvejkujj) 2. Küldetést ad (mutatóujj) 3. Az életszentség csúcsa: merjünk nagyot álmodni, szentekké válni (középsőujj) 4. Istent szerelemmel szeretni (gyűrűsujj) 5. Kicsit nem feledni (kisujj).

Miklós atya után Cristina nővér robbant be a színpadra. Ő az olasz the Voice győztese, fiatalon lett apáca, és 26 évesen (apácaként) nyerte meg ezt a tehetségkutató versenyt. Előadásain mindig habitusban (apáca ruhában) lép fel. Műsora alatt elértük a „forráspontot”. Azt gondolom, hogy nemcsak igazi fesztivál hangulatot teremtett, de a lelkünket is elvarázsolta.  

Nagyszerű találkozás volt ez a nap Istennel és a keresztény ifjúsággal. Úgy gondolom, nyertes csapathoz tartozni jó. Csatlakozz Te is, és 2020-ban éljük át együtt a Forráspontot! (Gregosits Lilla)

-----

Fábry Kornél atya jelenléte biztosíték volt számunkra, hogy idén is nagyszerű élményben lesz részünk. A Forráspont díszlete, a kivetítőn megjelenő háttér mindannyiunkat lenyűgözött, és méltó volt a rendezvényhez. A dicsőítés  ráhangolt minket a programra. Majd tanúságtételeket hallhattunk. Papp Miklós morálteológus Isten személyre szabott szeretetéről beszélt, kiemelve az Eucharisztia és az életvezetés összekapcsolásának fontosságát. Kovács András Péter humorista fergeteges előadásában személyes élményein kívül arról is beszélt, hogy az Újszövetségben már néven lehet nevezni Istent., Dánielfy Gergő énekes legmélyebb tapasztalatait osztotta meg velünk. Pulay Eszter aerobikedzőtől megtudtuk, hogy edzés közben is lehet dicsőíteni. A Forráspont Cristina nővér, az olasz The Voice tehetségkutató győztese magával ragadó produkciójával „ robbant”. Énekek között Isten végtelen szeretetéről beszélt. Majd arra kérte a felnőtteket, bízzanak a fiatalokban, mert akkor ők ragyogni fognak, mint az égen lévő csillagok! Szentmisét Mohos Gábor segédpüspök  mutatta be. A Forráspont mottójáról prédikált, hogy Isten nevünkön szólít bennünket, és minden rezdülésünkről tud. Ezután bensőséges szentségimádás következett. Megtisztelő volt számunkra, hogy mi láthattuk először azt a monstranciát, ami a kongresszusra készült. A rendezvény végén mindannyian személyes áldást kaptunk. Mikor Kornél atya megkérdezte, hogy ki jön a jövőre? Barátaimmal együtt boldogan tettük fel a kezünket. Regisztrációkor mindenki kapott egy noteszt, és egy tollat. Hát bőven volt mit jegyzetelni bele! De úgy érzem, hogy ami igazán lényeges, azt a szívünkbe írtuk! Köszönjük Arnold testvérnek és Viszló Andi néninek, hogy lehetővé tette azt, hogy eljuthattunk a Forráspontra. (Horváthné Volf Mónika)

2019. szeptember 21., Katowice

Elkísértük a művészünket

Hamarosan jövünk a részletekkel…

Érdekel, elolvasom...

Egy emlékezetes, szívet melengető kirándulásról számolok be. Arnold atya pár mondatos összefoglalóra kért fel, ami nem könnyű feladat, mert 2-3 nap alatt rengeteg szép és jó dolog részesei lehettünk. Az előzmény a Márton- harang egy korábbi számában már megjelent: Borbély Károly ravazdi festőművészt felkérte a krakkói magyar nagykövet asszony egy Szent Lászlót ábrázoló kép megfestésére, amely emléket állít a Katowice- Murcki erdőben elárult és kivégzett magyar katonáknak. A kép címe is erre a tragikus eseményre utal: "Szent László védelmébe veszi az ártatlanul legyilkolt 29 magyar katonát." A kép ünnepélyes átadására és megszentelésére szept. 22-én került sor a katowicei székesegyházban, a magyar- lengyel barátság jegyében megrendezett Magyar Napon. Mi, ravazdiak -Karcsi jó ismerősei, barátai- 12-en utaztunk ki Lengyelországba erre neves alkalomra. A székesegyházban a nagy formátumú festmény az oltár közelében volt felállítva. Az ünnepi szentmise főcelebránsa a krakkói érsek volt. Karcsiékkal való találkozásunk a templom előtt, a fogadtatásunk, a szertartás mind szép és emlékezetes pillanat volt. Büszkeséggel és meghatottan ültünk a kis magyar zászlóinkkal a nekünk fenntartott első padsorban. A mise végén az Érsek úr gratulált a művésznek, majd velünk is kezet fogott. A festmény végleges helye a Murckiban található Jézus Szent Szíve plébániatemplomban lesz. Megható, hogy a Murckiban élő emberek évtizedek óta gondozzák az 1945- ben- a szovjet katonák által- kivégzett magyar katonák sírjait, minden évben megemlékezve róluk. A kép köszönetmondás ezért a nemes cselekedetükért.

Ennek a szép napnak a megkoronázása egy szimfonikus hangverseny volt, amelyre a mi kis csapatunk is meghívást kapott. A program ünnepi beszédekkel, köszöntőkkel kezdődött, majd egy magas színvonalú hangversenyt hallgattunk meg Lengyelország legjobb akusztikájú és legmodernebb koncerttermében. A zárótétel Liszt Ferenc 2. Magyar Rapszódiája volt, csodálatos előadásban. Pohárköszöntő és gratulációk után indultunk haza, élményekkel telve.

Útban hazafelé visszacsengett gondolatainkban az előző napi kirándulás Krakkóba, templomlátogatás Murckiban, egy rövid látogatás Auschwitzbe, séta Katowicében, a különösen szívünkig hatoló kirándulás Wadowicébe, itt Szent II. János Pál pápa szülőházát és a mellette lévő templomot néztük meg, ahol már ifjú éveiben az Istennel való elköteleződés útjára lépett.      

Mindannyiunknak jó érzés volt együtt átélni ezeket az eseményeket, jó volt magyarnak lenni Katowicében.

2019. szeptember 15., Varsány

Ökumenikus tanévnyitó ünnep

A reggelek hűvösebbre fordultak, szeptemberhez lapoztunk a naptárban. Ez azt jelentette, hogy becsengettek az iskolákban. Tanszerek bekerültek a táskába, minden diák megkapta a tankönyveket. Azonban tudtuk, hogy ahhoz, hogy ebben a tanévben  is gazdagodjunk lelkileg, Isten áldását is kérnünk kell. 

Érdekel, elolvasom...

Szeptember 15-én, vasárnap ismét megtelt a templomunk gyermekekkel, szülőkkel, nagyszülőkkel. Ökumenikus istentiszteletben kértük, hogy a jó Isten ebben a tanévben is árassza kegyelmét a gyermekekre, hogy fejlődjenek bölcsességben, tudásban, szeretetben. Nyitottak legyenek Isten igéjének a befogadására. Az istentiszteleten Arnold atya prédikációja alapjául a tékozló fiú történetét vette. A feltétel nélkül szerető és megbocsátó apa alakja az Isten irántunk tanúsított szeretetét mutatta meg nekünk. Arnold atya játékkal, és Rembrandt festményével tette szemléletessé számunkra gondolatait. A tanárokért, diákokért szóló könyörgéseket Gilicze Tamás református lelkész készítette elő, valamint a gyerekekkel közösen elimádkozta Szent Benedek imáját. Egyben ő látta el a zenei szolgálatot is. Az istentisztelet végén következett a gyerekek és a tanszerek megáldása. Majd a felnőttek által készített kapun keresztül vonultak ki a diákok a templomból. (HVM)

2019. szeptember 14., Ravazd

Játékdélután a plébánián

Pirgi Istvánné Ildikó volt az összefogója, kezdeményezője, hittanosaink szülei pedig a megvalósítói annak a szombat délutáni játszó délutánnak, ahol sok gyermek játszott együtt. Végre előkerült a pályázatból vásárolt trambulin és csocsóasztal is, amely annyira szórakoztató, hogy szinte abba sem lehet hagyni a játékot rajta. Tóth Kati néni, hitoktató a mise előtti percekben egy aranyos kis éneket tanított a gyerekeknek, aki a szentmisén el is énekelték: Kicsiny kis fényemmel világítani fogok…

2019. szeptember 6. Péterd

Kórus búcsúzófélben

Sosem adtunk hírt igazából arról, hogy mi történik egy kórusfoglalkozáson, amelynek általában a péterdi plébánia közösségi terme ad otthont. Péntekről péntekre összegyülekezünk, beéneklést tartunk, amely igazából az együtt töltött idő közel felét teszi ki, aztán átvesszük a soron következő szolgáltunk repertoárját. Ha kell tízszer is elénekeljük. Balázs, aki pedig már közel hat éve vezeti a kórust mindig újra énekelteti, ha szükséges valamit kijavítani. Nem szűnik meg feladni, hogy csiszoljuk azt az dalt. Balázs hamarosan nem lesz a miénk. Ajkára készül, egy új állomáshelyre. Bevállalt szolgálatait ugyanolyan lelkiismeretességgel végzi, mintha sose készülne itt hagyni bennünket. Köszönjük neki, hogy sok mindenre megtanított bennünket. Isten áldása kísérje útján!

2019. szeptember 7. Csatka

Zarándoklat a Roma Mekkában

A reggel induló gyalogos zarándokutat ugyan meghiúsította az őszi eső, a délutáni buszos utazásunknak semmi sem állított akadályt. Mire odaértünk a csatkai kegykápolna elé, már Székely János püspök atya várt bennünket, aki az összesereglett romákat hívogatta a szentmisére. Zarándokcsoportunk először a kápolna Mária szobra előtt fejezte ki tiszteletét a Szűzanya csatkai szobra előtt, felajánlva önmagunkat, otthon maradt szeretteinket, aztán részt vettünk az ünnepi szentmisén, amelyben Székely püspök úr szavain elmélkedtünk. Szép emlékét viszünk haza magunkban Csatkáról.

2019. augusztus 31., Ravazd

Balázs keresztelője

A nyár utolsó hétvégéjén, a szombat esti szentmisében megkereszteltük Ventura Anikó és Lóczi Bálint kisfiát, Balázst. Az egyházközség jelenlétében zajló keresztelő mindig nagy öröm az egész keresztény közösségnek, hiszen amikor egy házaspár elhozza gyermeküket megkereszteltetni, tanúságot tesznek keresztény hitükről, amelyet a hitvallástételben szavakban is kifejeznek. 

2019. augusztus 31., Lázi

Öregdiáktalálkozó

Augusztus utolsó szombatján az lázi iskola egykori diákjainak találkozóját tartottuk. A program szentmisével kezdődött, amelyben Arnold atya köszöntötte az öregdiákokat. A liturgiát követően a temetői keresztnél koszorút helyeztünk el elhunyt diáktársaik tiszteletére. Az Önkormányzat meghívására a program ebéddel ért véget.

2019. augusztus 25., Varsány

Nyárvégi koncert

Augusztus 25-én, a vasárnap délután gyönyörű templomunk nyárvégi koncertnek adott otthont, amelyen  Héjja Bella Emerencia Junior Príma Díjas és többszörös aranyminősítésű népdalénekes és tárogató művész, valamint templomunk orgonistája, Elischer Balázs léptek “színpadra”. Műsorukban Kodály Zoltán és Bartók Béla népdal-feldolgozásait szólaltatták meg. Az immár hagyományossá vált nyár végi koncertünk környékünk legrangosabb kulturális eseményei közé tartozik. A koncert keretein belül az Ipolytölgyesre önkéntes hétre induló fiatalok csoportjának egy tagja Noémi szólaltatta meg Neumeier Zsuzsa költeményeit.

2019. augusztus 25., Varsány

Gyermekek keresztelője

Augusztus 25-én, a vasárnapi szentmisében megkereszteltünk három kisgyermeket: Név szerint: Spirk Imola, Spirk Sára, Kovács Dávid. A gyermekek keresztelője nem csak a közvetlen család, hanem az egész egyházközségnek nagy ünnepe, hiszen keresztény közösségünk új tagokkal gyarapodik. A közös fotón a gyermekek szüleik, kereszt-szüleik és a rokonaik társaságában. Isten éltesse a megkeresztelteket és családtagjaikat!

