Krónika

2019. május 19., Ravazd

Befejeződött a sekrestyefelújítás

A tavaly ősszel elkezdődött beruházás célja az volt, hogy egy esztétikus sekrestyét alakítsunk ki, amely megfelelő módon kiszolgálja az egyházközségi istentiszteletének liturgikus igényeit. A fejlesztésnek köszönhetően villanyszerelési, vakolatjavítási és festő munkálatok valósulhattak meg. A beruházás 1,5 millió forintba került, amelyet a helyi gyülekezet saját forrásból finanszírozott.

Érdekel, elolvasom...

A beruházás a közösség gazdálkodásának köszönhetően saját anyagi erőforrásból valósulhatott meg. 

A villamos hálózat és a kapcsolószekrény kivitelezését Szűcs Martin cége végezte. A festő-munkálatokat Tóth Béla, a Szent Márton Plébánia Lelkipásztori Tanácsának tagja végezte, aki szépérzékkel álmodta meg a sekrestye bejárata fölé készített feliratot, a római katolikusok köszöntését. Felesége, Klárika függönyöket vart az ablakokra. A sekrestye alkalmas hely a liturgiára való előkészületre, a liturgikus ruhák és eszközök megfelelő tárolására.

2019. május 19., Nagymaros

Fiataljaink az Ifjúsági Találkozón

Sághi Éva hitoktató vezetésével a bérmálkozásra készülő fiatalok valamint a Pannonhalmi Bencés Gimnázium tanulói részt vettek a tavaszi nagymarosi ifjúsági Találkozón, amely már több évtizede hívogatja azokat, akik szeretnék megtapasztalni, hogy egyházunk fiatal és tele van elevenséggel.

Érdekel, elolvasom...

Hamarosan jövünk a részletekkel...

2019. május 10., Lázi

Új lakók költöztek a plébániára

Május elején a plébánia kislakásába egy fiatal házaspár költözött gyermekükkel. Tóth Sándor és felesége Viktória 2019. április 15-től bérlik az épületrészt. Ezzel a lakásbérlettel a plébánia átmeneti segítséget biztosít számukra, hogy a hosszútávú jövőben saját otthonhoz jussanak.

2019. május 9., Lázi

Pályázat a vízben álló templomra

Sokrétű összefogással nyújtottunk be pályázatot a Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelem Kollégiumhoz a lázi templom falszerkezetének víztelenítésére. A pályázati anyag összeállításán a főapátság projektirodája, a Járási Műemlékvédelem, és a Confort Tervező iroda dolgozott. Az igényelt támogatás összege megközelítőleg 8 millió forint, amelyhez jelentős önrészt biztosít egyházközségünk.

Érdekel, elolvasom...

Megkezdődhet a lázi templom felújítása. Nagy örömmel értesültünk arról, hogy pályázati támogatás igényelhető falusi templomok és plébániák felújítására. Arnold atya javasolta, hogy a támogatást fordítsuk a lázi római katolikus templom felújítására.

Szakemberek közreműködésével elkészültek az építész tervek és a költségvetés, a pályázatot sikeresen benyújtotta az egyházközség. 

Lázi barokk stílusú temploma védett műemlék, ezért közös feladatunk az épület megóvása, eredeti értékeinek megőrzése és a templom szerkezeteinek karbantartása. 

A kb. 10-15 éve a templom körül lefektetett szivárgó rendszer már nem működik, emiatt a falak vizesek, a vakolat mállik, és a falak felületén sókiválás látható. A vizesedés olyan mértékű, hogy a belső kő padló is átázott a falak mentén. A tetőről a csapadékvíz a falak tövébe, innen az alapokhoz folyik, az alapok alatt lévő talaj átázása az épület süllyedését okozhatja.

Sürgős tehát a beavatkozás, vagyis a templom falszerkezeteinek mielőbbi szigetelése és a csapadékvíz elvezetése az épülettől.

Amennyiben nyertes lesz a pályázat, az első ütemben a régi, működésképtelen szivárgó rendszer fölé fektetett térkő járda készülhet el az épület körül, amely a csapadékvizet elvezeti a falak mellől. A tetőről lefolyó vizet zárt vezetékeken a templom melletti zöldfelületben letett szikkasztó blokkokba vezetik. A csapadékvíz elvezetése már lehetővé teszi, hogy a falak kiszáradása megkezdődjön.

