Egyházi Önkéntes Hozzájárulás

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram!

Tisztelettel köszöntöm Önt. Engedje meg, hogy először is köszönetemet fejezzem ki Önnek azért, hogy egyházközségünket anyagilag eddig is nagylelkűen támogatta. Az ön támogatása nélkül nem tudtunk volna számos egyházközségi programot megvalósítani és nem tudtuk volna templomunk és plébániaépületünk működését finanszírozni. Mivel minden anyagi segítségre a továbbiakban is szükségünk van, ezen túl is számítunk az Ön támogatására.

Egyházi önkéntes hozzájárulás díja: (Ft/fő/év)
  Ravazd Bakonypéterd Lázi Veszprémvarsány
Keresőképes, aktív 4.000,- 4.000,- 4.000,- 4.000,-
Nyugdíjas 3.000,- 3.000,- 3.000,- 3.000,-
18 év alatti/tanuló
Temetőfenntartási támogatás (Ft/család/év)
Ravazd Bakonypéterd Lázi Veszprémvarsány
Önkormányzati * 2.500,- 2.500,- 2.500,-

* Ravazdon a temető az Önkormányzat tulajdonában van és az üzemeltetést is az végzi, ezért az Önkormányzat joga megállapítani a sírhelymegváltás díját.

A BEFIZETÉS  MÓDOZATAI

1. TEMPLOMBAN (MISE ELŐTT / MISE UTÁN)

2. HIVATALI IDŐBEN A PLÉBÁNIÁN

 • Ravazd: szombat, 16.00 – 17.30 (plébánia)
 • Bakonypéterd: péntek, 17.00 – 18.30 (plébánia közösségi terem)
 • Lázi: hétfő, 8.00 – 9.30 (plébánia, iroda)
 • Veszprémvarsány: hétfő, 18.00 – 19.30 (kántorlakás, II. ajtó)

3. BANKI ÁTUTALÁSSAL (LAZÁN, RUTINOSAN)

Ravazd Bakonypéterd Lázi Veszprémvarsány
Nyugat Takarék Szövetkezet Nyugat Takarék Szövetkezet Nyugat Takarék Szövetkezet Nyugat Takarék Szövetkezet
59300247–11011918 59300302–10008731 59300302–10001057 59300302–10000489

4. E-BANKON KERESZTÜL (KÉNYELMESEN, OTTHONRÓL)

5. BEFIZETÉS SÁRGA CSEKKEN (KLASSZIKUSAN, EGYSZERŰEN)

A közlemény rovatba ne felejtse el beírni, hogy hány fő részére fizeti be egyházközségi hozzájárulását és/vagy a temetőfenntartási támogatását! (Pl.: Egyházközségi hozzájárulás 2 kereső, tem. fenntart.)


Mire fordítjuk az Ön által befizetett egyházközségi hozzájárulását és a temetőfenntartási támogatást?

 • Elsősorban a templom, valamint a plébániaépület, közösségi ház közüzemi költségeinek (villany, gáz, víz és szemétszállítás) kifizetésére.
 • Az egyházközség ingatlanjainak (templom, plébániaépület, közösségi ház) esedékes műszaki karbantartási költségeinek fedezésére.
 • Kisebb-nagyobb beruházások teljes vagy kiegészítő finanszírozására.
 • Fogyóeszköz (bor, ostya, gyertya, tisztító- és takarítószerek és eszközök és egyéb műszaki kellékek) vásárlására.
 • A templom díszítéséhez szükséges eszközök (virág, terítők) vásárlására.
 • Egyházközségi programok és rendezvények (hittanos tábor, egyházközségi rendezvény, hangversenyek, koncertek, zarándokutak) költségeinek fedezésére.
 • Egyházközségi lap (Márton-harang) szerkesztési- és nyomdai előállításának költségeinek finanszírozására.
 • A lelkipásztor és az istentiszteleti szolgálattevő (kántor) illetményének kifizetésére.
 • A temetőfenntartási járulékból fedezzük a temető rendben tartásának költségeit, a fűnyírást, a hulladék elszállítását, kisebb javításokat.

Mikor fizesse be egyházközségi hozzájárulását?

A tavaszi időszakban sárga csekket postázunk, amelyen befizetheti az év bármely

Egyházközségeink nevében hálával köszönöm eddigi támogatását és bízva további segítségében maradok Ön iránt őszinte nagyrabecsüléssel: Arnold atya

Rendkívüli támogatóink köre