2019. augusztus 20., 4 plébánia

Szent István király ünnepe

Istennek hála, idén is jutott kenyér az asztalra. Szent István királyunk ünnepén templomainkban megáldottuk az új kenyeret és megköszöntük Istennek gondviselő jóságát, hogy dolgozhattunk a mindennapiért, amit a Miatyánkban gyakran kérünk Tőle. Legyen hála testvéreinknek, akik jóvoltából ünnepi kenyeret kóstolhattunk.

2019. augusztus 15., Ravazd

Mise Béla király kútjánál

Mennybe felvett Nagyboldogasszonyunk ünnepén hosszú évek óta szentmisét tartunk a Béla király-kútnál. A felújított kút mellett, a természet csodálatos templomában Arnold atya az Evangéliumhoz fűzte gondolatait: Mária, az az asszony, aki segít. Arra bátorította a jelenlévőket, hogy Mária mennybevételének ünnepén nyitva van az ég, és bátran emeljük tekintetünket az ég felé és kérjük Égi Édesanyánk segítségét. Eszes Tibor építész , akinek a kút felújítását köszönhetjük, megemlékezett Sólymos Szilveszter bencés atyáról, aki a hely szerelmese volt. A szentmisét követően Feketéné Varga Mária polgármester asszony vendégeiként fogyaszthattunk a palackozott ravazdi ásványvízből.

2019. augusztus 11. Varsány

Megáldottuk a papkert aranyát

A vasárnapi szentmisében megáldottuk az idén learatott levendulavirágból készített olajat. Az olaj megáldása hagyományosan Nagyboldogasszony ünnepéhez kötődő szertartás, amelyben a pap a betakarított gyógynövényekre Isten áldását  közvetíti. Az olaj, amelyet Arnold atya áldott meg, ékes bizonyítéka annak is, hogy közösségünk eleven közösség. 

2019. augusztus 4. Međugorje

Hazatérés a Mladifestről

Augusztus 5-én hajnalban érkeztünk haza Međugorjéból, a Mladifestről, ahova a világ minden kontinenséről érkeztek fiatalok az ifjúsági találkozóra. Egyenlőre megmutatjuk a képeket, a találkozóról készített beszámolót is hamarosan olvashatjuk. Hatalmas élménycsomag pár napban.

Klikk: Teljes fotógaléria megtekintés

Érdekel, elolvasom...

Mladifest 2019

Kedd hajnalban, július 29-én volt a gyülekező a pannonhalmi apátság előtti téren, ahol a résztvevők megismerkedhettek egymással még az indulás előtt. Izgatottan és álmosan indultunk útnak a bosznia-hercegovinai Medjugorje felé, hogy részt vegyünk a 30. Mladifesten, amelynek a „Kövess engem” volt a szlogenje. Az odaút nagyon hosszú volt, de a kisebb megállókkal és a varasdi városnézéssel feltöltődtünk. Varasdon megnéztük a belvárost, majd Zadaron csodáltuk meg a tengerpartot és a kikötőt. A hajnali órákban foglaltuk el a szálláshelyünket Mostarban, ami kisebb-nagyobb meglepetéseket tartogatott a számunkra. Szerda délelőtt városnézéssel kezdtük a napot Mostarban, nézelődtünk a bazársorok között, megtekintettük az „Öreg hidat” és a délutánt már Medjugorjeban töltöttük. Egy káprázatosan szép hely tárulkozott ki elénk, ahol rengeteg zarándokkal találkoztunk, akik ugyanúgy részt vettek a programokon és a miséken is. További 3 napot töltöttünk el itt a 30. Nemzetközi Ifjúsági Találkozón, strandoltunk Gradacon és szebbnél szebb helyeket fedeztünk fel, ilyen volt a Kravica-vízesés, ahol fürödhettünk is a jéghideg vízben. Jártunk a Krizsevácon, ahol sziklákon másztunk fel a hegy tetejére, megtéve Jézus Krisztus keresztútját. Mind a 14 stációnál megpihentünk és közösen imádkoztunk, elmélkedtünk. A hegy tetejéről a látvány lélegzetelállító volt, a levegőben érzékelhető volt a béke, nyugalom és a meghittség kombinációja. Az utolsó előtti napon felmásztunk a Jelenések hegyére, végig jártuk Szűz Mária 5 stációját, amelyek az örvendetes rózsafüzér titkait ábrázolják a számunkra. A délután folyamán belátogattunk a Cenacoloba, a szenvedélybetegek közösségébe, ahol két magyar fiatallal beszélgettünk, akik elmesélték saját történetüket, hogyan kerültek erre a békés helyre. Meséltek az ott töltött mindennapjaikról, hogy milyen út vezetett a sikeres gyógyulásukig. Igazából nekünk ez volt az egyik meghatározó pont a kirándulásunk során, hiszen rádöbbentünk, hogy mindenki életében vannak nehéz pillanatok, de ha igazán akarunk valamit, akkor nincs előttünk lehetetlen. A Szent Jakab templom mögötti téren millió zarándokló vett részt az esti miséken, a levegőben lobogó különféle nemzetiségi zászlók jelezték, hogy hány országból érkeztek ide a hívők. Vasárnap indultunk haza, de útközben várost néztünk Eszéken és Szarajevóban. Szarajevóban lehetőségünk volt megismerkednünk az iszlám kultúrával és megkóstoltuk a tradicionális baklavát. A hajnali órákban értünk haza, az élményekkel teli utazásunkról. Rengeteg képet készítettünk, amelyeket megnézve emlékeztetni fognak minket ezekre a helyekre. Néha nehezen vettünk egy akadályt, vagy nem úgy történtek dolgok, ahogy mi azt elképzeltük, de ezek ellenére emlékezetes napokat töltöttünk együtt, új barátságok köttettek. Biztos vagyok benne, hogy fogunk mi még találkozni egymással a közeljövőben is. Bízunk benne, hogy a csapatunk többi tagja is hasonló képen élte át ezeket a napokat és mindenkit arra buzdítunk, hogy éljék át azt a csodát, amit mi átéltünk.

Pleszinger Laura és Cintia, Lázi

2019. július 26. Veszprémvarsány

Pörög a levendulaaratás

Reggel hét óra van. Az első aratók, Gregosits Laci és családja már a plébániaudvaron várják a többieket. Tesztelik a sarlókat, amelyeket Balogh Józsi köszörült élesre. Mónika, lányával Fannival előkészítették már az ásványvizeket a hűtőbe, ha tikkasztó lesz az időjárás, legyen mihez nyúlni. 

Klikk: Teljes fotógaléria megtekintés (hamarosan mutatjuk)

Érdekel, elolvasom...

Gombár Peti összeszerelte a sátrat, ami alá behúzódunk napközben, a pihenőidőben. Nyári Szilárd egész családjával és Holdinger Peti fiával, Ádámmal is részt vettek az egész napos aratásban. A testvérek, Bónis Regina és Erik is itt vannak. Az új telepítést és persze a régit is, amit az idén ősszel újratelepítünk, könnyű vágni, köszönhetően Heizer Ferinek és csapatának, akik az előző napokban lekaszálták a sorok közt a gazt. A délutáni órákban megérkezik munkahelyéről Horváth Zsolti egy hordó levendula ízesítésű hideg sörrel, amely újabb lendületet ad a délutáni órákra már elfáradt önkénteseknek. Az esti órákban már a lepárlóban van a levágott levendula, amelyet az Apátság munkásai hétfőn kifőznek. Izgatottan várjuk a papkert aranyát, a sok-sok önkéntes áldozatos segítségével előállított levendulaolajat. Hajrá jövőre is!

Ebben az évben is learattuk a levendulát. A virágzatból lepárolt olaj már az üvegekben van. Az új ültetés is szép termést hozott. Azonban a régi ültetés hozama elmaradt a vártnál. Ezért azt tervezzük, hogy az ősz folyamán kiszedjük az elöregedett töveket, majd a talaj előkészítése után elültetjük a friss palántákat. Terveink szerint a palántákat úgy telepítjük, hogy a sorok között legyen annyi hely, hogy a levendula gondozását és az aratását minél könnyebben tudjuk elvégezni. Az új ültetvény közepén szeretnénk pihenőhelyet kialakítani.

A levendulaolaj értékesítésének köszönhetően valósult meg a többek között a padfűtés templomunkban. Ugyanakkor a levendulában végzett munka lehetőséget ad arra, hogy közösségben legyünk egymással. 

2019. július 23., Ravazd

Levendulaaratás

Ma délután learattuk a papkerti levendulát. A learatott levendulavirág a pannonhalmi apátság kertészetében működő lepárló üzemben alakul át értékes, illatos levendulaolajjá. Ez a papkert aranya, amelyet egyházközségünk önkéntesei hoznak létre szorgalmas munkájukkal. Az idén gyerekek egészítették ki az aratók hadát, megkönnyítve a munkát azzal, hogy a levágott virágzatot csokrokba gyűjtve a teherautóra hordták. Az aratás után jóízű beszélgetés következett, végül a gyerekekkel Arnold atya a lepárlóba szállította a levendulát. Köszönjük minden önkéntes segítségét!

2019. július 15-19., Kőszeg

Hittanos Tábor 2019.

Az elmúlt napokat magunk mögött hagyva elmondhatjuk, hogy a Kőszegen tartott hittanos táborban mindenki jól érezte magát. Kirándulás Szombathelyen, Szent Márton szülővárosában, túra a Kőszegi-hegységben, fürdés, bolyongás korhű öltözetben Kőszegen a Jurisics -várban, kézműveskedés, pólófestés, esti éneklés, Zakeus történetének feldolgozása, közös szentmise a máriacelli bazilikában, és lehetne még sorolni mi mindent adott nekünk a hittanos tábor. Hamarosan jövünk a beszámolókkal.

Klikk: Teljes fotógaléria megtekintés

Érdekel, elolvasom...

Hogyan telt a hittantábor?!

Az idei év hittantábora nagyon élménydús volt számomra! Ezen a nyáron Kőszegre vezetett tábori útunk.

Hétfő reggel izgatottan szálltam fel a buszra. Az út nagyon vidáman telt, sokat beszélgettünk. Első állomásunkon, Szombathelyen, egy számomra izgalmas témával vártak minket: a történelemmel. A római légiós tábor fegyvertárában különleges dolgokat tudhattam meg a hadseregről. Délután a szállásunk felé vettük az irányt. Este kiválasztottuk a csapatokat, én különösen örültem, mert Arnold atya csapatába kerültem.

Kedd reggel túracipőt húztunk, és a Kőszegi hegység felé vettük az irányt. Számomra nagyon gyönyörű és páratlan tájon át zarándokoltunk.

Szerda reggel fürdőruhát raktunk a táskába, mert vonattal elutaztunk a szombathelyi fürdőbe. Nekem nagyon tetszett, mert sok, szerintem kissé hajmeresztő csúzdán csúszhattam le.

Másnap reggel felfedeztük Kőszeget. Balázs bácsi szerintem egy nagyon trükkös és vicces feladatsort állított össze. Délután betekintést nyertünk a Jurisics várba, ahol külön élmény volt, hogy korhű ruhákba bújhattam és kicsit visszamehettem a Középkorba. Az este is roppant izgalmasan telt: megnéztük a mindenki szerint nagyon vicces tábori fotókat, kvízeztünk, sütit ettünk, csocsóztunk.

Péntek reggel összepakoltunk, és megcéloztuk a festői szépségű Máriazellt. A bazilikában megtartottuk a táborzáró misét, ami szerintem nagyon jól sikerült.

A hazafelé vezető út kifejezetten tetszett, beszélgettem, nevettem, új barátokat szereztem. Nagyon tetszett a hittanos tábor, mert új helyekre mehettem, ismerkedhettem, élményekkel gazdagodhattam! Köszönöm: Arnold atyának, Éva néninek, Andi néninek, Balázs bácsinak, Mónika néninek és Erika néninek!