További feladat lesz a falak utólagos szigetelése, a lábazati vakolat cseréje, a belső kőburkolat és a külső-belső festés felújítása.

A templom teljes megújulásához még sok pénz kell - bízunk benne, hogy lesz lehetőség a közeljövőben további pályázati támogatás elnyerésére.

Ráskainé Sólymos Rita műemlék felügyelő

2019. május 7., Lázi

Lendületben a lázi plébániafelújítás

A Pannonhalmi Főapátságtól kapott közel 2,5 millió forint támogatásnak köszönhetően, valamint a lázi egyházközség jelentős pénzügyi önerejének köszönhetően valósulhatott meg a plébánia előtti tér kőborítása. Akik erre járnak, látják, hogy nagy változások történtek a plébánián. A nagy épületfelújítás újra lendületet vett, és reméljük ez a lendület kitart a vakolás befejezésééig. Rövidesen kint is felkapcsolhatjuk a fényeket.

Érdekel, elolvasom...

A Pannonhalmi Főapátság támogatásának és az egyházközség gazdálkodásának köszönhetően folytatódott a plébániafelújítás. Az évek óta tartó munkálatok a régi gazdasági épület szétbontásával kezdődtek el. Ezt követően az iroda és a közösségi terem újult meg. Jelenleg a térkövezés és a falfelújítás történik.

A képen a Papatyi General kivitelező cég alkalmazottjai láthatók a térkövezés befejezése után.

2019. május 3., Veszprémvarsány

Kész a padfelújítás és a padfűtés

A vasárnapi szentmisén már a felújított padokban foglalhattak helyet a hívek, akik eljöttek a szentmisére. Az összegyűjtött adományoknak és a közösség gazdasági vállalkozásainak köszönhetően közel 2,5 millió forintból valósult meg a beruházás.

Érdekel, elolvasom...

Itt az eredmény. A hívek adományai és a bevételek, amelyek a gazdasági vállalkozásainkból származnak, meghozták a gyümölcsöt. A felújítás magába foglalta a padok alatti dobogók újragyártását, a felépítmény szétbontását, az összeépítést, a festést és a padfűtés megoldását. A beruházás elkezdésével egy ízléses, a mai kor elvárásainak megfelelő liturgikus tér kialakítását céloztuk meg, amikor az első ütemben a bejárat előtti tér kitágítását valósítottuk meg. A projekt második ütemében történt a padok felújítása (kivitelező: Gyímesi László) és a fűtés megoldása. Az utolsó (harmadik) ütem még hátra van. Annak műszaki tartalma a világítás és az elektromos hálózat korszerűsítése lesz.

 

Költségvetés

 

Padfelújítás asztalos- és festő munkálatai: 1.500.000 HUF

Kivitelező: Pannon-Fa 2002 Bt.

 

Padfűtéshez szükséges tűtőpárnák legyártása: 817.000 HUF

Kivitelező: Thermo-Ciklon Kft.

 

Teljes bekerülési összeg: 2.317.000,- HUF

Önerőből végzett munkálatok: kb. 200.000,- HUF

Hívek adománya (29 adományozó): 456.000,- HUF

2019. május 2., Ravazd

A Lelkipásztori Tanácsadó Testület 1. ülése

A ravazdi Szent Márton Plébánia Lelkipásztori Tanácsadó Testülete megtartotta ez évi első ülését. A tanácsülésen Arnold atya a napirendi pontok mentén tájékoztatás adott az aktuális kérdésekről és sorra vettük az előttünk álló időszak feladatait.

Érdekel, elolvasom...

