Hirdetések

 1. Hozzánk is jön a Mikulás
  Szeretettel várunk minden gyermeket a szentmisére december 6-ai hétvégén, Szent Miklós ünnepén. Reméljük, Szent Miklós nem kerüli el templomunkat idén sem.
 2. A Szentségimádás iskolája
  A Szentségimádás Iskolája lelkigyakorlaton résztvevőket szeretném meghívni mind a négy plébániáról egy közös imádságra december 12-én csütörtökön, este 6 órára Bakonypéterdre. A közös szentségimádás után a plébánián szeret-vendégséget tartunk majd. Mindenkit szeretettel várunk.
 3. Ingatlanok hasznosítása
  Az elmúlt hónapokban egyházközségünk a tulajdonos Főapátságtól átvette hasznosításra a régi iskola épületét, ezt követően a plébánia szomszédságában álló szolgálati lakásokat és a mellette álló menza épületet. Éveken keresztül az Önkormányzat hasznosításában álltak az épületek, de a gondatlan kezelés következtében több millió forintos anyagi kár keletkezett. A menza épület jelenleg tűrhetetlen műszaki állapotban van, csoda hogy eddig nem történt baleset, hiszen az iskolások oda jártak étkezni. A fedélszék súlyosan károsodott az éveken át tartó beázás miatt. A jelenlegi Önkormányzat polgármestere ígéretet tett arra, hogy az anyagi kár helyreállításához pénzügyi kiegészítő támogatást biztosít. Keressük a módját annak, hogy a régiséggyűjteménynek – a felújítás után – helyet biztosítsunk az épületben. Itt lesz kialakítva a kántor számára a szolgálati lakás.
 4. Ádventi szentmisék rendje
  Szeretettel várjuk a kedves híveket ádventben a hétköznapi szentmisékre! RAVAZDON december hónap szerdáin, reggel 7 órakor a plébánia közösségi termében. A szentmisék után szentgyónási lehetőség van. KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT KARÁCSONYRA, VÁRJUK EGYÜTT URUNK JÉZUS SZÜLETÉSNAPJÁT!
 5. Gyűjtés a kárpátaljai gyermekek számára
  Kárpátalján nagyon sok szülő és gyermek került nehéz helyzetbe. Sajnos sok kisgyermek maradt szülők nélkül, nagyszülők és rokonok nevelik nehéz körülmények között. Ezeknek a gyermekeknek szeretnénk szebbé tenni az ünnepüket. Minden apróság óvodás kortól ingyenes néptánc, népzene, népi ének oktatásban részesül. Ehhez is szeretnénk segítséget kérni. Ádvent harmadik hétvégéjén a persely-adományt a részükre továbbítjuk.
 6. Karácsonyi szentmisék rendje
  A karácsonyi szentmisék rendjéről a faliújságokon ill. a Márton-harangban lehet tájékozódni.
 7. Hirdetések olvashatók…
  A hirdetéseket a faliújságokon is elolvashatják a kedves hívek: a templom előterében, a templomajtón és a járda mellett álló hirdetőtáblán. A fontosabb hirdetések a Márton-harangban is megtaláljuk.
 1. Hozzánk is jön a Mikulás
  Szeretettel várunk minden gyermeket a szentmisére december 6-ai hétvégén, Szent Miklós ünnepén. Reméljük, Szent Miklós nem kerüli el templomunkat idén sem.
 2. A Szentségimádás iskolája
  A Szentségimádás Iskolája lelkigyakorlaton résztvevőket szeretném meghívni mind a négy plébániáról egy közös imádságra december 12-én csütörtökön, este 6 órára Bakonypéterdre. A közös szentségimádás után a plébánián szeret-vendégséget tartunk majd. Mindenkit szeretettel várunk.
 3. Gyűjtés a kárpátaljai gyermekek számára
  Kárpátalján nagyon sok szülő és gyermek került nehéz helyzetbe. Sajnos sok kisgyermek maradt szülők nélkül, nagyszülők és rokonok nevelik nehéz körülmények között. Ezeknek a gyermekeknek szeretnénk szebbé tenni az ünnepüket. Minden apróság óvodás kortól ingyenes néptánc, népzene, népi ének oktatásban részesül. Ehhez is szeretnénk segítséget kérni. Ádvent harmadik hétvégéjén a persely-adományt a részükre továbbítjuk.
 4. Ádventi szentmisék rendje
  Szeretettel várjuk a kedves híveket ádventben  a hétköznapi szentmisékre! BAKONYPÉTERDEN december hónap csütörtökjein, reggel 7 órakor a plébánia közösségi termében lesz szentmise. A szentmisék után szentgyónási lehetőség van. KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT KARÁCSONYRA, VÁRJUK EGYÜTT URUNK JÉZUS SZÜLETÉSNAPJÁT!
 5. Gyűjtés a péterdi temető kerítésére
  A hívek bátorítására kezdeményezem, hogy gyűjtést szervezünk a péterdi temető kerítésére. Többször megpróbáltuk, de sajnos pályázati forrásra nem számíthatunk, így önerőből szeretnénk megoldani a péterdi temető kerítésének felépítését. A tél folyamán levélben keressük fel a falu lakosságát és a településről elszármazottakat, hogy adományokat gyűjtsünk. Az adományozók nevét a Márton-harangban fogjuk ezúttal is közzé tenni.
 6. Sírhelymegváltás
  2020 tavaszán indul a Pannonhalmi Járási Hivatal felszólításának eleget téve a sírhelymegváltás rendezése. Először a temető-térképet fogjuk elkészíteni, azután pedig a sírhely-tulajdonosokat arra kérjük, hogy kössenek szerződést a temető üzemeltetőjével, a Plébániával. A temetkezési törvény értelmében minden sírhelytulajdonosnak szerződéssel kell rendelkeznie és meg kell váltani a gondozása alatt álló sírhelyet 25 évre. Az interneten a 4plebania.hu/sirhelymegvaltas/ oldalon tájékozódhatnak a részletekről.
 7. Karácsonyi szentmisék rendje
  A karácsonyi szentmisék rendjéről a faliújságokon ill. a Márton-harangban lehet tájékozódni.
 8. Hirdetések olvashatók…
  A hirdetéseket a faliújságokon is elolvashatják a kedves hívek: a templom előterében, a templomajtón és a járda mellett álló hirdetőtáblán. A fontosabb hirdetések a Márton-harangban is megtaláljuk.
 1. Hozzánk is jön a Mikulás
  Szeretettel várunk minden gyermeket a szentmisére december 6-ai hétvégén, Szent Miklós ünnepén. Reméljük, Szent Miklós nem kerüli el templomunkat idén sem.
 2. A Szentségimádás iskolája
  A Szentségimádás Iskolája lelkigyakorlaton résztvevőket szeretném meghívni mind a négy plébániáról egy közös imádságra december 12-én csütörtökön, este 6 órára Bakonypéterdre. A közös szentségimádás után a plébánián szeret-vendégséget tartunk majd. Mindenkit szeretettel várunk.
 3. Beruházásaink, projektjeink
  Örömmel adunk hírt arról, hogy egyházközségünkben újabb beruházások, valósultak meg az elmúlt időszakban. Elkezdődhetett és lassan a befejezéshez közeledik templomunk villamos hálózatának és világításvezérlésének korszerűsítése. Új szőnyeget vásároltunk a templom szentélyébe. Sikerült befejezni a plébánia épületében az irodahelyiség kialakítását, ahova továbbra is várjuk az ügyintézésre a kedves híveket. Felújítottunk a plébániaépület utcafronti oldalán egy közösségi helyiséget. Jelenleg a fűtés megoldása folyik. A kántorlakás hátsó részében bérlakást alakítottunk ki, így háromra bővült a bérlakások száma. A napokban a kántorlakás külső tatarozása is befejezéséhez közeledik. A közelmúltban kivágtuk a levendulás kert elöregedett állományát. Köszönet az önkéntes családapáknak és Penics Rolandnak, aki gépi munkával támogatta egyházközségünk gazdaságát. A közeljövőben a plébániaépület folyosóján alakítunk ki mosdót, így komfortosabb lesz a közösségi szoba. Mindenki anyagi támogatását és önkéntes munkáját szívből köszönjük, hiszen csak így valósulhattak meg ezek a nagy értékű beruházások.
 4. Ádventi köznapi szentmisék
  Szeretettel várjuk a kedves híveket ádventben a hétköznapi szentmisékre! VESZPRÉMVARSÁNYBAN december hónap keddjein, reggel 7 órakor a plébánia közösségi termében. A szentmisék után szentgyónási lehetőség van. KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT KARÁCSONYRA, VÁRJUK EGYÜTT URUNK JÉZUS SZÜLETÉSNAPJÁT!
 5. Gyűjtés a kárpátaljai gyermekek számára
  Kárpátalján nagyon sok szülő és gyermek került nehéz helyzetbe. Sajnos sok kisgyermek maradt szülők nélkül, nagyszülők és rokonok nevelik nehéz körülmények között. Ezeknek a gyermekeknek szeretnénk szebbé tenni az ünnepüket. Minden apróság óvodás kortól ingyenes néptánc, népzene, népi ének oktatásban részesül. Ehhez is szeretnénk segítséget kérni. Ádvent harmadik hétvégéjén a persely-adományt a részükre továbbítjuk.
 6. Karácsonyi szentmisék rendje
  A karácsonyi szentmisék rendjéről a faliújságokon ill. a Márton-harangban lehet tájékozódni.
 7. Hirdetések olvashatók…
  A hirdetéseket a faliújságokon is elolvashatják a kedves hívek: a templom előterében, a templomajtón és a járda mellett álló hirdetőtáblán. A fontosabb hirdetések a Márton-harangban is megtaláljuk.
 1. Templomunk búcsúünnepe
  Templomunk védőszentjének, Alexandriai Szent Katalinnak búcsúünnepét december 1-jén, vasárnap, délelőtt 11 órakor ünnepeljük. Szeretettel várjuk a kedves híveket és a vendégségbe érkező családokat a szentmisére.
 2. Hozzánk is jön a Mikulás
  Szeretettel várunk minden gyermeket a szentmisére december 6-ai hétvégén, Szent Miklós ünnepén. Reméljük, Szent Miklós nem kerüli el templomunkat idén sem.
 3. A Szentségimádás iskolája
  A Szentségimádás Iskolája lelkigyakorlaton résztvevőket szeretném meghívni mind a négy plébániáról egy közös imádságra december 12-én csütörtökön, este 6 órára Bakonypéterdre. A közös szentségimádás után a plébánián szeret-vendégséget tartunk majd. Mindenkit szeretettel várunk.
 4. Ádventi köznapi szentmisék
  Szeretettel várjuk a kedves híveket ádventben a hétköznapi szentmisékre! LÁZIBAN december hónap péntekjein, reggel 7 órakor a plébánia közösségi termében. A szentmisék után szentgyónási lehetőség van. KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT KARÁCSONYRA, VÁRJUK EGYÜTT URUNK JÉZUS SZÜLETÉSNAPJÁT!
 5. Gyűjtés a kárpátaljai gyermekek számára
  Kárpátalján nagyon sok szülő és gyermek került nehéz helyzetbe. Sajnos sok kisgyermek maradt szülők nélkül, nagyszülők és rokonok nevelik nehéz körülmények között. Ezeknek a gyermekeknek szeretnénk szebbé tenni az ünnepüket. Minden apróság óvodás kortól ingyenes néptánc, népzene, népi ének oktatásban részesül. Ehhez is szeretnénk segítséget kérni. Ádvent harmadik hétvégéjén a persely-adományt a részükre továbbítjuk.
 6. Karácsonyi szentmisék rendje
  A karácsonyi szentmisék rendjéről a faliújságokon ill. a Márton-harangban lehet tájékozódni.
 7. Hirdetések olvashatók…
  A hirdetéseket a faliújságokon is elolvashatják a kedves hívek: a templom előterében, a templomajtón és a járda mellett álló hirdetőtáblán. A fontosabb hirdetések a Márton-harangban is megtaláljuk.