Horváth-Lengyel Luca

2019. július 14., Veszprémvarsány

Tábornyitó vasárnapi szentmise

A vasárnapi szentmisét a holnapi napon táborba induló gyerekekkel és családjaikkal együtt ünnepeltük. A tábornyitó szentmisében gitáros énekeket énekeltünk, ahol megtanultuk az idei táborunk főszereplőjéről, Zakeusról szóló éneket. A mottónk  Lukács evangélistától, származik, aki történetében Zakeust úgy mutatja be, hogy “Szerette volna megismerni Jézust.” Ez a mondat arra indít bennünket – mondta prédikációjában Arnold atya – hogy megismerjük őt, és azt a Jézust, akit maga Zakeus is szeretett volna látni és ezért felmászott egy fára.

Klikk: Teljes fotógaléria megtekintése

2019. július 13., Pápa

Fürdés a pápai uszodában

Plébániáink hittanosai és ministránsai, valamint családjaik számára szerveztünk a mai napot, amelynek programját az erős lehűlés következtében az utolsó pillanatban módosítanunk kellett. Hogy csalódás ne érjen senkit, a Balaton helyett a pápai uszodát vettük célba, ahol végkimerülésig tartott a lubickolás. A fürdőzés után a bencések bakonybéli apátsági templomát néztük meg, amelyet ezer éves fennállásának ünnepére  gyönyörűen felújítottak. … Hamarosan jövünk a részletekkel.

Klikk: Teljes fotógaléria megtekintése

Érdekel, elolvasom...

Július 13-ára balatonfüredi jutalomkirándulást hirdetett Arnold atya a 4 plébánia ministránsai és hittanos tanulói számára. A korábbi napok rossz időjárása miatt a balatoni helyszínt Pápára tették át a szervezők, hogy a várva várt fürdőzés ne maradjon el.

Reggel 8-kor indult az autóbusz, hogy a 4 településen (Lázi, Ravazd, Bakonypéterd, Veszprémvarsány) összegyűjtse a gyerekeket. A reggeli buszozás gyorsan elröppent, a gyerekek izgatottan várták, hogy megérkezzünk úti célunkhoz. Fél 10 körül érkeztünk meg a Pápai élményfürdő parkolójába. A borongós-esős időben a gyerekek boldogan vették birtokba a beltéri meleg vizes medencéket. Egész nap folyt a lubickolás, csúszdázás, labdázás. A bátrabbak, akik kevésbé féltek a hidegtől, a kinti medencékhez, csúszdákhoz is kimerészkedtek. A nap során a gyerekek összeismerkedtek, sokat játszottak együtt, új barátságok születtek. 

A fürdőzés után Bakonybél felé vettük az irányt, és ellátogattunk a Szent Mauríciusz Plébániatemplomba. A monostor tavaly ünnepelte alapításának 1000-dik évfordulóját. Ennek tiszteletére gyönyörűen felújították ezt a barokk stílusú épületet. A gyerekek lenyűgözve tekintették meg a gazdagon díszített templomot. 

Hazafelé jó hangulatban telt az út. Még egy gyors fagyizás is belefért Zircen. A fáradságtól kissé elcsigázva, de jó élményekkel telve érkeztünk haza.

Köszönet Arnold atyának és a segítő szervezőknek.

2019. július 12., Veszprémvarsány

Kárpátaljai gyerekek fogadása

Péntek van, fél kettő. Telefonhívás érkezik Jenő görög katolikus atyától, hogy hamarosan megérkeznek hozzánk Kárpátaljáról. Felesége Andrea, négy táborozó gyermek és kísérőjük Erika, aki itt marad a gyerekekkel a hittanos tábor idejére. Vendégváró ebéd, beszélgetés, a templom bemutatása és pár kellemesen együtt töltött perc vendégeinkkel. Közben megérkeznek a gyermekeket fogadó “pótanyuk”, Pfisztner Zsuzsa és  Wéber Mónika, akiknek otthonában eltöltenek pár éjszakát a vendég-gyerekek. Isten hozta őket! Hamarosan kezdődik a hittanos tábor. Addig is strandolás Pápán, tábornyitó mise Varsányban. Jövünk a további események részleteivel.

2019. július 7., Ravazd

Willebald-ünnep másképp

Az elmúlt években szép hagyománnyá vált, hogy az ún. “fokhagymás búcsút”, komolyabban mondva, Szent Willebald ünnepét az Erdészet feletti Willebald-dombon ünnepeljük szentmisével egybekötve a település egykori templomának alapfalai közt, amelyet a bencés szerzeteseknek köszönhetően Szent Willebald tiszteletére állítottak eleink. Idén a lehűlés közbeszólt és úgy döntöttünk, hogy egy aprócska körmenetet követően a plébániatemplomban tartjuk az ünnepet. Hogy mi volt még ezen felül? Katt a képen lévő nyilakra és jöhet a nézegetés! (Fotó: Fekete Ágnes, Ravazd) Hamarosan jövünk a részletekkel.

Érdekel, elolvasom...

Büszkeséggel tölthet el minket, hogy Magyarországon Ravazd az egyetlen település, amely Szent Willebald tiszteletét életben tartja, továbbviszi. Élettörténetét sokszor hallhattuk: a 700-as években élt, fiatal éveit bencés kolostorban töltötte. Küzdelmes, de gazdag életének csúcspontja a 740-ben történt püspökké szentelése volt.

Szép hagyomány, hogy minden évben július 7- én, a búcsú napján egy kis csapat elzarándokol a Willebald-dombra, ahol szentmise keretében megemlékezik a szent püspök érdemeiről, életútjáról. A mostani terveinket az időjárás kissé átrendezte, megeredt az eső, ezért egy rövidebb zarándoklat után a kereszttel és a zászlókkal  visszatértünk a templomba szentmisére.

Arnold atya prédikációja tanulságos és meglepő is volt egyben: Ferenc pápa egyik beszédét vette alapul. A kereszténységünk megélésének erényeit és hibáit taglalta, a templom négy oszlopához állva mondta el és tette szemléletesebbé. Jó érzés volt az oltárt körülállva együtt elmondani a Miatyánkot.

A szentmisét hosszú beszélgetés követte. Polgármesterünk üdítővel látott el minket, Pirginé Ildikó sütivel, Tóth Béla a szokásos megvendégelésével. Szép napunk volt!

2019. július 5., Ravazd

Ígéretes levendulatermés várható

Július végére terveink szerint beérik a ravazdi papkert aranya, az illatos lila levendula, amelyből az apátság lepárló üzemében vízgőz-desztillációs technológiával készül a messze földön ismeretes és híres gyógyító hatású olaj. A plébániai gazdaság egyik stabil ágazata a levendulatermesztés és olaj-értékesítés, amelyből az egyre növekvő termésnek köszönhetően a jövőben még nagyobb bevételre tehetünk szert. Az aratás előre láthatólag július utolsó hetében lesz, amelyre szeretettel várjuk a kedves híveket! Kérjük, hogy sarlót mindenki hozzon magával.

2019. június 29., Veszprémvarsány

Második otthon a plébánia

Pizzasütés, ping-pong, csocsó, jókedvű szaladgálás az udvarban, felfedezni a templom eddig nem járt részeit és beszélgetés egymással, beszélgetni a jövőről, divatról és elhatározásokról, egy-egy jól sikerült képet posztolni a Face-Book-on, kinyúlni a templomi szőnyegen… Minden bizonnyal ez is hozzá járul ahhoz, hogy a fiatalok plébániát második otthonuknak érezzék.

2019. június 29., Bakonypéterd

Elszármazottak ötödik találkozója

Bolla Tünde polgármester asszony kezdeményezésére öt évvel ezelőtt indult útjára a Bakonypéterdről elszármazottak találkozója. Ettől kezdve a Önkormányzat és a Szent Péter és Pál Plébánia közössége együtt látja vendégül azokat, akik számára fontosak a gyökerekhez való visszatérés. A 11 órakor kezdődő szentmise imádságaiban és Bolla Tünde polgármester asszony beszédében megemlékeztünk az egykori péterdiekről is, akik már nincsenek közöttünk. Arnold atya a prédikációjában Péter apostolról beszélt, akinek nyomán mi is megtanulhatjuk Isten ingyenes szeretetének elfogadását.

Érdekel, elolvasom...

Június 29-én - a péterdi búcsú napján - tartottuk meg immáron az V. Találkozónkat, melyre minden jelenlegi és volt bakonypéterdi Lakost, Elszármazottat hazavártunk. Az eseményen körülbelül 80-an vettek részt, a „régi” arcok mellett több olyan személy is megtisztelte az eseményt, akik azelőtt még nem voltak.

A gyülekező után a 11 órai szentmisével nyitottuk meg az ünnepséget. Arnold atya beszédében a szeretet fontosságáról beszélt, amellyel mind a szülőföld, mind embertársaink felé tartozunk.

12 órától a szervezők az Önkormányzat udvarán várták programokkal a hazalátogatókat.

Bolla Tünde polgármester asszony köszöntötte a vendégeket. Az első találkozó óta több mint 40 egykori péterdi hunyt el, akik közül többen állandó résztvevői voltak az eseménynek. Idén megemlékeztünk azokról, akik már nem lehettek velünk.
Tünde legnagyobb meglepetésére idén is átadásra került a Bakonypéterdért díj, amit ezúttal a falubeliek és elszármazottak neki adományoztak.

Ebéd után megkoszorúztuk az első és második világháborús emlékművet, valamint azt az emléktáblát, amit tavaly állítottunk a kitelepített és ártatlanul meghurcolt svábok és felvidéki magyarok emlékére.

Ezek után a hangsúly az emlékek felelevenítésén volt: a zene mellett ismét megrendezésre került a népszerű kvízjáték, amit a falu történelméből állít össze minden évben Mázi Edina. Végül, rendhagyó módon a jelenlévők egy-egy kedves, humoros gyerekkori emléket, történetet osztottak meg a többiekkel.

A rendezvény színvonalát tovább növelte, hogy Nagy Jánosné gyönyörű festményeiből készített kiállítást a kultúrházban.

Jó volt újra találkozni!

Külön köszönjük Bolla Tünde polgármester asszonynak, az önkormányzat Dolgozóinak, minden Segítőnek, Hortobágyi Arnold atyának, Elischer Balázs orgonaművész úrnak a liturgikus szolgálatot, és mindenkinek, aki akár süteménnyel, itallal, adománnyal hozzájárultak ahhoz, hogy idén is találkozhassunk! Köszönjük!

2019. június 28., Bakonybél

Évadzáró kóruskirándulás

A négy bencés plébánia évadzáró kórus-kirándulására került sor a mai napon. A bakonybéli Szent Mauríciusz monostorba látogattunk, hogy Anzelm testvér bemutatta a monostorhoz tartozó felújított barok templomot, amely 2018-ban ünnepelte alapításának ezer éves évfordulóját és amely a bencés szerzetesközösség imádságának mindennapi élettere. A szerzetesekkel együtt ünnepelt liturgiát követően a Borostyán-kút és a Kálvária felé vettük utunkat. Az este közös vacsora elfogyasztásával ért véget. Hazafelé végeláthatatlanul énekeltük a kánont: Zörgetve állok kint és azt ígérem csendesen… Hamarosan jövünk a beszámolóval. (H.A.)

Érdekel, elolvasom...

A csend hangjai

A 4plébánia kórusának évadzárója

 

Bakonybélbe látogattunk június 28-án a kórussal, egy szép kirándulással zárni ezt az évet.

Bakonybélt úgy emlegetik, mint egy kisebb, Földre szállt Paradicsomot. Be kellett vallanom, nem véletlenül. Lenyűgöző a monostor tiszta, fehéren sugárzó nyugalma, a barokk templom hűvöse, amelyben a 21. század egyensúlyban – és belső békét teremtve – megfér az eredeti barokk templomberendezéssel. Anzelm testvér tolmácsolásában, a fehér falak között az aranyozás az, ami ékszerként az ember testére is felteszi a koronát. A monostor évszázadait bemutató film és tárlat után bekapcsolódtunk a szerzetesekkel és a helyiekkel együtt a liturgiába. Engem már ekkor különös lelki béke szállt meg. Anzelm testvér idegenvezetésével a templomról is sok mindent megtudtunk, apró kulisszatitkokat, amik mind spirituális lépcsőfokokat jelentettek, azt hiszem mindannyiunk számára. Miután a visszatérés és közös éneklés reményében elbúcsúztunk vendéglátónktól, a festői – szó szerint festményre illő - falut átszelve körbesétáltuk a Szt. Gellért forrás és szobor környékét. A gyönyörű, csillogó vizű tó, a domboldalba simuló kápolna, és a mellette induló keresztút – mindez maga a csoda. A kis domb megmászása után időztünk kicsit a kálváriánál – filmbe illő módon, a lemenő Nap sugaraival a kereszt ágai között. Utazásunkat Zircen zártuk egy remek vacsorával, remek hangulatban. A kórus ajándékaként megkaptam a könyvet, amire az utóbbi időben vágyakoztam, A megajándékozott című, Asztrik atyáról nemrég megjelent kötetet. A megajándékozott – akárcsak én, ezen a napon. És még sok más napon.