A ravazdi Szent Márton Plébánia Lelkipásztori Tanácsának
2019. május 2-án megvitatott témái

Jelen voltak: Hortobágyi Arnold atya (Elnök), Takács Károly (Világi elnök), Kálmán István, Slánicz Lászlóné, Takácsné Mariann, Berki Andrásné Vera, Székely Szilvia, Elischer Balázs

Témák

 1. Templomunk sekrestyéjének felújítása a tervezett ütemben haladt, befejeződött. A következő munkálatokat végeztük el: festés, ajtójavítás, függönyök felhelyezése, világításkorszerűsítés, harang és templomi világítás számára kapcsolószekrény valamint a biztonsági rendszer központjának kialakítása. A beruházás 1 millió forintba került. A kivitelezést Szűcs Martin villanyszerelő és cége végezte.
 2. Templomunkba az elmúlt év őszén a piaristák budapesti kápolnájából csillárokat kaptunk ajándékba. A csillárok felújítása még várat magára – Tóth Béla felvetette, hogy esetleg egy felületi tisztítás után, célszerűbb lenne rézszínű festékkel befesteni az egészet. Nem rendelkezünk az aprólékos tisztításhoz szükséges anyagokkal, eszközökkel.
 3. Lakásbérletek. A templom szomszédságában álló szolgálati lakás, valamint a régi iskola épülete ismételten egyházközségünk kezelésébe, fenntartásába került. A plébánián kialakított lakások bérletéből 65.000,- Ft/hó, a szolgálati lakások bérletéből 60.000,- Ft/hó folyik be az egyházközség számlájára. A cél az, hogy a lakásbérleti díjak fele vissza legyen forgatva az épület karbantartására, felújítására. A volt iskola épületének felújítására, átalakítására a Magyar Faluprogram keretében szeretnénk pályázni. Az átalakítási tervet Ráskai Ferenc elkészítette (az ülésen mindenki kézhez kapta). Az Apátságtól szóbeli ígéret van arra, hogy ha a pályázat nyer, akkor 5000 eFt vissza nem térítendő támogatást kap még hozzá egyházközségünk. A pályázatot az Apátságban újonnan létrejött projektiroda munkatársai fogják összeállítani!
 4. Levendulagazdaság. A tavalyi évben 1,5 l olaj került eladásra, melynek értéke 120.000,- Ft volt.
 5. Gitáros mise templomainkban. Havi egy alkalommal mindegyik plébánián lesz ilyen mise. Kedvező volt a fogadtatása.
 6. Iskolaügy. Turbók Arnold Bertalan, a pannonhalmi Szent Benedek Általános Iskola igazgatója Hortobágyi Arnold atyával folytatott megbeszélést a közelmúltban arról, hogy a ravazdi alsó évfolyamos tanulókat is várja a Pannonhalmán bencés kézbe került általános iskola. Mivel egyházközségünk és faluközösségünk a plébánossal egyetemben ragaszkodik a település meglévő általános iskolájához, – hiszen az községünk megmaradásának fontos alappillére – a plébános az igazgató úr megkeresésére az alábbi választ adta: „Nagyra becsüljük az igazgató úr szándékait és kívánjuk, hogy az irányítása alatt álló oktatási intézmény egyre jobban bővüljön mind a tanulók számát illetően, mind az oktatási színvonal emelkedésével, de tekintsen el attól, hogy a ravazdi alsó tagozatos gyerekeket a pannonhalmi intézménybe invitálja. A szabad iskolaválasztás szellemében a döntést mindannyian bízzuk a tanulók szüleire.” A ravazdi Szent Márton Plébánia Lelkipásztori tanácsa plébánosával együtt nem kívánja támogatni az alsó tagozatosok átjárását Pannonhalmára, hanem szeretné a továbbiakban is erősíteni a ravazdi alsó tagozatos iskola jó hírnevét és vonzerejét. Az egyházközség Lelkipásztori Tanácsa támogatja Turbók igazgató urat abban, hogy templomunkban és az iskolájában szervezzen nyílt napot, hogy bemutassa és megismertesse azt a diákokkal és törvény adta jogával szabadon éljen, amikor a felső tagozatba tovább lépő diákokat levelében invitálja intézményébe. Az Igazgató Úr válasza a Lelkipásztori Tanács állásfoglalására ez volt: „Paritásos alapon Ravazd tudomásul veszi, hogy nem csábíthatja át a leendő elsősöket és más diákokat Pannonhalmáról.”
 7.  
 8. Megújult a www.4plebania.hu honlapunk, amely gazdag tartalommal várja látogatóit. Az oldalon megtalálhatók a helyi és az országos programok közt plébániáink pasztorális terve, a miserend, a hivatali órák rendje. A főoldalon lehet tájékozódni az előttünk álló programokról, valamint az eseményekről, melyek egyházközségeinkben valósultak meg. Szentség-kiszolgáltatással kapcsolatosan is bőséges információt nyújtunk a honlapra látogatóknak.
 9. Egyéb pályázati lehetőségek. A Főapátság projektirodája folyamatosan keresi a pályázati lehetőségeket (falubusz beszerzés, temető korszerűsítés, szolgálati lakások  és egyéb épületek felújítása, programok szervezés, programszervezők bére…)
 10. Kulturális programok. Az idén is tervezünk Ravazdon a szokásos időben szabadtéri koncertet, valamint Veszprémvarsányban a nyár végén fiatal művészek koncertjét.
 11. Templom előterének átalakítása, felújítása. Mielőtt hozzáfogunk az előkészítő munkálatokhoz, az a határozat született, hogy a kivitelezővel vegyük fel a kapcsolatot, és kérdezzünk rá, mikorra tudják bevállalni a kivitelezést. A visszaigazolások alapján az ütemezést szükséges megtervezni. A beépített védő rács elkészítése egy külön gazdálkodás eredménye lesz.
 12. Lourdes-i madonna szobrának elhelyezése. Horváth Lajos, az Izabella Idősek Otthona tulajdonosa felvetette az elmúlt napokban, hogy megvásárolná a templomunkban lévő Lourdes-i madonna szobrát és az Idősek Otthonában helyezné el, ahol számos idős ember imádkozhatna a Madonna szobrával.

