Eskü és ima

A képviselőtagok eskütételének szövege:

„Én …. Isten előtti felelősségem tudatában /
ünnepélyesen megígérem, /
hogy mint a … egyházközségi képviselőtestület tagja /
életemmel és munkámmal /
egyházunk javát akarom előmozdítani, /
erkölcsi és anyagi értékeit védve. /
Egyházközségünk lelki és anyagi érdekeit figyelembe véve /
Isten és az Anyaszentegyház törvényei szerint /
akarok munkálkodni. /
Kérem ehhez az Úr Jézus kegyelmét, /
a Magyarok Nagyasszonyának, /
egyházmegyénk védőszentjének,

Szent Márton püspöknek pártfogását, /
a hívek áldozatos támogatását /
és egyházunk áldását. /
Ámen.

Egyházi képviselők imádsága

Íme, itt vagyunk, Szentlélek Úristen, jelen vagyunk mi, akik a Te nevedben jöttünk ma össze! Jöjj hozzánk, légy velünk, és töltsd el szívünket!

Taníts meg minket arra, hogy mit tegyünk, mutasd meg nekünk az utat, merre menjünk, mutasd meg nekünk, mit kell tennünk, hogy segítségeddel mindenben a tetszésedre lehessünk!

Te légy határozataink egyedüli szerzője és létrehozója, Te akinek az Atyaistennel és a Fiúval együtt van dicsőséges neved.

Te, aki a teljes igazságot szereted, ne engedd, hogy az igazságot meghamisítsuk. A tudatlanság ne vigyen minket tévedésbe, se a hízelgés el ne térítsen, se hivatal-, vagy szerep vállalása tévútra ne vigyen.

Inkább kapcsolj minket magadhoz hathatós kegyelmeddel, hogy benned egyek legyünk, és semmiben se térjünk el az igazságtól. Minthogy a Te nevedben jöttünk össze, így mindenben a jóságtól vezérelve kell gyakorolnunk az igazságot, hogy a mi véleményünk most se térjen el Tőled semmiben, és majd egykoron a jól végzett munkáért örök jutalomban részesedhessünk. Ámen.