Szeretek vezényelni, szeretek kórust vezetni. Kórusban énekelni csodálatos dolog, ugyanakkor nehéz is. Önmagunkért és minden tagért ugyanúgy teljes mértékű felelősséget kell vállalni, és – szó szerint is – vállt vállnak vetve haladni valami mindig jobb felé.

Köszönöm a kórusom minden tagjának, hogy ebben hűségesen mellettem állnak!

2019. június 23., Veszprémvarsány

Az Élet kenyerét vették magukhoz

A varsányi egyházközségben is elsőáldozást tartottak Úrnapján, amely Krisztus szent Testének és Vérének ünnepe. Gazsi Edina Jázmin, Lakatos Zsombor, Megyeri Áron, Nyári Sarolta, Pethő Erik Márton, Piltmann Dóra egyéves felkészítő végéhez érkezve vették magukhoz az Eukarisztiát.

2019. június 22., Ravazd

Első találkozás Jézussal

Ami ezen a napon történt egyházközségünkben, felejthetetlen élményt adott gyermeknek és felnőttnek egyaránt. Úrnapja volt, és kilenc gyermek elsőáldozását ünnepelte közösségünk. Elsőáldozóink: Fridrik Márton, Halász Georgina, Horogh Bálint Kristóf, Hódsági- Molnár János, Horváth Fanni, Kiss Fruzsina, Mészáros Liza, Molnár Adrián. 

2019. június 16., Veszprémvarsány

Tanévzáró fiatalosan, ökumenikusan

Soha nem képzeltük, hogy ezen a különleges vasárnap délutánon megtelik majd templomunk ilyen sok gyermekkel, akik már olyan nagyon várták a tanév végét. A képek elárulják, hogy milyen sokan voltunk és milyen sokan élveztük a plébánia udvar tágasságát. Ez volt az első tanévzáró ökumenikus alkalom, amelyet együtt tartottunk Krisztus egyházának különféle felekezeteiben élő hívei és lelkipásztorai. Hamarosan jönnek a részletek… és a képek.

Érdekel, elolvasom...

Az ökumenikus istentisztelet után januárban dideregve léptünk ki a templomból, és elhatároztuk, hogy keresünk egy olyan alkalmat, amelyet kellemesebb időjárási feltételek közepette tarthatunk meg. Ez az alkalom a tanévzáró istentisztelet volt, amelyre szeretettel hívtuk és vártuk a helyi felekezetek és lelkipásztoraink többi közösségének híveit is.   

Arnold atya összeállította az istentisztelet menetét. Gilicze Tamás református lelkész Ézsaiás (Izajás) próféta írását vette alapul igehirdetéséhez. Elmondta, hogy szükségünk van a pihenésre, szabadságra, hiszen mindannyian elfáradtunk. De új erőt ad Istenünk azoknak, akik bíznak benne. Fiataljaink felolvasták a könyörgéseket, valamint Gilicze Tamás és Elischer Balázs irányításával zenei szolgálatot láttak el.

Istentisztelet után átmentünk a plébánia udvarára, amelyet Gombár Péter a családjával rendbe tett a rendezvényre.  Szegvári Zoltán és Papp Árpád húst sütöttek. Heiser Ferenc és Nyári Szilárd családja pedig kürtös kalácsot készítettek.  Többen hoztak süteményt. Horváth Zsolti gitárjátéka emelte a hangulatot.

A felnőttek beszélgettek. Az édesapák együtt fociztak gyermekeikkel az udvaron.  Közben a közösségi teremben a fiatalok pingpongoztak és csocsóztak. A legkisebbek vidáman játszottak egymással. A fiatalok pedig a levendulás mellett körben ülve fogalmazták meg „világmegváltó” gondolataikat.

Ezután a délután után elmondhatjuk, ha nyitott szívvel keressük egymással a kapcsolatot evangélikusok, reformátusok és katolikusok, azt nem befolyásolhatja az időjárás sem.

2019. június 15., Ravazd

Ravazdon is készül a gyertya

Szinte elengedhetetlenül hozzá tartozik a gyertya feldíszítése az elsőáldozás előtti készületekhez. Viszlóné Andrea és Horváth Mónika (akik egész tanévben vezették az elsőáldozásra készülők csoportját) idén is kreatív ötletekkel léptek elő. Gyönyörű motívumok készültek a hitvallástétel közben meggyújtott gyertyára.

2019. június 15., Bakonypéterd

A szennyvíztisztító megáldása

Bakonypéterd település életében jelentős mérföldkő a szennyvízelvezetés és a tisztító berendezés megoldása. 250 millió forintos beruházásból valósult meg, amelynek jelentős részét az Európai Unió biztosította pályázati forrás keretében. Az ünnepen jelent voltak a helybéliek, valamint a politikai élet közszereplői: Bolla Tünde polgármester, Kara Ákos és Czepek Gyula államtitkár urak, valamint Németh Tamás a Pannónia Kincse Leader Egyesület munkaszervezet vezetője és számos kivitelező cégvezető, akik a munkálatok során jelen voltak. A személyi felügyelet nélkül is üzemeltethető korszerű tisztítóberendezést ünnepélyes keretek közt áldotta meg Hortobágyi Arnold atya, Bakonypéterd plébánosa.

2019. június 16., Bakonypéterd

Az Első Találkozás ünnepe

Öt szem gyermek volt egyházközségünkben ezen a napon, Szentháromság vasárnapján elsőáldozó: Fülöp Marcell (Bakonypéterd), Kovács Bendegúz (Tarjánpuszta) Gansberger Lilla (Románd) Gansberger Áron (Románd) Nigovic Barnabás (Bakonytamási). A szentmisében megkereszteltük Krauz Ármint is. Hamarosan mutatjuk a fotókat is.

2019. június 15., Varsány

Gyertyadíszítés elsőáldozásra

Izgatottan várjuk az elsőáldozást Varsányban. Addig is hátra van még sok minden: elsőáldozási gyertya feldíszítése, szentgyónás, ruhapróba, és a liturgiapróba. Ezúttal hat szem leendő elsőáldozó szüleikkel együtt díszítették fel gyertyáikat, amelyeket az elsőáldozási szentmisében gyújtunk majd. Ekkor fogják a gyermekek hitvallásukat letenni. Kérjük az imáikat értük.

2019. június 13., Varsány

Ökumenikus fagylaltozás

A tanév utolsó hittanórája kínálta fel az alkalmat, hogy Gilicze Tamás református lelkész és Sághi Éva római katolikus hitoktató csoportjai a tanév lezárásaként (ökumenikusan) fagyizni mentek. Nagy örömmel mutatjuk meg a róluk készült fotót mindenféle kommentár nélkül.

2019. június 11., Varsány

Zárókép

Sághi Éva hitoktatóval a varsányi nyolcadikosok az utolsó hittanórán fagylaltoznak. Maradjatok együtt!

2019. június 12., Ravazd

Utolsó hittanon halas torta

Megtudtuk, mi az a halas torta. Nem halhúsból készült, hanem édes-krémes piskótából, de hal-formájú. Amit a legutolsó hittanórán lakmároztunk, az egy “oreós” ízvilágú halas torta volt. Így fejeztük be a tanévet a ravazdi negyedik osztályosokkal a Dianna pizzeriában. 

2019. június 9., Ravazd

A templomkertben is Isten országa épül

Ha valaki elsétál boltba, iskolába vagy postára menet a ravazdi templom mellett, láthatja, hogy gondos kezeknek köszönhetően csodálatosan pompázik a kert. A rózsák, a levendulavirág, a gyógynövények mind-mind üdeséget árasztanak magukból szemet gyönyörködtetően. Klárikának köszönjük, hogy “udvari kertészként” gondját viseli a templomkertnek. Ha erre jár, ne felejtse el megcsodálni!

2019. június 9., Ravazd

Lakók jöttek a régi iskolába

A mai napon költöztek be az első lakók a nemrég egyházközségünk hasznosításba került régi iskola épületébe. Szabó Gábor és édesanyja Kiskunfélegyházáról költözött Tápra, ahonnan újabb otthont keresve találtak rá a ravazdi felújítás előtt álló régi iskolaépületre. A lakók az albérleti díjjal és a közüzemi költségek fedezésével egyházközségünk gazdálkodását egészítik ki.

2019. június 8., Bakonypéterd

Elsőáldozók gyertyadíszítése

Sághi Éva hitoktató vezetésével az elsőáldozásra készülő harmadikosok feldíszítették azt a gyertyát, amelyet az elsőáldozási szentmisében meggyújtunk és amelynek fényénél a keresztségben tett hitvallást megújítjuk. A gyertyadíszítést focizás és piknikezés kísérte a plébániaudvarban és a focipályán. Szeretettel várjuk az elsőáldozásra, amelynek időpontja Bakonypéterden június 16., vasárnap 11 óra.

Érdekel, elolvasom...

Hamarosan jövünk egy kis leírással...

2019. május 30. - június 3. Csíksomlyó

Együtt az úton Ferenc pápával

Egy igazán különleges alkalom részvevői lehettünk az elmúlt napokban, amikor részt vettünk azon a szentmisén, amelyet Ferenc pápa mutatott be a csíksomlyói nyeregben. Az erről készült beszámolókat mutatjuk hamarosan. A galériába feltöltött képeket és videókat a zarándokok készítették. 

Érdekel, elolvasom...

2019. május 26., Veszprémvarsány

Bérmálkozás van ma

Pannonhalma főapátja, Hortobágyi Cirill atya megbérmált kilenc fiatalt Veszprémvarsányban, a Szent Adalbert egyházközségben. A fényes ünnepi szentmise előtt az érkező főapátot a bérmálkozók édesapjai fogadták a plébánián. 

Érdekel, elolvasom...

Ünnep volt ma a Veszprémvarsányban. 9 bérmálkozó fiatalé, a családjaiké és az egyházközségé. Néztem őket, ahogy meghatottan ültek a szentélyben. Aztán égő gyertyával keresztségi fogadalmat tettek, majd egyesével Cirill főapát úr elé léptek, és a bérmálás szentségében részesültek. A szertartás pár percig tartott egy-egy fiatal számára. Magasztossá ezt a pár percet az az út tette, amelyen eljutottak idáig. Liturgiák, hittanórák alatt megerősödtek a hitükben. A közösségi programokon megélhették kereszténységüket. Természetesen a felkészülésnek az is része volt, hogy időnként fiatalos vidámságukkal volt tele a plébánia udvara. Ünnep volt. Cirill főapát úr ellátogatott hozzánk. A bérmálkozók édesapjai fogadták, majd kísérték be a templomba. Megtapasztalhattuk főpásztorunk atyai jelenlétét a prédikációja tanításában, a szentség kiszolgáltatásában, a hívekkel és fiatalokkal folyatott komoly és kötetlen beszélgetésében. Arnold atya lelkiségével irányította a szentmisét, amelyben minden mozzanatnak jelentése volt. Holdinger Péter köszöntője és a kórus szolgálata emelte az ünnep fényét. A négy plébánia ministránsai is ügyesen helytálltak.
Kedves Bérmálkozók! Holdinger Ádám édesapja a köszöntőjében elmondta, hogy a bérmálással a keresztény közösség felelősségteljes tagjai lettetek. Szüleitek ezután is támogatni fognak Benneteket, de már sok minden a Ti döntéseteken fog múlni. Az iskolai fényképezés alatt készült rólatok és a többi hittanos társatokról egy csoportkép. Gulyás Gergő megjegyezte, hogy elkészült ez a kép, hiszen Ti vagytok a katolikus egyház reménysége. LEGYETEK! (Horváthné Volf Mónika)

2019. május 26., Veszprémvarsány

Gyönyörű lesz a levendulatermés

A mai napon bérmálkozás van egyházközségünkben. Mielőtt Cirill főapát úr megérkezne, sétálok egyet a plébániakertben, hogy lélekben felkészüljek a liturgiára, hogy összeszedett legyek. Balázs kántorunk és kórusvezetőnk vezényletével énekel a kórus, a bérmaszülők fogadják a Főapátot, sörpadokat tesznek ki a segítők Mónika irányításával a mise utánra szervezett pezsgős koccintáshoz. Fényes és pompás ünnep ígérkezik. Ráadásul a felújított padok is a helyükön vannak. Végignézek a három évvel ezelőtt ültetett levendulabokrokon és arra gondolok, hogy milyen gyönyörű ez a növekedés. Csak egy kívánságom van: a fiatalok, akik szíve ma megpecsételődik a Szentlélek szeretetével, érlelődjenek, növekedjenek a keresztény nagykorúság felé!