A Ravazdi Szent Márton Plébánia Lelkipásztori Tanácsadó Testületében 2019. május 2-án az alábbi határozatok születtek:

 1. Az egyházközség Lourdes-i Madonnát az Izabella Idősek Otthonának térítésmentesen átadja az alábbi feltételekkel: (1) A Madonna szobra nem elidegeníthető, (2) A Madonna szobrának olyan helyet kell kialakítani, amely lehetővé teszi, hogy a falu lakossága is szabadon megtekinthesse. Az ügylet felelősei: Takács Károly, Tóth Béla Hortobágyi P. Arnold atya
 2. Miután a templom előtti tér közigazgatásilag az Önkormányzat területe, levélben meg kell keresni a Polgármestert, hogy a területen lévő fák állapotát – esetleges balesetveszély elhárítása miatt – vizsgáltassa meg. Amennyiben beigazolódik balesetveszélyességük, úgy azok kivágásáról és pótlásáról szíveskedjen gondoskodni. A megkeresésben vessük fel az ötletet, pihenő terület közös kialakítására. Az ügylet felelőse: Hortobágyi P. Arnold atya
 3. Templomunk ereszcsatornájának, a párkányoknak és az ablakrácsok kijavítását meg kell rendelni. Az ügylet felelőse: Hortobágyi P. Arnold atya

2019. április 28., Veszprémvarsány

Hisszük, a felhők fölött mindig süt a nap.

Átadtuk a szentmisében Csécseiné Viktóriának a Pannonhalmi Területi Apátság hívei adományát. Viktória a Bátor Tábor számára félmaratonista futással kampányol és gyűjt adományokat.

Érdekel, elolvasom...

A Bátor Tábort súlyosan beteg gyerekeknek és családjaiknak hozták létre önkéntesek. Küldetésük az, hogy élményterápiás módszerekkel segítsenek a gyerekeknek felvenni a küzdelmet betegségükkel, mosolyt csempészenek azoknak a kis betegeknek az arcára, akik fájdalommal élik mindennapjaikat.

 A gyermekek és a családjaik sorsa megérintette Csécseiné Dr. Muzsai-Danka Viktóriát. Viktória, aki lelkes futó, az ügy mellé állt élménykülönítményes csapattársaival. Hortobágyi Arnold atyával, a Pannonhalmi Területi Apátság ifjúsági referensével is felvette a kapcsolatot.

