Küldetésünk

Plébániáink a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátsághoz tartozó közösségek, amelyeken a Szent Márton hegyén lévő bencés monostor szerzetespapjai látják el a lelkipásztori szolgálatot. Minden egyházközség főpátrónusa a mi vidékünkön született Tours-i Szent Márton, akinek életpéldája arra ösztönöz bennünket, hogy komolyan vegyük a  szeret nevében megosztott köpeny történetét és mi is megosszuk egymással azt, amink van. Továbbá megértsük: keresztségünk nem más, mint a Krisztustól ajándékba kapott barátság elfogadása. Jelmondatunk:

Együtt az úton

Nem mondhatjuk, hogy megérkeztünk volna a célba. Úton vagyon, különféle utakon járunk. Úgy vagyunk, mint az emmauszi tanítványok, akikkel Jézus együtt tart Jeruzsálemből, csalódásuk helyszínéről Emmauszba: értelmet ad mindennek az, aki vezet bennünket.

Élni a hitben

A hit életünket formáló erő. Keresztény hitünk Krisztus-központú. Amikor megjelöltek minket a kereszt jelével, akkor egyházunk tagjává váltunk, de onnantól még sok feladat vár ránk. Ki kell dolgoznunk magunkban a krisztusi embert.

Nyitottan mindenkire

Egymás elfogadásából élünk. Közösségünkben nagy érték a tolerancia a különféle hagyományokkal élők, különféle kultúrákból érkezők iránt. Az emberi sokféleség gazdagító számunkra, hiszen különféle értékek hordozói vagyunk mindannyian. Hisszük, hogy Isten mindenkiben jelen van és megmutatja magát.