2019. május 25., Lázi

Falunap ünnepi szentmisével

A több napon át tartó esőzések után valóban gyönyörű időjárás mellett tartotta Lázi település az évente megrendezésre kerülő falunapot, amelynek évek óta elengedhetetlen része a 10 órakor kezdődő ünnepi szentmise a helybéli hívek, az érsekkétyi és diósdi vendégek részvételével. Farkas Attila Érsekkéty testvértelepülés polgármestere, és Kajtár József Lázi polgármester a szentmisét követően elhelyezték a megemlékezés és tiszteletadás koszorúját a világháborúban elhunyt lázi katonák emlékhelye előtt. Szokásosan a diósdi kórus adott ünnepi koncertet a szentmisét követően. Az Önkormányzat szervezésében folytatódott a koszorúzás után a program.

2019. május 19., Ravazd

Befejeződött a sekrestyefelújítás

A tavaly ősszel elkezdődött beruházás célja az volt, hogy egy esztétikus sekrestyét alakítsunk ki, amely megfelelő módon kiszolgálja az egyházközségi istentiszteletének liturgikus igényeit. A fejlesztésnek köszönhetően villanyszerelési, vakolatjavítási és festő munkálatok valósulhattak meg. A beruházás 1,5 millió forintba került, amelyet a helyi gyülekezet saját forrásból finanszírozott.

Érdekel, elolvasom...

A beruházás a közösség gazdálkodásának köszönhetően saját anyagi erőforrásból valósulhatott meg. 

A villamos hálózat és a kapcsolószekrény kivitelezését Szűcs Martin cége végezte. A festő-munkálatokat Tóth Béla, a Szent Márton Plébánia Lelkipásztori Tanácsának tagja végezte, aki szépérzékkel álmodta meg a sekrestye bejárata fölé készített feliratot, a római katolikusok köszöntését. Felesége, Klárika függönyöket vart az ablakokra. A sekrestye alkalmas hely a liturgiára való előkészületre, a liturgikus ruhák és eszközök megfelelő tárolására.

2019. május 19., Nagymaros

Fiataljaink az Ifjúsági Találkozón

Sághi Éva hitoktató vezetésével a bérmálkozásra készülő fiatalok valamint a Pannonhalmi Bencés Gimnázium tanulói részt vettek a tavaszi nagymarosi ifjúsági Találkozón, amely már több évtizede hívogatja azokat, akik szeretnék megtapasztalni, hogy egyházunk fiatal és tele van elevenséggel.

Érdekel, elolvasom...

Hamarosan jövünk a részletekkel...

2019. május 11., Ravazd

Anna és Péter esküvője

2019. május 11-én tartottuk az esküvőnket a ravazdi Szent Márton templomban, melyet hosszas készülődés előzött meg. Ebben az időszakban kívül-belül készültünk a házasságra, amelyben kiemelkedő szerepe volt az Arnold atya és Kamilla által vezetett jegyesoktatásnak. 

Érdekel, elolvasom...

Az első alkalomra februárban került sor, amire még megszeppenve érkeztünk, nem tudva hogy mire számíthatunk. De hamar kiderült, hogy minden izgalom felesleges volt, hiszen egy remek közösségbe csöppentünk. Sok más jegyespárral együtt, azonos értékrenddel és hasonló, de mégis különböző gondolkodásmóddal boncolgattuk a ránk váró közös élet nagy kérdéseit. A sok interaktív feladatnak köszönhetően egy percig sem unatkoztunk az apátság falai között. Arnold és Kamilla irányításával, de sokszor egymástól tanulva kaptuk meg a válaszokat ezekre a kérdésekre. Úgy gondoljuk, a jegyesoktatások során mind élményekkel, mind lelki útravalókkal gazdagodtunk. Minden esetlegesen hezitáló jegyespárt csak bátorítani tudunk a részvételre, mert Arnold és Kamilla segítségével felkészülten és kiteljesedve állhatnak majd az oltár és közös életük új fejezetei elébe. Köszönjük Nektek!

2019. május 10., Lázi

Új lakók költöztek a plébániára

Május elején a plébánia kislakásába egy fiatal házaspár költözött gyermekükkel. Tóth Sándor és felesége Viktória 2019. április 15-től bérlik az épületrészt. Ezzel a lakásbérlettel a plébánia átmeneti segítséget biztosít számukra, hogy a hosszútávú jövőben saját otthonhoz jussanak.

2019. május 9., Lázi

Pályázat a vízben álló templomra

Sokrétű összefogással nyújtottunk be pályázatot a Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelem Kollégiumhoz a lázi templom falszerkezetének víztelenítésére. A pályázati anyag összeállításán a főapátság projektirodája, a Járási Műemlékvédelem, és a Confort Tervező iroda dolgozott. Az igényelt támogatás összege megközelítőleg 8 millió forint, amelyhez jelentős önrészt biztosít egyházközségünk.

Érdekel, elolvasom...

Megkezdődhet a lázi templom felújítása. Nagy örömmel értesültünk arról, hogy pályázati támogatás igényelhető falusi templomok és plébániák felújítására. Arnold atya javasolta, hogy a támogatást fordítsuk a lázi római katolikus templom felújítására.

Szakemberek közreműködésével elkészültek az építész tervek és a költségvetés, a pályázatot sikeresen benyújtotta az egyházközség. 

Lázi barokk stílusú temploma védett műemlék, ezért közös feladatunk az épület megóvása, eredeti értékeinek megőrzése és a templom szerkezeteinek karbantartása. 

A kb. 10-15 éve a templom körül lefektetett szivárgó rendszer már nem működik, emiatt a falak vizesek, a vakolat mállik, és a falak felületén sókiválás látható. A vizesedés olyan mértékű, hogy a belső kő padló is átázott a falak mentén. A tetőről a csapadékvíz a falak tövébe, innen az alapokhoz folyik, az alapok alatt lévő talaj átázása az épület süllyedését okozhatja.

Sürgős tehát a beavatkozás, vagyis a templom falszerkezeteinek mielőbbi szigetelése és a csapadékvíz elvezetése az épülettől.

Amennyiben nyertes lesz a pályázat, az első ütemben a régi, működésképtelen szivárgó rendszer fölé fektetett térkő járda készülhet el az épület körül, amely a csapadékvizet elvezeti a falak mellől. A tetőről lefolyó vizet zárt vezetékeken a templom melletti zöldfelületben letett szikkasztó blokkokba vezetik. A csapadékvíz elvezetése már lehetővé teszi, hogy a falak kiszáradása megkezdődjön.

További feladat lesz a falak utólagos szigetelése, a lábazati vakolat cseréje, a belső kőburkolat és a külső-belső festés felújítása.

A templom teljes megújulásához még sok pénz kell - bízunk benne, hogy lesz lehetőség a közeljövőben további pályázati támogatás elnyerésére.

Ráskainé Sólymos Rita műemlék felügyelő

2019. május 7., Lázi

Lendületben a lázi plébániafelújítás

A Pannonhalmi Főapátságtól kapott közel 2,5 millió forint támogatásnak köszönhetően, valamint a lázi egyházközség jelentős pénzügyi önerejének köszönhetően valósulhatott meg a plébánia előtti tér kőborítása. Akik erre járnak, látják, hogy nagy változások történtek a plébánián. A nagy épületfelújítás újra lendületet vett, és reméljük ez a lendület kitart a vakolás befejezésééig. Rövidesen kint is felkapcsolhatjuk a fényeket.

Érdekel, elolvasom...

A Pannonhalmi Főapátság támogatásának és az egyházközség gazdálkodásának köszönhetően folytatódott a plébániafelújítás. Az évek óta tartó munkálatok a régi gazdasági épület szétbontásával kezdődtek el. Ezt követően az iroda és a közösségi terem újult meg. Jelenleg a térkövezés és a falfelújítás történik.

A képen a Papatyi General kivitelező cég alkalmazottjai láthatók a térkövezés befejezése után.

2019. május 3., Veszprémvarsány

Kész a padfelújítás és a padfűtés

A vasárnapi szentmisén már a felújított padokban foglalhattak helyet a hívek, akik eljöttek a szentmisére. Az összegyűjtött adományoknak és a közösség gazdasági vállalkozásainak köszönhetően közel 2,5 millió forintból valósult meg a beruházás.

Érdekel, elolvasom...

Itt az eredmény. A hívek adományai és a bevételek, amelyek a gazdasági vállalkozásainkból származnak, meghozták a gyümölcsöt. A felújítás magába foglalta a padok alatti dobogók újragyártását, a felépítmény szétbontását, az összeépítést, a festést és a padfűtés megoldását. A beruházás elkezdésével egy ízléses, a mai kor elvárásainak megfelelő liturgikus tér kialakítását céloztuk meg, amikor az első ütemben a bejárat előtti tér kitágítását valósítottuk meg. A projekt második ütemében történt a padok felújítása (kivitelező: Gyímesi László) és a fűtés megoldása. Az utolsó (harmadik) ütem még hátra van. Annak műszaki tartalma a világítás és az elektromos hálózat korszerűsítése lesz.

 

Költségvetés

 

Padfelújítás asztalos- és festő munkálatai: 1.500.000 HUF

Kivitelező: Pannon-Fa 2002 Bt.

 

Padfűtéshez szükséges tűtőpárnák legyártása: 817.000 HUF

Kivitelező: Thermo-Ciklon Kft.

 

Teljes bekerülési összeg: 2.317.000,- HUF

Önerőből végzett munkálatok: kb. 200.000,- HUF

Hívek adománya (29 adományozó): 456.000,- HUF

2019. május 2., Ravazd

A Lelkipásztori Tanácsadó Testület 1. ülése

A ravazdi Szent Márton Plébánia Lelkipásztori Tanácsadó Testülete megtartotta ez évi első ülését. A tanácsülésen Arnold atya a napirendi pontok mentén tájékoztatás adott az aktuális kérdésekről és sorra vettük az előttünk álló időszak feladatait.

Érdekel, elolvasom...

A ravazdi Szent Márton Plébánia Lelkipásztori Tanácsának
2019. május 2-án megvitatott témái

Jelen voltak: Hortobágyi Arnold atya (Elnök), Takács Károly (Világi elnök), Kálmán István, Slánicz Lászlóné, Takácsné Mariann, Berki Andrásné Vera, Székely Szilvia, Elischer Balázs

Témák

 1. Templomunk sekrestyéjének felújítása a tervezett ütemben haladt, befejeződött. A következő munkálatokat végeztük el: festés, ajtójavítás, függönyök felhelyezése, világításkorszerűsítés, harang és templomi világítás számára kapcsolószekrény valamint a biztonsági rendszer központjának kialakítása. A beruházás 1 millió forintba került. A kivitelezést Szűcs Martin villanyszerelő és cége végezte.
 2. Templomunkba az elmúlt év őszén a piaristák budapesti kápolnájából csillárokat kaptunk ajándékba. A csillárok felújítása még várat magára – Tóth Béla felvetette, hogy esetleg egy felületi tisztítás után, célszerűbb lenne rézszínű festékkel befesteni az egészet. Nem rendelkezünk az aprólékos tisztításhoz szükséges anyagokkal, eszközökkel.
 3. Lakásbérletek. A templom szomszédságában álló szolgálati lakás, valamint a régi iskola épülete ismételten egyházközségünk kezelésébe, fenntartásába került. A plébánián kialakított lakások bérletéből 65.000,- Ft/hó, a szolgálati lakások bérletéből 60.000,- Ft/hó folyik be az egyházközség számlájára. A cél az, hogy a lakásbérleti díjak fele vissza legyen forgatva az épület karbantartására, felújítására. A volt iskola épületének felújítására, átalakítására a Magyar Faluprogram keretében szeretnénk pályázni. Az átalakítási tervet Ráskai Ferenc elkészítette (az ülésen mindenki kézhez kapta). Az Apátságtól szóbeli ígéret van arra, hogy ha a pályázat nyer, akkor 5000 eFt vissza nem térítendő támogatást kap még hozzá egyházközségünk. A pályázatot az Apátságban újonnan létrejött projektiroda munkatársai fogják összeállítani!
 4. Levendulagazdaság. A tavalyi évben 1,5 l olaj került eladásra, melynek értéke 120.000,- Ft volt.
 5. Gitáros mise templomainkban. Havi egy alkalommal mindegyik plébánián lesz ilyen mise. Kedvező volt a fogadtatása.
 6. Iskolaügy. Turbók Arnold Bertalan, a pannonhalmi Szent Benedek Általános Iskola igazgatója Hortobágyi Arnold atyával folytatott megbeszélést a közelmúltban arról, hogy a ravazdi alsó évfolyamos tanulókat is várja a Pannonhalmán bencés kézbe került általános iskola. Mivel egyházközségünk és faluközösségünk a plébánossal egyetemben ragaszkodik a település meglévő általános iskolájához, – hiszen az községünk megmaradásának fontos alappillére – a plébános az igazgató úr megkeresésére az alábbi választ adta: „Nagyra becsüljük az igazgató úr szándékait és kívánjuk, hogy az irányítása alatt álló oktatási intézmény egyre jobban bővüljön mind a tanulók számát illetően, mind az oktatási színvonal emelkedésével, de tekintsen el attól, hogy a ravazdi alsó tagozatos gyerekeket a pannonhalmi intézménybe invitálja. A szabad iskolaválasztás szellemében a döntést mindannyian bízzuk a tanulók szüleire.” A ravazdi Szent Márton Plébánia Lelkipásztori tanácsa plébánosával együtt nem kívánja támogatni az alsó tagozatosok átjárását Pannonhalmára, hanem szeretné a továbbiakban is erősíteni a ravazdi alsó tagozatos iskola jó hírnevét és vonzerejét. Az egyházközség Lelkipásztori Tanácsa támogatja Turbók igazgató urat abban, hogy templomunkban és az iskolájában szervezzen nyílt napot, hogy bemutassa és megismertesse azt a diákokkal és törvény adta jogával szabadon éljen, amikor a felső tagozatba tovább lépő diákokat levelében invitálja intézményébe. Az Igazgató Úr válasza a Lelkipásztori Tanács állásfoglalására ez volt: „Paritásos alapon Ravazd tudomásul veszi, hogy nem csábíthatja át a leendő elsősöket és más diákokat Pannonhalmáról.”
 7.  
 8. Megújult a www.4plebania.hu honlapunk, amely gazdag tartalommal várja látogatóit. Az oldalon megtalálhatók a helyi és az országos programok közt plébániáink pasztorális terve, a miserend, a hivatali órák rendje. A főoldalon lehet tájékozódni az előttünk álló programokról, valamint az eseményekről, melyek egyházközségeinkben valósultak meg. Szentség-kiszolgáltatással kapcsolatosan is bőséges információt nyújtunk a honlapra látogatóknak.
 9. Egyéb pályázati lehetőségek. A Főapátság projektirodája folyamatosan keresi a pályázati lehetőségeket (falubusz beszerzés, temető korszerűsítés, szolgálati lakások  és egyéb épületek felújítása, programok szervezés, programszervezők bére…)
 10. Kulturális programok. Az idén is tervezünk Ravazdon a szokásos időben szabadtéri koncertet, valamint Veszprémvarsányban a nyár végén fiatal művészek koncertjét.
 11. Templom előterének átalakítása, felújítása. Mielőtt hozzáfogunk az előkészítő munkálatokhoz, az a határozat született, hogy a kivitelezővel vegyük fel a kapcsolatot, és kérdezzünk rá, mikorra tudják bevállalni a kivitelezést. A visszaigazolások alapján az ütemezést szükséges megtervezni. A beépített védő rács elkészítése egy külön gazdálkodás eredménye lesz.
 12. Lourdes-i madonna szobrának elhelyezése. Horváth Lajos, az Izabella Idősek Otthona tulajdonosa felvetette az elmúlt napokban, hogy megvásárolná a templomunkban lévő Lourdes-i madonna szobrát és az Idősek Otthonában helyezné el, ahol számos idős ember imádkozhatna a Madonna szobrával.

A Ravazdi Szent Márton Plébánia Lelkipásztori Tanácsadó Testületében 2019. május 2-án az alábbi határozatok születtek:

 1. Az egyházközség Lourdes-i Madonnát az Izabella Idősek Otthonának térítésmentesen átadja az alábbi feltételekkel: (1) A Madonna szobra nem elidegeníthető, (2) A Madonna szobrának olyan helyet kell kialakítani, amely lehetővé teszi, hogy a falu lakossága is szabadon megtekinthesse. Az ügylet felelősei: Takács Károly, Tóth Béla Hortobágyi P. Arnold atya
 2. Miután a templom előtti tér közigazgatásilag az Önkormányzat területe, levélben meg kell keresni a Polgármestert, hogy a területen lévő fák állapotát – esetleges balesetveszély elhárítása miatt – vizsgáltassa meg. Amennyiben beigazolódik balesetveszélyességük, úgy azok kivágásáról és pótlásáról szíveskedjen gondoskodni. A megkeresésben vessük fel az ötletet, pihenő terület közös kialakítására. Az ügylet felelőse: Hortobágyi P. Arnold atya
 3. Templomunk ereszcsatornájának, a párkányoknak és az ablakrácsok kijavítását meg kell rendelni. Az ügylet felelőse: Hortobágyi P. Arnold atya

2019. április 28., Veszprémvarsány

Hisszük, a felhők fölött mindig süt a nap.

Átadtuk a szentmisében Csécseiné Viktóriának a Pannonhalmi Területi Apátság hívei adományát. Viktória a Bátor Tábor számára félmaratonista futással kampányol és gyűjt adományokat.

Érdekel, elolvasom...

A Bátor Tábort súlyosan beteg gyerekeknek és családjaiknak hozták létre önkéntesek. Küldetésük az, hogy élményterápiás módszerekkel segítsenek a gyerekeknek felvenni a küzdelmet betegségükkel, mosolyt csempészenek azoknak a kis betegeknek az arcára, akik fájdalommal élik mindennapjaikat.

 A gyermekek és a családjaik sorsa megérintette Csécseiné Dr. Muzsai-Danka Viktóriát. Viktória, aki lelkes futó, az ügy mellé állt élménykülönítményes csapattársaival. Hortobágyi Arnold atyával, a Pannonhalmi Területi Apátság ifjúsági referensével is felvette a kapcsolatot.

Első lépésként Arnold atya plébániáinak (Bakonypéterd, Lázi, Ravazd, Veszprémvarsány) hívei az egyik vasárnapi szentmisére gyűjtést szerveztünk, és az ezen a vasárnapon összegyűlt perselybevételünket, 149700 forintot felajánlottuk a Bátor Tábornak.

Sághi Éva hitoktató minden nagyböjtben tanítványai körében gyűjtést szervez, amely a gyerekek részéről egy apró lemondással jár egy nemes cél érdekében. Érzékenyítve őket arra, hogy felajánlásainkkal örömet szerezhetünk másoknak. Ezen a nagyböjtön a Bátor Tábor részére hirdette meg „Böjtölj sportosan Sport szelettel” néven – kapcsolódva Viktória futással zajló kampányához – a gyűjtést. Ennek az volt a lényege, hogy a gyerekek 6 darab Sport szeletről mondtak le. 5 darab Sport szelet árát befizették, a hatodikat pedig elhozták. A gyerekek lelkesedésének köszönhetően 113 darab csoki, és 48.700,- forint pénzadomány gyűlt össze.

Hortobágyi Cirill atya, a Pannonhalmi Apátság főapátja pedig lehetővé tette, hogy a nagyszerdai krizmaszentelési szentmise perselybevételét is a Bátor Tábor Alapítványnak adjuk. Ez az összeg 77.000,- forint volt.

A befolyt teljes összeg közel 280.000 Forint. Az összegyűjtött pénzt (jelképesen) és a Sport szeleteket a veszprémvarsányi templom védőszentjének, Szent Adalbert vértanú püspöknek ünnepén, Isteni Irgalmasság vasárnapján adtuk át Csécseiné Dr. Muzsai-Danka Viktóriának.

Nagy öröm számunkra, hogy adományainkkal segíthetjük a Bátor Tábor táborozóit. Ugyanakkor megtapasztalhattuk, amit Kalkuttai Szent Teréz anya fogalmaz meg, és Sághi Éva által tervezett ajándék könyvjelzőn olvashatunk:

„Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben. E nélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger.”

Cikk: Horváthné Volf Mónika pasztorálasszisztens (Veszprémvarsány)

Fotó: Elischer Balázs

2019. április 28., Veszprémvarsány

Elismerő oklevél a szolgálattevőnek

Cirill főapát úr köszönetnyilvánító oklevelének átadása a szentmisében Horváthné Volf Mónika pasztorálasszisztensnek

Érdekel, elolvasom...

Az isteni irgalmasság vasárnapján Arnold atya a szentmise keretében átadta Cirill főapát úr elismerő és köszönet nyilvánító levelét Mónikának, aki több éve töretlen odaadással szolgálja egyházközségünket. Isten áldása legyen életén!

Idézet Mónika pasztorálasszisztens asszony köszönő leveléből:

Hálásan köszönöm az elismerő oklevelet, amelyet ma, Szent Adalbert vértanú püspök ünnepén kaptam. Rajtam keresztül az egész egyházközség kitüntetésben részesült ma. Hiszen lelkes közösségünk sok területen megmutatta már elkötelezettségét plébániánk küldetése iránt. Családi örökségként hoztam magammal a keresztény közösség szolgálatát, amelyet gyerekként és fiatal felnőttként élhettem meg. Mikor Arnold atya munkatársa lehettem örömmel vállaltam a szolgálatot.  Az eltelt idő alatt sok kegyelemben volt részem, amiért a jó Istennek tartozom köszönettel. Igyekszem a továbbiakban is helytállni. 

2019. április 23-26., Ipolytölgyes

Bérmálkozók önkéntes hete

A bérmálkozásra készülő fiatalok önkéntes heten vettek részt Ipolytölgyesen az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthonban, a közepesen és halmozottan sérült emberek közösségében.

Érdekel, elolvasom...

HARDI MÁRTON (8. osztályos önkéntes)

Először vagy itt! Milyen elképzelésekkel érkeztél?

Nagyon kellemesen csalódtam ebben a helyben. Félelemmel érkeztem, de rájöttem, hogy alaptalan. Úgy gondoltam, hogy rosszabb lesz a szállás és a kaja, de nagyon jó volt. A lakókat azt hittem, hogy csak vannak és nem is csinálnak semmit.  Ez az elképzelés se jött be.

Hogyan zajlott egy napotok?

Általában 7kor kellet felkelni és ¾8kor mentünk reggelizni a dolgozók ebédlőjébe. A reggeli után eligazítást kaptunk. Kedden, szerdán és csütörtökön széket mostunk. A lányok egy része a foglalkoztató házban volt, a másik része a mosodában ruhát hajtogatott. 1óra körül ebédeltünk. Evés után apróbb dolgokban segítettünk. Délután Éva nénivel volt program. Egyik nap az Ipoly mellet szalonnát sütöttünk csütörtökön este pizzát rendeltünk.

Milyen élményekkel utazol haza!

Nagyon sok pozitív élménnyel lettem gazdagabb. Legjobban a feltétel nélküli szeretetük érintett meg. Nagyon szívesen visszamennék jövőre is.

 

SZALAI ZSUZSA (Intézményvezető)

Kérlek, pár mondatban mutasd be az intézményt?

A 70-es évek vége felé merült fel a gondolat és az igény a Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálatnál, hogy a fogyatékos emberek és családjaik gondjait is fel kellene vállalni. Az engedélyezés után elindulhatott az akkor még elsődleges misszió. Az Isteni Gondviselés révén elkezdődhetett az építkezés 1983-ban. Az első két pavilon/lakórészleg elkészültével 1986 augusztusától fogadták a fogyatékos gyermekeket, az akkor még 80 férőhelyre.

Az Otthont Árpád-házi Szent Erzsébet oltalmába ajánlották, akinek alakjában, életében legfontosabb helyet kapta a szegények segítése és az elesettek felkarolása.

Néhány év elteltével igény mutatkozott a létszám bővítésére, így 1989-92 között felépült az Otthon további része.

A 90-es évek közepére a törvényi változások lehetővé tették, hogy a 18. életévüket betöltött fiatalok továbbra is az Otthon lakói maradhassanak.

2000-től az Otthon engedélyezett férőhely száma 150 főre bővült.

2005-ben az Egészségügyi Gyermekotthon nevében is megváltozott, így a szakmai és törvényi változásokat követve az intézmény a Szent Erzsébet Otthon nevet kapta.

Az Otthonban jelenleg 150 középsúlyos, súlyos értelmi, illetve halmozottan fogyatékos fiatal, középkorú és időskorú felnőtt él, akik 5 gondozási egységben vannak elhelyezve, 9-16 fős csoportokban.

Filozófiánk a személyközpontú minőségi gondoskodás, a családias szemlélet, az egyéni szükségletekre való odafigyelés, az egyéni aktivitás ösztönzése és az életminőség javítása. A súlyosan sérült ember ugyan olyan ember, mint bárki más, szükségleteihez nekünk kell alkalmazkodni és olyan helyzetet, környezetet teremtenünk számára, hogy lehetőségei határain belül minél teljesebb életet élhessen!

A 18 év feletti lakóinknak lehetőségük van kézműves tevékenységek elsajátítására. A foglalkoztató házunkban szövő műhely, festőműhely, kerámia műhely, kreatív- fantázia műhely és tankonyha működik.

Lakóink többségével gyógypedagógusok, pedagógusok foglalkoznak, céljuk az egyéni képességeken alapuló komplex fejlesztés, lehetőségekhez mérten az önállóság kialakítása, ennek folyamatos gyakoroltatása, értelemfejlesztés és a fizikai állapot szinten tartása. A súlyosan sérült lakóink állapotát mozgásterápiával, valamint fény-, hang-, és illatterápiával igyekszünk javítani. Ezeken felül természetesen szabadidős, kiscsoportos programok közül is választhatnak. Külön terem áll hitoktatónk rendelkezésére, aki a keresztény hit megismertetésén túl lelki gondozást és nevelést is végez. Kápolnánkban hetente egyszer Szentmisét mondatunk, ahol dolgozók és gondozottak együtt imádkozhatunk egymásért, családtagjainkért, barátainkért.

Nem szokatlan, hogy csoportok jelennek meg hosszabb- rövidebb időre nálatok? Milyen lehetőséget jelent ez számotokra?

A Szent Erzsébet Otthon nyitott az önkéntes segítők fogadására. Fontosnak tartjuk, a különböző korosztályú, érdeklődési területű és felkészültségű önkéntesek fogadását az itt töltött önkéntes munka idejétől függetlenül. Célunk, hogy a felnövekvő nemzedékek körében szemléletváltás következzék be a szűkebb és tágabb környezetükhöz, a rászorulókhoz, fogyatékos személyekhez és a közjóhoz fűződő viszonyuk tekintetében. Meggyőződésünk, hogy ezzel a fiatalok lehetőséget kapnak az aktív állampolgári létre való felkészülésre és az elfogadóbb-befogadóbb társadalmi szemlélethez. Saját élményű tanuláson keresztül kívánjuk fejleszteni szociális érzékenységüket, és számos olyan kompetenciájukat, amelyek megszerzése elengedhetetlen a tudatos, felelősségteljes önkéntes munkához.

Mit jelent a lakók számára a vendégsereg?

A lakóink számára ez általában nagy élmény, van mit várni, van kit várni. Színesebbek ezek a napok, új emberekkel ismerkedhetnek, esetleg újabb barátokat kapnak, hiszen sokuknak sajnos vagy nincs családja, vagy nem látogatják őket. Mindannyiunknak fontosak az emberi kapcsolatok. Így nekik szintén, hiszen oly sok szeretet van bennük, nagyon nyitottak és a szeretetüket szívesen és feltétel nélkül megosztják velünk. Fontos számukra az értékes egyéni idő, az egyéni odafigyelés. Ezt az önkéntesektől mindig megkapják.

 

GULYÁS GERGŐ (8. osztályos önkéntes)

Melyik lakóról mesélnél szívesen?

Lehetne úgy, hogy nem 1 lakóról, hanem összegzem az érzéseimet?

Persze.

Mert több lakónak a puszta szeretettel, és kedvességgel tudtam a legnagyobbat segíteni szerintem!

Nagyon-nagyon pozitív élményekkel tértem haza. Hiszen annyi szeretetet kaptam, hogy azt ide leírni nem lehet, és ami a legcsodálatosabb az egészben, hogy a puszta jelenlétemmel. Számukra szerintem a törődés volt a legnagyobb segítség, az, hogy valaki szeretettel fordul hozzájuk, és törődik velük. Akik nem tudtak kommunikálni, vagy csak nehezen ők is kimutatták, éreztették, hogy bizony szeretnek. Megtanított engem ez a pár nap, amit ott töltöttem arra, hogy mennyit is jelent igazából a szeretet. És szerintem ezért rendezik meg ezt a programot a 14 éves fiataloknak évről, évre. És hogy vissza mennék-e? Nem kérdés bármikor, és szeretném még rengetegszer megtapasztalni ezt a különleges érzést.

 

KURINA LÍVIA (Kísérő szülő)

Segítőként, kísérőként jöttél a csoporttal, mint egy leendő bérmálkozó édesanyja! Hogy látod ennek a programnak a létjogosultságát a bérmálkozói előkészítő folyamatában!?

Elsősorban édasanyaként csatlakoztam a csoporthoz, hogy a bérmálkozás előtt álló fiammal és fiatal barátaival közösen éljem meg a csodát, melyet a többnyire halmozott fogyatékokkal élő felnőttek intézménye rejteget minden odatérő számára.

Az ilyen jellegű programok létjogosultsága két szempontból is meghatározó a fiatalok jövőjét illetően: egyrészt élménypedagógiai szempontból fontos, a tapasztalati tanulás által az átélt élmények személyessé válnak, ezáltal lehetnek hiteles tanúi a Krisztusi életnek, melynek közvetítésére a bérmálás szentségében megkapják a kegyelmet.

Másrészt a közösen átélt titkok közösséget formálnak/formáltak, melynek fontos szerepe van az együvé tartozás érzésének átélésében: az emlékek kapcsán közösen dobban 25 szív …

A négy napos ipolytölgyesi kirándulás lehetőséget adott arra, hogy mind fiatal, mind felnőtt megtapasztalja a teremtés csodáját, megélhesse, hogy mindennek és mindenkinek helye van e világban.  A fiatalok megtapasztalhatták, hogy az, ami nekik semminek tűnik, másnak jelentheti a mindent.

 Az otthon olyan volt, ahol: "... Láttam a békét az emberek szívében,
Láttam az erdőket fürödni a fényben.
Láttam sok-sok mosolyt és láttam a reményt,
Láttam az embert, és láttam a zenét,
Láttam a földet szeretetben élni,
Láttam a csöndet a széllel zenélni. ..."

/Hamvas Béla: Isten tenyerén ébredtem /

Nemcsak láttuk, meg is tapasztalhattuk, hogy minden cselekedetünkért hálásak az ott élő felnőttek. Örülnek a jó szónak, mosolynak, ölelésnek. Nem kellettek szavak, a csönd is beszélni tudott. Az otthonban élők voltak a "Mesterek", mi pedig a Tanítványok.

A felnőtt kereszténnyé válás "előszobájában", bérmálkozás előtt álló fiatalok magukból adhattak a lakóknak, tapasztalati tudásukat bővítve, cselekedettel élhették meg az evangéliumot: "Bizony mondom nektek: amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek." (Máté 25:40)

Segítő szakemberként hiszem az élménypedagógiai hatékonyságát. A tapasztalati tanulás folyamatában az élmények személyessé váltak, melyek alapjai lehetnek annak, hogy Krisztus élő tanúi lehessünk.

Hiszem, hogy az Ipolytölgyesen tapasztaltak révén tudásunk bővült, a fiatalok képessé válnak Isten kegyelmeként nézni a világot, képessé válnak észrevenni a csodákat, melyek köztünk vannak.

Az élmények titka közösséget kovácsolt a csoportból. Öröm volt látni, hogy a tizenévesek hogyan néztek szembe félelmeikkel, hogyan győzték le viszolyukat, és ebben a folyamatban hogy vált "természet ellenes" - természetessé.

Ottlétünkkor a templom felett megjelenő szivárvány is hirdette:

..." Minden lélekben van egy kis szivárvány,
Kis csapóhíd, amelyet lebocsát,
Hogy egy más lélek átjöhessen rajta, –
Ennek a hídnak hídpillére nincsen,
Ezt a hidacskát csak az Isten tartja.
Az Isten, aki a szívekbe lát."
/Reményik Sándor: Szivárvány/

Köszönet az élményért, egy életre szól!

 

BALOGH JÓZSEFNÉ TERCSI (önkéntes fiatal édesanyja)

Mit éreztem akkor, amikor megtudtam, hogy Zorka Ipolytölgyesre készül? Mondhatnám, hogy kavarogtak bennem az érzelmek, de igazából csak aggódást. Kiskorától fogva félve nézett bármilyen fogyatékossággal élő emberre, ha tehette kerülte a velük való kapcsolatot. Ezek után kicsit meglepődtem, hogy oda készül, ahol halmozottan fogyatékos emberek élnek, de Ő úgy döntött le akarja küzdeni ezt az érzést. Az aggódásomon az sem segített igazán, amikor Éva megmutatta az otthonról készült videót. 🙂 Látni, hogy emberek nem képesek önálló életre kemény dolog.

Mit lehet tenni ebben a helyzetben? Elengedni vagy nem? Igazából ez nem volt kérdés. Neki fontos volt, hogy menjen, nekünk fontos a véleménye. Ha ő úgy gondolja ez a javára válik, nem   tilthattuk meg. Végül is Ipolytölgyes nem a világ vége, ha nagy a gáz megyünk érte. Aztán meg ott lesznek a barátok, akik jól ismerik őt és akiket ő is jól ismer és hát mire való a barátság, ha nem arra, hogy átsegítsék egymást a nehézségeken. És persze ott lesz Éva néni és Arnol atya, akik megértő szeretetükkel állnak mellette.

Eljött az első nap, reggel elbúcsúztunk - szívemben már teljes aggodással. Délben jött az első üzenet, hogy bekötött szemmel kellett ebédelni, de még nem érkezetek meg. Este fele telefonon beszéltünk és végre megnyugodva hallottam, hogy vidám. Beszélgetésekkor elmesélte, hogy az egyik lány verset ír, fényképet küldött, arról hogy milyen frizurát készítettek. Bármikor beszélgettünk hangjában nem volt félelem, inkább megértés. A napok gyorsan elteltek, amikor pénteken hazajött boldog volt. Böröndjében Zsuzsa néni vereses kötetével és élményekkel, melyek segítették legyőzni azt a bizonyos rossz érzést, ami sokunban ott van.

Köszönet Éva néninek, Arnold atyának, hogy lehetőséget adnak gyermekeinek, erre az utazására, mely nem egyszerűen a Pilisig tart. Kitartást és sok örömöt kívánok az ott dolgozóknak  és nem utolsó sorban az ott lakóknak.

2019. április 21., Húsvétvasárnap, Ravazd

Németh Boglárka keresztelője

Az ünnepi szentmisében Arnold atya megkeresztelt három kisgyermeket és megbérmálta Füredi Richárdot. Gyarapodik a Krisztushoz tartozók közössége. Nagy öröm mindannyiunk számára.

Érdekel, elolvasom...

Kislányunk még az édesanyja pocakjában lapult, amikor tavaly decemberben először beszéltünk Arnold atyával a keresztelőről. Arnold testvértől származott a gondolat, hogy milyen szép lenne, ha egy ünnephez, például Húsvét Vasárnapjához kötnénk a szertartást. Így történt, hogy a ravazdi Szent Márton Templomban a Húsvéti szentmise keretében kértük gyermekünk, a 2019 év január hónapban született Németh Boglárka számára a keresztséget, egyben szülőként vállaltuk, hogy őt úgy neveljük, hogy megtartsa Isten parancsait, úgy szeresse Istent és embertársait, ahogyan Krisztus Urunk tanította. Boglárka keresztszülei, Szilvia és Alexander pedig megígérték, hogy szülőként vállalt kötelességünk teljesítésében minket támogatnak. Kislányunk védőszentjének Szent Borbálát választottuk, ahogy anyai ágon a dédnagymamáját is hívják.

A szentmise elején az atya kedves mosollyal fordult gyermekünkhöz, akit Szilvia, a keresztanyja tartott a kezében, és homlokát Krisztusnak szent jelével, a kereszttel megjelölte. Kislányunk a mise közben többször feltekintett a csíksomlyói Mária-szobor mására és annak csillogását csodálattal nézte. Hol mosolygott, hol behunyta a szemét, hol pedig sírással jelezte, hogy megéhezett. Miközben kisangyalunk a sekrestyésben keresett „menedéket” édesanyja ölében, Arnold atya prédikációjában kiemelte, hogy Jézus Krisztus tenyerén lévő seben keresztül a világot egészen másképp látni, ezen nézve áterezhetjük Krisztus Urunk szenvedését, és ez bölcsebbé tesz minket. Ezt a tanítást visszük mi is haza otthonunkba, átadjuk majd gyermekünknek. A keresztelő szentmisén Arnold atya a megszentelt vízzel Boglárkát az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében háromszor leöntötte, aki a szenteltvízzel leöntést kicsit meglepődve, de mosolyogva fogadta, majd nagy szemekkel figyelte, ahogy Arnold testvér őt az üdvösség krizmájával felkente. Arnold atya megajándékozta gyermekünket „Az Isten gyermeke” feliratú fehér ruhácskával, mely jelképezte, hogy ő a keresztségben új teremtménnyé lett és Krisztust ölti magára. Ezt követően a gyermek édesapja könnyekig hatódva, büszkén, mint Isten bárányát mutatta meg kislányát a híveknek.

Köszönjük, hogy egy ilyen csodálatos ünnepnek lehettünk a részesei, nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a ravazdi plébániához tartozó közösségnek vagyunk a tagjai.

Némethné Székely Nikolett és Németh Márton

2019. április 21., Ravazd

Húsvétvasárnapi ételszentelés

Hosszú évek hagyományát őrizzük egyházközségünkben 

Érdekel, elolvasom...

Gyerekkorom szép emlékei között őrzöm azt a képet, ahogy nagymamámmal vittük a templomba a megszentelésre váró ételeket.A jelentőségét persze egy kisgyerek nem fogja fel, csak a hangulatából éreztem, hogy különleges, nem mindennapi dolog részesei leszünk. Emlékszem, édesanyám megterítette az ünnepi asztalt, a hét gyerek, a szüleink, nagymama körbeálltuk, elmondtunk egy imát, majd igazságosan elosztva -minden morzsára gondosan ügyelve- elfogyasztottuk a megszentelt finomságokat.

   Utánaolvastam, hogy ennek a hagyománynak a gyökerei már a VII. századtól fellelhetők. A húsvétvasárnap legjelentősebb liturgikus eseménye az ételszentelés, a böjti időszak végét jelzi. Többféle megközelítése van, az egyik, hogy az ételek az utolsó vacsorát, vagy a húsvétot és a feltámadást jelképezik.

   A mi templomunkba évről évre sok falunkbeli jön el erre az ünnepi eseményre. Volt, aki az egész családjával, nagyszülők unokájukkal. Az oltár előtt kosarak sorakoztak, szépen letakarva. A kosarakban húsvéti sonka, kalács, főtt tojás, bor, ezekre kértük az áldást. Arnold atya köszöntötte a híveket, majd egy szép énekelt zsoltár és áldó ima után szenteltvízzel meghintette az ünnepi asztalra szánt ételeket.

   Jó lenne, ha ezt a szép hagyományt a gyermekeink is megőriznék, tovább vinnék. Hiszen egy nép, benne minden ember számára fontos érték a hagyományaink őrzése, tisztelete.

Berki Andrásné Vera (Ravazd)

2019. április 19., Veszprémvarsány

Krisztus szenvedésének emlékére

A veszprémvarsányi és ravadi plébániákon méltó módon megünnepeltük idén is a szentmisét, amelyet nagycsütörtökön az utolsó vacsora emlékére mutattunk be. A szentmisében a pap megmosta a hívek lábát. Nagypénteken a a csonkamisében emlékeztünk meg Krisztus szenvedéséről és életadó haláláról, amikor az egész közösség hódolattal járult a szent Kereszt elé. A passiót a 4plébánia kórusa szólaltatta meg Elischer Balázs kórusvezető-orgonaművész vezetésével.

Érdekel, elolvasom...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

2019. április 5., Ménfőcsanak

Passiói istentiszteleten Ménfőn

Ebben az évben kis létszámban ugyan, de annál nagyobb örömmel indultunk el Ménfőcsanakra, hogy együtt ünnepeljük evangélikus testvéreinkkel együtt emlékezzünk nagypénteken Krisztus megváltói művére. Az istentiszteletet követőn a gyülekezet és lelkésze, Percze Sándor vendégül látott bennünket a közösségi házban.

Érdekel, elolvasom...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

2019. április 5., Ravazd

Elsőáldozók keresztútja

A leendő elsőáldozókkal keresztutat jártunk a ravazdi plébániatemplomban.

Érdekel, elolvasom...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

2019. április 13.

Koszorús keresztek Virágvarsárnapra

Mind a négy bencés plébánián munkatársaink azért fáradoztak, hogy a virágvasárnapon használatos körmeneti keresztek a lehető legméltóbb módon fel legyenek díszítve abból alkalomból, hogy Jézus Jeruzsálembe való bevonulását ünnepeljük. Köszönet a gondos, ízléses díszítésért!

2019. március 21., Pannonhalma

Ifjúsági Lelki Nap

A lelkigyakorlat címe: Virágvasárnaptól Húsvétvasárnapig. A lelki nap előadói voltak: Bese Gergő atya és Hortobágyi Arnold atya

Érdekel, elolvasom...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

2019. március 17., Győr

Gyalogosan a könnyező Szűzanyához

Március 17-én a Pannonhalmi Területi Apátság több plébániájáról fiatalok csoportjai indultak el gyalogosan, hogy részt vegyenek a győri könnyező Szűz Mária búcsúban. Első zarándoklatunkon hatalmas élményekben volt részünk.

Érdekel, elolvasom...

A Könnyező Szűzanya búcsúja március 16-án este a hívek zarándoklatának megnyitásával folytatódott a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. Ebből az alkalomból Veres András győri megyéspüspök mutatott be szentmisét. A főpásztorral koncelebrált Németh László általános püspöki helynök, Bognár István városplébános, püspöki irodaigazgató, Kaposi Gábor győr-révfalui plébános, valamint a Pannonhalmáról érkezett zarándokcsoportok vezetői, Bese Gergő, a pannonhalmi Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébánia lelkipásztora és Hortobágyi Arnold OSB, a Pannonhalmi Területi Apátság ifjúsági referense. 

Nagy ajándék, ha meg tudjuk siratni a bűneinket. Jézus új megvilágításba helyezi a sírást, a szenvedést: „Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert sírástok örömre fordul’” (Lk 6,21). Már az emberi belátás is segíthet bennünket: „Még tengernyi könnynek is van túlpartja” – mondja Rabindranath Tagore. Előbb-utóbb megkapjuk a vigasztalást, mert „még tengernyi könnynek is van túlpartja”. A kinyilatkoztatás más szintre emeli a vigaszt: Isten letöröl a szemünkről minden könnyet (vö. Jel 7,17). Isten országában nem lesz sírás, sem fájdalom, csak öröm, béke és szeretet. (Részlet Veres András püspök úr prédikációjából)

Pannonhalmáról gyalogosan indult zarándokközösségünk az écsi, a nyúli, majd a csanaki plébánián tartott imádsággal egybe kötött pihenőt. Bausz András plébános úrnak köszönhetően a „fogadóbizottság” hatalmas vendégszeretettel várt bennünket, Csanakon Bartók Ferenc atya és munkatársai.

2019. március 2., Budapest

Nem csak emeljük a fényt!

A Pannonhalmi Területi Apátság Első Egyházmegyei Ministránsnapja
Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

Érdekel, elolvasom...

Nagy öröm számunkra, hogy mindegyik plébánián számíthatunk vasárnapról vasárnapra a szentmisében lelkes fiatalok szolgálatára ministránsként, felolvasóként, énekesként. Közülük sokan bekapcsolódnak a plébániáinkon folyó munkákba is. Hűségük jutalmaként Arnold atya vezetésével ministránsnapot szerveztünk számukra.
Pannonhalmán gyülekeztünk. A résztvevők Arnold atya által összeállított, a ministránsok számára lelki útmutatást és sok hasznos tudnivalót tartalmazó zarándokfüzetet, valamint a nap emblémájával ellátott pólót kaptak. Cirill főapát úr áldásával a közös reggeli ima után útnak indultunk.
A kirándulás első állomása a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és az Aeropark volt. Ezt a nagyszerű lehetőséget Szabó Péternek és családjának köszönhetjük. Ugyanis az ő családi vállalkozásuk szervizeli a repülőmúzeum különleges és muzeális gépparkját és járműveit. Ennek a jó munkakapcsolatnak köszönhetjük, hogy a budapesti Légiközlekedési Kulturális Központ teljesen ingyen ajánlotta fel és biztosította a fiatalok számára azokat az autóbuszokat, amelyekkel utaztunk, és a 3 órás reptérlátogatást. Először az Aeropark repülőmúzeum területén kiállított muzeális gépeket néztük meg. A teljes átvizsgálás után pedig beléptünk a repülőtér területére. A reptér munkatársainak segítségével megcsodálhattuk ezt a különleges világot: a fel- és leszálló utasszállító gépeket, a fel-és leszállást előkészítő felelősségteljes munkát, körbejártuk a reptér épületeit, megtudtuk mit jelent a fapados járat. Mindannyiunkat lenyűgözött reptér saját tűzoltószolgálatának munkarendje és különleges autói. A gyerekek és fiatalok nagy érdeklődéssel hallgatták az államférfiak, híres emberek érkezéséről szóló történteket.
Ezután a sok élmény után Gellért-hegy mélyedésében található Sziklatemplomban Bese Gergő atya és Arnold atya által közösen bemutatott szentmisén vettünk részt. Arnold atya prédikációja a ministránsoknak szóló lelkigyakorlat volt. Arnold atya az oltár körül végzett szolgálat nagyszerűségéről és különlegességéről beszélt. Hiszen ez a szolgálat Jézusnak szól, ahogy ezt egy ministránsoknak szóló versben is olvashatjuk. Saját életéből vett példa alapján elmondta, hogy a ministrálás által kapott kegyelem milyen változást hozott az életében. Ezért mindenki nyitott szívvel és lélekkel legyen jelen, hogy a ministrálás által még jobb emberré válhasson. Nagyon fontos még a hűség Isten iránt, amit az ajándékba kapott cingulus jelképezett. És hogy ez soha el nem múljon, a gyerekek csomót kötöttek rá.
A napot egy finom pizza elfogyasztásával zártuk Zsámbékon. Ezen a hagyományteremtő szándékkal megszervezett napon volt részünk lelki feltöltődésben, felejthetetlen élményekben. Megtapasztalhattuk azt a közös munkát, amelyet mindannyian megtettünk azért, hogy ennek a napnak a küldetése megvalósulhasson.