Első lépésként Arnold atya plébániáinak (Bakonypéterd, Lázi, Ravazd, Veszprémvarsány) hívei az egyik vasárnapi szentmisére gyűjtést szerveztünk, és az ezen a vasárnapon összegyűlt perselybevételünket, 149700 forintot felajánlottuk a Bátor Tábornak.

Sághi Éva hitoktató minden nagyböjtben tanítványai körében gyűjtést szervez, amely a gyerekek részéről egy apró lemondással jár egy nemes cél érdekében. Érzékenyítve őket arra, hogy felajánlásainkkal örömet szerezhetünk másoknak. Ezen a nagyböjtön a Bátor Tábor részére hirdette meg „Böjtölj sportosan Sport szelettel” néven – kapcsolódva Viktória futással zajló kampányához – a gyűjtést. Ennek az volt a lényege, hogy a gyerekek 6 darab Sport szeletről mondtak le. 5 darab Sport szelet árát befizették, a hatodikat pedig elhozták. A gyerekek lelkesedésének köszönhetően 113 darab csoki, és 48.700,- forint pénzadomány gyűlt össze.

Hortobágyi Cirill atya, a Pannonhalmi Apátság főapátja pedig lehetővé tette, hogy a nagyszerdai krizmaszentelési szentmise perselybevételét is a Bátor Tábor Alapítványnak adjuk. Ez az összeg 77.000,- forint volt.

A befolyt teljes összeg közel 280.000 Forint. Az összegyűjtött pénzt (jelképesen) és a Sport szeleteket a veszprémvarsányi templom védőszentjének, Szent Adalbert vértanú püspöknek ünnepén, Isteni Irgalmasság vasárnapján adtuk át Csécseiné Dr. Muzsai-Danka Viktóriának.

Nagy öröm számunkra, hogy adományainkkal segíthetjük a Bátor Tábor táborozóit. Ugyanakkor megtapasztalhattuk, amit Kalkuttai Szent Teréz anya fogalmaz meg, és Sághi Éva által tervezett ajándék könyvjelzőn olvashatunk:

„Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben. E nélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger.”

Cikk: Horváthné Volf Mónika pasztorálasszisztens (Veszprémvarsány)

Fotó: Elischer Balázs

2019. április 28., Veszprémvarsány

Elismerő oklevél a szolgálattevőnek

Cirill főapát úr köszönetnyilvánító oklevelének átadása a szentmisében Horváthné Volf Mónika pasztorálasszisztensnek

Érdekel, elolvasom...

Az isteni irgalmasság vasárnapján Arnold atya a szentmise keretében átadta Cirill főapát úr elismerő és köszönet nyilvánító levelét Mónikának, aki több éve töretlen odaadással szolgálja egyházközségünket. Isten áldása legyen életén!

Idézet Mónika pasztorálasszisztens asszony köszönő leveléből:

Hálásan köszönöm az elismerő oklevelet, amelyet ma, Szent Adalbert vértanú püspök ünnepén kaptam. Rajtam keresztül az egész egyházközség kitüntetésben részesült ma. Hiszen lelkes közösségünk sok területen megmutatta már elkötelezettségét plébániánk küldetése iránt. Családi örökségként hoztam magammal a keresztény közösség szolgálatát, amelyet gyerekként és fiatal felnőttként élhettem meg. Mikor Arnold atya munkatársa lehettem örömmel vállaltam a szolgálatot.  Az eltelt idő alatt sok kegyelemben volt részem, amiért a jó Istennek tartozom köszönettel. Igyekszem a továbbiakban is helytállni. 

2019. április 23-26., Ipolytölgyes

Bérmálkozók önkéntes hete

A bérmálkozásra készülő fiatalok önkéntes heten vettek részt Ipolytölgyesen az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthonban, a közepesen és halmozottan sérült emberek közösségében.

Érdekel, elolvasom...

Hamarosan jönnek z élménybeszámolók...

2019. április 21., Húsvétvasárnap, Ravazd

Németh Boglárka keresztelője

Az ünnepi szentmisében Arnold atya megkeresztelt három kisgyermeket és megbérmálta Füredi Richárdot. Gyarapodik a Krisztushoz tartozók közössége. Nagy öröm mindannyiunk számára.

Érdekel, elolvasom...

Kislányunk még az édesanyja pocakjában lapult, amikor tavaly decemberben először beszéltünk Arnold atyával a keresztelőről. Arnold testvértől származott a gondolat, hogy milyen szép lenne, ha egy ünnephez, például Húsvét Vasárnapjához kötnénk a szertartást. Így történt, hogy a ravazdi Szent Márton Templomban a Húsvéti szentmise keretében kértük gyermekünk, a 2019 év január hónapban született Németh Boglárka számára a keresztséget, egyben szülőként vállaltuk, hogy őt úgy neveljük, hogy megtartsa Isten parancsait, úgy szeresse Istent és embertársait, ahogyan Krisztus Urunk tanította. Boglárka keresztszülei, Szilvia és Alexander pedig megígérték, hogy szülőként vállalt kötelességünk teljesítésében minket támogatnak. Kislányunk védőszentjének Szent Borbálát választottuk, ahogy anyai ágon a dédnagymamáját is hívják.

A szentmise elején az atya kedves mosollyal fordult gyermekünkhöz, akit Szilvia, a keresztanyja tartott a kezében, és homlokát Krisztusnak szent jelével, a kereszttel megjelölte. Kislányunk a mise közben többször feltekintett a csíksomlyói Mária-szobor mására és annak csillogását csodálattal nézte. Hol mosolygott, hol behunyta a szemét, hol pedig sírással jelezte, hogy megéhezett. Miközben kisangyalunk a sekrestyésben keresett „menedéket” édesanyja ölében, Arnold atya prédikációjában kiemelte, hogy Jézus Krisztus tenyerén lévő seben keresztül a világot egészen másképp látni, ezen nézve áterezhetjük Krisztus Urunk szenvedését, és ez bölcsebbé tesz minket. Ezt a tanítást visszük mi is haza otthonunkba, átadjuk majd gyermekünknek. A keresztelő szentmisén Arnold atya a megszentelt vízzel Boglárkát az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében háromszor leöntötte, aki a szenteltvízzel leöntést kicsit meglepődve, de mosolyogva fogadta, majd nagy szemekkel figyelte, ahogy Arnold testvér őt az üdvösség krizmájával felkente. Arnold atya megajándékozta gyermekünket „Az Isten gyermeke” feliratú fehér ruhácskával, mely jelképezte, hogy ő a keresztségben új teremtménnyé lett és Krisztust ölti magára. Ezt követően a gyermek édesapja könnyekig hatódva, büszkén, mint Isten bárányát mutatta meg kislányát a híveknek.

Köszönjük, hogy egy ilyen csodálatos ünnepnek lehettünk a részesei, nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a ravazdi plébániához tartozó közösségnek vagyunk a tagjai.

Némethné Székely Nikolett és Németh Márton

2019. április 21., Ravazd

Húsvétvasárnapi ételszentelés

Hosszú évek hagyományát őrizzük egyházközségünkben 

Érdekel, elolvasom...

Gyerekkorom szép emlékei között őrzöm azt a képet, ahogy nagymamámmal vittük a templomba a megszentelésre váró ételeket.A jelentőségét persze egy kisgyerek nem fogja fel, csak a hangulatából éreztem, hogy különleges, nem mindennapi dolog részesei leszünk. Emlékszem, édesanyám megterítette az ünnepi asztalt, a hét gyerek, a szüleink, nagymama körbeálltuk, elmondtunk egy imát, majd igazságosan elosztva -minden morzsára gondosan ügyelve- elfogyasztottuk a megszentelt finomságokat.

   Utánaolvastam, hogy ennek a hagyománynak a gyökerei már a VII. századtól fellelhetők. A húsvétvasárnap legjelentősebb liturgikus eseménye az ételszentelés, a böjti időszak végét jelzi. Többféle megközelítése van, az egyik, hogy az ételek az utolsó vacsorát, vagy a húsvétot és a feltámadást jelképezik.

   A mi templomunkba évről évre sok falunkbeli jön el erre az ünnepi eseményre. Volt, aki az egész családjával, nagyszülők unokájukkal. Az oltár előtt kosarak sorakoztak, szépen letakarva. A kosarakban húsvéti sonka, kalács, főtt tojás, bor, ezekre kértük az áldást. Arnold atya köszöntötte a híveket, majd egy szép énekelt zsoltár és áldó ima után szenteltvízzel meghintette az ünnepi asztalra szánt ételeket.

   Jó lenne, ha ezt a szép hagyományt a gyermekeink is megőriznék, tovább vinnék. Hiszen egy nép, benne minden ember számára fontos érték a hagyományaink őrzése, tisztelete.

Berki Andrásné Vera (Ravazd)

2019. április 19., Veszprémvarsány

Krisztus szenvedésének emlékére

A veszprémvarsányi és ravadi plébániákon méltó módon megünnepeltük idén is a szentmisét, amelyet nagycsütörtökön az utolsó vacsora emlékére mutattunk be. A szentmisében a pap megmosta a hívek lábát. Nagypénteken a a csonkamisében emlékeztünk meg Krisztus szenvedéséről és életadó haláláról, amikor az egész közösség hódolattal járult a szent Kereszt elé. A passiót a 4plébánia kórusa szólaltatta meg Elischer Balázs kórusvezető-orgonaművész vezetésével.

Érdekel, elolvasom...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

2019. április 5., Ménfőcsanak

Passiói istentiszteleten Ménfőn

Ebben az évben kis létszámban ugyan, de annál nagyobb örömmel indultunk el Ménfőcsanakra, hogy együtt ünnepeljük evangélikus testvéreinkkel együtt emlékezzünk nagypénteken Krisztus megváltói művére. Az istentiszteletet követőn a gyülekezet és lelkésze, Percze Sándor vendégül látott bennünket a közösségi házban.

Érdekel, elolvasom...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

2019. április 5., Ravazd

Elsőáldozók keresztútja

A leendő elsőáldozókkal keresztutat jártunk a ravazdi plébániatemplomban.

Érdekel, elolvasom...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

2019. április 13.

Koszorús keresztek Virágvarsárnapra

Mind a négy bencés plébánián munkatársaink azért fáradoztak, hogy a virágvasárnapon használatos körmeneti keresztek a lehető legméltóbb módon fel legyenek díszítve abból alkalomból, hogy Jézus Jeruzsálembe való bevonulását ünnepeljük. Köszönet a gondos, ízléses díszítésért!

2019. március 21., Pannonhalma

Ifjúsági Lelki Nap

A lelkigyakorlat címe: Virágvasárnaptól Húsvétvasárnapig. A lelki nap előadói voltak: Bese Gergő atya és Hortobágyi Arnold atya

Érdekel, elolvasom...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

2019. március 17., Győr

Gyalogosan a könnyező Szűzanyához

Március 17-én a Pannonhalmi Területi Apátság több plébániájáról fiatalok csoportjai indultak el gyalogosan, hogy részt vegyenek a győri könnyező Szűz Mária búcsúban. Első zarándoklatunkon hatalmas élményekben volt részünk.

Érdekel, elolvasom...

A Könnyező Szűzanya búcsúja március 16-án este a hívek zarándoklatának megnyitásával folytatódott a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. Ebből az alkalomból Veres András győri megyéspüspök mutatott be szentmisét. A főpásztorral koncelebrált Németh László általános püspöki helynök, Bognár István városplébános, püspöki irodaigazgató, Kaposi Gábor győr-révfalui plébános, valamint a Pannonhalmáról érkezett zarándokcsoportok vezetői, Bese Gergő, a pannonhalmi Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébánia lelkipásztora és Hortobágyi Arnold OSB, a Pannonhalmi Területi Apátság ifjúsági referense. 

