Hirdetések

Szeptemberben…

 1. Mária kápolna felújítása a 72 óra kompromisszumok nélkül projekt keretében
  Október 12-én, szombaton reggel 9 órára szeretettel várjuk azokat, akik szeretnének részt venni templomunk előterének és Mária-kápolnájának előkészítő munkálataiban. Kérjük, hogy aki részt kíván venni, hozzon magával kesztyűt, kőműves-kapalapácsot és pormaszkot. Asszonyokra is számítunk, akik a munkálatok közben takarítják a templomot. A munka a 72 óra kompromisszumok nélkül című projekt keretében történik, amely egy országos akció. A résztvevők jelezzék szándékukat a sekrestyében. Adják meg nevüket, életkorukat és pólóméretüket.
 2. Igeliturgia az Izabella Idősek Otthonában
  Minden hónap 3. vasárnapján, 14:00 órától szeretettel várok mindenkit közös igeliturgiára és szentáldozásra Szalai Zsolt diakónus.
 3. Képviselőtestület választás
  Cirill főapát úr az egyházmegye összes plébánián elrendelte az új egyházközségi képviselő-testületek felállítását. A választás két fordulóban zajlik. Az első fordulóban a jelöltállítás, a második fordulóban a választás történik. A jelöltállítás a ravazdi egyházközségben november 16-án, az esti szentmise után és az azt következő héten történik. A választás november 23-án, az esti szentmise után lesz. A jelöltállítás során lepecsételt lapokat kapnak a jelenlévők és erre felírhatják azok nevét, akiket alkalmasnak tartanak erre a kitüntetett feladatra. Több személy nevét is fel lehet írni. A szentmise után a templomban vagy a rá következő héten a plébánia postaládájába dobva lehet leadni a jelölőlapokat. A választás november 23-án az esti szentmise után lesz. Ekkor hirdetjük ki, hogy kik lesznek az elkövetkező öt esztendőben egyházközségünk képviselőtestületének tagjai. Cirill főapát úr rendelkezése az, hogy kizárólag azok vehetnek részt a jelöltállításban és a szavazásban, akik a 16-ai és a 23-ai szentmisén részt vesznek és aktív tagjai közösségeinknek. Kérem ezért a kedves híveket, hogy minél többen vegyünk rész ezeken az alkalmakon. A választás folyamatáról bővebben a Márton-harang III. negyedévi számában és a hirdetőtáblákon olvashatnak.
 4. A Szentségimádás iskolája
  A Szentségimádás Iskolája lelkigyakorlat november első csütörtökén este 6 órakor folytatódik. Szeretettel várunk új tagokat lelkigyakorlatos imacsoportunkba.
 1. s
  S
 2. Z
  S
 3. I
  T
 4. T
  S
 1. s
  S
 2. Z
  S
 3. I
  T
 4. T
  S
 1. s
  S
 2. Z
  S
 3. I
  T
 4. T
  S