Egyházi Önkéntes Hozzájárulás

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram!

Tisztelettel köszöntöm Önt. Engedje meg, hogy először is köszönetemet fejezzem ki Önnek azért, hogy egyházközségünket anyagilag eddig is nagylelkűen támogatta. Az ön támogatása nélkül nem tudtunk volna számos egyházközségi programot megvalósítani és nem tudtuk volna templomunk és plébániaépületünk működését finanszírozni. Mivel minden anyagi segítségre a továbbiakban is szükségünk van, ezen túl is számítunk az Ön támogatására.

Egyházi önkéntes hozzájárulás díja: (Ft/fő/év)
  Ravazd Bakonypéterd Lázi Veszprémvarsány
Keresőképes, aktív 4.000,- 4.000,- 4.000,- 4.000,-
Nyugdíjas 3.000,- 3.000,- 3.000,- 3.000,-
18 év alatti/tanuló
Temetőfenntartási támogatás (Ft/család/év)
Ravazd Bakonypéterd Lázi Veszprémvarsány
Önkormányzati * 2.500,- 2.500,- 2.500,-

* Ravazdon a temető az Önkormányzat tulajdonában van és az üzemeltetést is az végzi, ezért az Önkormányzat joga megállapítani a sírhelymegváltás díját.

A BEFIZETÉS  MÓDOZATAI

1. SZEMÉLYES BEFIZETÉS (HOZZÁM JÖN / HOZZÁ MEGYEK)
(A beszedők nevét és elérhetőségeit lásd alább a táblázatban!)

2. TEMPLOMBAN (MISE ELŐTT / MISE UTÁN)

3. HIVATALI IDŐBEN A PLÉBÁNIÁN

 • Ravazd: szombat, 16.00 – 17.30 (plébánia)
 • Bakonypéterd: péntek, 17.00 – 18.30 (plébánia közösségi terem)
 • Lázi: hétfő, 8.00 – 9.30 (plébánia, iroda)
 • Veszprémvarsány: hétfő, 18.00 – 19.30 (kántorlakás, II. ajtó)

4. BANKI ÁTUTALÁSSAL (LAZÁN, RUTINOSAN)

Ravazd Bakonypéterd Lázi Veszprémvarsány
Nyugat Takarék Szövetkezet Nyugat Takarék Szövetkezet Nyugat Takarék Szövetkezet Nyugat Takarék Szövetkezet
59300247–11011918 59300302–10008731 59300302–10001057 59300302–10000489

5. E-BANKON KERESZTÜL (KÉNYELMESEN, OTTHONRÓL)

6. BEFIZETÉS SÁRGA CSEKKEN (KLASSZIKUSAN, EGYSZERŰEN)

A közlemény rovatba ne felejtse el beírni, hogy hány fő részére fizeti be egyházközségi hozzájárulását és/vagy a temetőfenntartási támogatását! (Pl.: Egyházközségi hozzájárulás 2 kereső, tem. fenntart.)


Mire fordítjuk az Ön által befizetett egyházközségi hozzájárulását és a temetőfenntartási támogatást?

 • Elsősorban a templom, valamint a plébániaépület, közösségi ház közüzemi költségeinek (villany, gáz, víz és szemétszállítás) kifizetésére.
 • Az egyházközség ingatlanjainak (templom, plébániaépület, közösségi ház) esedékes műszaki karbantartási költségeinek fedezésére.
 • Kisebb-nagyobb beruházások teljes vagy kiegészítő finanszírozására.
 • Fogyóeszköz (bor, ostya, gyertya, tisztító- és takarítószerek és eszközök és egyéb műszaki kellékek) vásárlására.
 • A templom díszítéséhez szükséges eszközök (virág, terítők) vásárlására.
 • Egyházközségi programok és rendezvények (hittanos tábor, egyházközségi rendezvény, hangversenyek, koncertek, zarándokutak) költségeinek fedezésére.
 • Egyházközségi lap (Márton-harang) szerkesztési- és nyomdai előállításának költségeinek finanszírozására.
 • A lelkipásztor és az istentiszteleti szolgálattevő (kántor) illetményének kifizetésére.
 • A temetőfenntartási járulékból fedezzük a temető rendben tartásának költségeit, a fűnyírást, a hulladék elszállítását, kisebb javításokat.

Mikor fizesse be egyházközségi hozzájárulását?

A tavaszi időszakban sárga csekket postázunk, amelyen befizetheti az év bármely időszakában egyházközségi hozzájárulását.

Személyesen kinél tudom rendezni egyházközségi hozzájárulásom befizetését?

Az alábbi táblázat segít önnek eligazodni abban, hogy az egyes egyházközségekben kinél lehetséges befizetni az egyházi önkéntes hozzájárulás és/vagy a temetőfenntartási járulékot.

Ravazd, Szent Márton Plébánia
Név Cím Telefon Fizetés módja
Nagy Károlyné Erzsébet Hunyadi u. 15. házhoz megy és hozzá lehet vinni
Slánicz Lászlóné Marika Petőfi u. 1. 06 (30) 475 6792 házhoz megy és hozzá lehet vinni
Takács Károlyné Marianna Országút 55. 06 (30) 222 2710 hozzá lehet vinni
Sziráczki Attiláné Erzsike Országút 114. 06 (70) 528 6492 hozzá lehet vinni
Bakonypéterd, Szent Péter és Pál Plébánia
Név Cím Telefon Fizetés módja
Hozzájárulását befizetheti

1. A vasárnapi szentmisék előtt és után a sekrestyében,
2. Átutalással a fent található bankszámlaszámunkra
3. Sárga csekken (kérhető a plébánián)

Lázi, Alexandriai Szent Katalin Plébánia
Név Cím Telefon Fizetés módja
Gyönygyösi Lászlóné Petőfi u. 32. 06 (30) 477 5787 Házhoz megy és hozzá lehet vinni
Slánicz Ervinné Edina Zrínyi M. u. 12. 06 (20) 973 3470 Hozzá lehet vinni
Wéber Árpádné Petőfi u. 24. 06 (30) 417 4545 Házhoz megy és hozzá lehet vinni
Veszprémvarsány, Szent Adalbert Plébánia
Név Cím Telefon Fizetés módja
Pohlinger Lászlóné Iskola u. 17.  06 (30) 601 9879 házhoz megy és hozzá lehet vinni
Vida Miklós Kossuth u. 4. 06 (88) 499 223 hozzá lehet vinni
Flőhrich Róbert Rákóczi u. 91. 06 (30) 548 6227 házhoz megy és hozzá lehet vinni
Horváthné Volf Mónika Kossuth u. 68. 06 (30) 479 8770 házhoz megy és hozzá lehet vinni
Gregosits László benzinkút 06 (30) 438 0958 Hozzá el lehet vinni

Egyházközségeink nevében hálával köszönöm eddigi támogatását és bízva további segítségében maradok Ön iránt őszinte nagyrabecsüléssel: Arnold atya