Nagy ajándék, ha meg tudjuk siratni a bűneinket. Jézus új megvilágításba helyezi a sírást, a szenvedést: „Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert sírástok örömre fordul’” (Lk 6,21). Már az emberi belátás is segíthet bennünket: „Még tengernyi könnynek is van túlpartja” – mondja Rabindranath Tagore. Előbb-utóbb megkapjuk a vigasztalást, mert „még tengernyi könnynek is van túlpartja”. A kinyilatkoztatás más szintre emeli a vigaszt: Isten letöröl a szemünkről minden könnyet (vö. Jel 7,17). Isten országában nem lesz sírás, sem fájdalom, csak öröm, béke és szeretet. (Részlet Veres András püspök úr prédikációjából)

Pannonhalmáról gyalogosan indult zarándokközösségünk az écsi, a nyúli, majd a csanaki plébánián tartott imádsággal egybe kötött pihenőt. Bausz András plébános úrnak köszönhetően a „fogadóbizottság” hatalmas vendégszeretettel várt bennünket, Csanakon Bartók Ferenc atya és munkatársai.

2019. március 2., Budapest

Nem csak emeljük a fényt!

A Pannonhalmi Területi Apátság Első Egyházmegyei Ministránsnapja
Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

Érdekel, elolvasom...

Nagy öröm számunkra, hogy mindegyik plébánián számíthatunk vasárnapról vasárnapra a szentmisében lelkes fiatalok szolgálatára ministránsként, felolvasóként, énekesként. Közülük sokan bekapcsolódnak a plébániáinkon folyó munkákba is. Hűségük jutalmaként Arnold atya vezetésével ministránsnapot szerveztünk számukra.
Pannonhalmán gyülekeztünk. A résztvevők Arnold atya által összeállított, a ministránsok számára lelki útmutatást és sok hasznos tudnivalót tartalmazó zarándokfüzetet, valamint a nap emblémájával ellátott pólót kaptak. Cirill főapát úr áldásával a közös reggeli ima után útnak indultunk.
A kirándulás első állomása a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és az Aeropark volt. Ezt a nagyszerű lehetőséget Szabó Péternek és családjának köszönhetjük. Ugyanis az ő családi vállalkozásuk szervizeli a repülőmúzeum különleges és muzeális gépparkját és járműveit. Ennek a jó munkakapcsolatnak köszönhetjük, hogy a budapesti Légiközlekedési Kulturális Központ teljesen ingyen ajánlotta fel és biztosította a fiatalok számára azokat az autóbuszokat, amelyekkel utaztunk, és a 3 órás reptérlátogatást. Először az Aeropark repülőmúzeum területén kiállított muzeális gépeket néztük meg. A teljes átvizsgálás után pedig beléptünk a repülőtér területére. A reptér munkatársainak segítségével megcsodálhattuk ezt a különleges világot: a fel- és leszálló utasszállító gépeket, a fel-és leszállást előkészítő felelősségteljes munkát, körbejártuk a reptér épületeit, megtudtuk mit jelent a fapados járat. Mindannyiunkat lenyűgözött reptér saját tűzoltószolgálatának munkarendje és különleges autói. A gyerekek és fiatalok nagy érdeklődéssel hallgatták az államférfiak, híres emberek érkezéséről szóló történteket.
Ezután a sok élmény után Gellért-hegy mélyedésében található Sziklatemplomban Bese Gergő atya és Arnold atya által közösen bemutatott szentmisén vettünk részt. Arnold atya prédikációja a ministránsoknak szóló lelkigyakorlat volt. Arnold atya az oltár körül végzett szolgálat nagyszerűségéről és különlegességéről beszélt. Hiszen ez a szolgálat Jézusnak szól, ahogy ezt egy ministránsoknak szóló versben is olvashatjuk. Saját életéből vett példa alapján elmondta, hogy a ministrálás által kapott kegyelem milyen változást hozott az életében. Ezért mindenki nyitott szívvel és lélekkel legyen jelen, hogy a ministrálás által még jobb emberré válhasson. Nagyon fontos még a hűség Isten iránt, amit az ajándékba kapott cingulus jelképezett. És hogy ez soha el nem múljon, a gyerekek csomót kötöttek rá.
A napot egy finom pizza elfogyasztásával zártuk Zsámbékon. Ezen a hagyományteremtő szándékkal megszervezett napon volt részünk lelki feltöltődésben, felejthetetlen élményekben. Megtapasztalhattuk azt a közös munkát, amelyet mindannyian megtettünk azért, hogy ennek a napnak a küldetése megvalósulhasson.