Képviselőtestületek eskütétele

Egyházközségeink képviselő testületeinek eskütétele

Ravazd, Szent Márton Plébánia: 2019. december 8., szombat, 18.00 (szentmise keretében)

Bakonypéterd, Szent Péter és Pál Plébánia: 2019. december 1., vasárnap, 11.00 (szentmise keretében)

Veszprémvarsány, Szent Adalbert Plébánia: 2019. december 8., vasárnap, 11.00 (szentmise keretében)

Lázi, Alexandriai Szent Katalin Plébánia: 2019. december 1., vasárnap, 11.11 (szentmise keretében)

Megválasztott tagok:

A LÁZI ALEXANDRIA SZENT KATALIN PLÉBÁNIA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK NÉVSORA

 

Név

Beosztás

Cím

Telefonszám

E-mail

1.

Badics Krisztián

 

 

 

 

2.

Sághi Éva

 

 

 

 

3.

Kreitl Gábor

 

 

 

 

4.

Pék Péter

 

 

 

 

5.

Dr. Horváth Bernadett

 

 

 

 

Ravazd, Szent Márton Plébánia:

  1. a
  2. b
  3. c

Bakonypéterd, Szent Péter és Pál Plébánia:

  1. a
  2. b
  3. c

Veszprémvarsány, Szent Adalbert Plébánia:

  1. a
  2. b
  3. c

A képviselőtagok eskütételének szövege:

„Én …. Isten előtti felelősségem tudatában /
ünnepélyesen megígérem, /
hogy mint a … egyházközségi képviselőtestület tagja /
életemmel és munkámmal /
egyházunk javát akarom előmozdítani, /
erkölcsi és anyagi értékeit védve. /
Egyházközségünk lelki és anyagi érdekeit
            figyelembe véve /
Isten és az Anyaszentegyház törvényei szerint /
akarok munkálkodni. /
Kérem ehhez az Úr Jézus kegyelmét, /
a Magyarok Nagyasszonyának, /
egyházmegyénk védőszentjének,

Szent Márton püspöknek pártfogását, /
a hívek áldozatos támogatását /
és egyházunk áldását. /
Ámen.

A választási hirdetmény itt olvasható: