Támogatás

St. Peterskirche im Stadtzentrum in München. Foto: Jens Schulze, 0170 - 18 42 850, jens.schulze@email.de Abdruck nur gegen Namensnennung und Honorar zzgl. 7% MwSt.

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram!

Tisztelettel köszöntöm Önt. Engedje meg, hogy először is köszönetemet fejezzem ki Önnek azért, hogy egyházközségünket anyagilag eddig is nagylelkűen támogatta. Az ön támogatása nélkül nem tudtunk volna számos egyházközségi programot megvalósítani és nem tudtuk volna templomunk és plébániaépületünk működését finanszírozni. Mivel minden anyagi segítségre a továbbiakban is szükségünk van, ezen túl is számítunk az Ön támogatására.

Engedje meg, hogy tájékoztassam arról, hogy 2015. január elején egyházközségeink képviselő testülete Dr. Várszegi Asztrik, a Pannonhalmi Területi Apátság Főapátja jóváhagyásával a Római Katolikus Egyházhoz tartozó hívek részére az egyházközségi hozzájárulás mértékét az alábbiak szerint határozta meg személyenként:

Egyházi önkéntes hozzájárulás díja: (Ft/fő/év)
Ravazd Bakonypéterd Lázi Veszprémvarsány
Keresőképes, aktív 4.000,- 4.000,- 4.000,- 4.000,-
Nyugdíjas 3.000,- 3.000,- 3.000,- 3.000,-
18 év alatti/tanuló
Temetőfenntartási támogatás (Ft/család/év)
Ravazd Bakonypéterd Lázi Veszprémvarsány
Önkormányzati *
2.500,- 2.500,- 2.500,-

* Ravazdon a temető az Önkormányzat tulajdonában van és az üzemeltetést is az végzi, ezért az Önkormányzat joga megállapítani a sírhelymegváltás díját.

A BEFIZETÉS ÚJ MÓDOZATAI

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy egyháztanácsunk mostantól kibővíti az egyházközségi hozzájárulás (régi megnevezése: egyházadó) éves befizetésének formáit. Szeretnénk ezen túl hatékony és az Önök számára rugalmasabb lehetőségeket biztosítani az egyházközségi hozzájárulás befizetésére.

1. SZEMÉLYES BEFIZETÉS (HOZZÁM JÖN / HOZZÁ MEGYEK)
(A beszedők nevét és elérhetőségeit lásd alább a táblázatban!)

Önnek továbbra is lehetősége van arra, hogy az eddig megszokott módon rendezze egyházközségi hozzájárulásának éves befizetését. Azok nevét és elérhetőségét, akik a hozzájárulást a lelkipásztor hivatalos meghatalmazásával gyűjtik, ennek a lapnak a hátsó oldalán olvashatja. Más, jogosulatlan személyeknek ne fizessen hozzájárulást! Ön a befizetett összegről átvételi elismervényt kap. Az elismervény fejlécén a plébánia bélyegzőjét találja.

2. TEMPLOMBAN (MISE ELŐTT / MISE UTÁN)

A vasárnapi szentmise után is lehetőséget biztosítunk Önnek arra, hogy a templomban szolgálatot teljesítő és a pénzügyekkel megbízott munkatársainknál átvételi elismervény (nyugta) ellenében befizetheti egyházközségi hozzájárulását.

3. BANKI ÁTUTALÁSSAL (LAZÁN, RUTINOSAN)

A Takarékszövetkezetnél vezetett bankszámlánkra Ön személyesen, Átutalási Megbízás kitöltésével is át tudja átutalni egyházközségi hozzájárulását. A plébánia bankszámlaszámát az alábbi táblázatban találja.

Ravazd Bakonypéterd Lázi Veszprémvarsány
Nyugat Takarékszövetkezet Nyugat Takarékszövetkezet Nyugat Takarékszövetkezet Nyugat Takarékszövetkezet
59300247–11011918 59300302–10008731 59300302–10001057 59300302–10000489

Átutalási megbízás

4. E-BANKON KERESZTÜL (KÉNYELMESEN, OTTHONRÓL)

Ha rendelkezik E-bank szolgáltatással, akkor a Takarékszövetkezetnél vezetett bankszámlánkra Ön otthonából, kényelmesen tudja átutalni egyházközségi hozzájárulását.

5. BEFIZETÉS SÁRGA CSEKKEN (KLASSZIKUSAN, EGYSZERŰEN)

A leginkább elterjedt és legmegszokottabb fizetési mód a sárga csekk, vagy más néven Készpénz-átutalási Megbízás. A közlemény rovatba ne felejtse el beírni, hogy hány fő részére fizeti be egyházközségi hozzájárulását és/vagy a temetőfenntartási támogatását! (Pl.: Egyházközségi hozzájárulás 2 kereső, tem. fenntart.)

Sárga csekk


TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYHÁZKÖZSÉGI HOZZÁJÁRULÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS BEFIZETÉSÉRŐL

Mire fordítjuk az Ön által befizetett egyházközségi hozzájárulását és a temetőfenntartási támogatást?

Elsősorban a templom, valamint a plébániaépület, közösségi ház közüzemi költségeinek (villany, gáz, víz és szemétszállítás) kifizetésére.

Az egyházközség ingatlanjainak (templom, plébániaépület, közösségi ház) esedékes műszaki karbantartási költségeinek fedezésére.

Kisebb-nagyobb beruházások teljes vagy kiegészítő finanszírozására.

Fogyóeszköz (bor, ostya, gyertya, tisztító- és takarítószerek és eszközök és egyéb műszaki kellékek) vásárlására.

A templom díszítéséhez szükséges eszközök (virág, terítők) vásárlására.

Egyházközségi programok és rendezvények (hittanos tábor, egyházközségi rendezvény, hangversenyek, koncertek, zarándokutak) költségeinek fedezésére.

Egyházközségi lap (Márton-harang) szerkesztési- és nyomdai előállításának költségeinek finanszírozására.

A lelkipásztor és az istentiszteleti szolgálattevő (kántor) illetményének kifizetésére.

A temetőfenntartási járulékból fedezzük a temető rendben tartásának költségeit, a fűnyírást, a hulladék elszállítását, kisebb javításokat.

Mikor fizessem be egyházközségi hozzájárulásomat?

Természetesen, minden évben várjuk egyszeri befizetését. Akkor fizesse be, amikor egyéb kiadásai lehetővé teszik. Amennyiben Ön igényli, lehetősége van részletfizetésre is. A befizetéseket egyházközségi adatbázisban regisztráljuk.

Személyesen kinél tudom rendezni egyházközségi hozzájárulásom befizetését?

Az alábbi táblázat segít önnek eligazodni abban, hogy az egyes egyházközségekben kinél lehetséges befizetni az egyházi önkéntes hozzájárulás és/vagy a temetőfenntartási járulékot.

Ravazd, Szent Márton Plébánia
Név Cím Telefon Fizetés módja
Sári Ernőné Erzsébet Fő út 10/b. 06 (20) 238 4676 hozzá lehet vinni
Nagy Károlyné Erzsébet Hunyadi u. 15. házhoz megy és hozzá lehet vinni
Slánicz Lászlóné Marika Petőfi u. 1. 06 (30) 475 6792 házhoz megy és hozzá lehet vinni
Takács Károlyné Marianna Országút 55. 06 (30) 222 2710 hozzá lehet vinni
Sziráczki Attiláné Erzsike Országút 114. 06 (70) 528 6492 hozzá lehet vinni
Bakonypéterd, Szent Péter és Pál Plébánia
Név Cím Telefon Fizetés módja
Hozzájárulását befizetheti

1. A vasárnapi szentmisék előtt és után a sekrestyében,
2. Átutalással a fent található bankszámlaszámunkra
3. Sárga csekken (kérhető a plébánián)

Lázi, Alexandriai Szent Katalin Plébánia
Név Cím Telefon Fizetés módja
Gyönygyösi Lászlóné Petőfi u. 32. 06 (30) 477 5787 Házhoz megy és hozzá lehet vinni
Slánicz Ervinné Edina Zrínyi M. u. 12. 06 (20) 973 3470 Hozzá lehet vinni
Gregosits Lászlóné Dózsa Gy. u. 4. 06 (88) 489 058 Házhoz megy
Szabó Tiborné Kossuth u. 3. 06 (30) 428 8217 Házhoz megy
Wéber Árpádné Petőfi u. 24. 06 (30) 417 4545 Házhoz megy és hozzá lehet vinni
Veszprémvarsány, Szent Adalbert Plébánia
Név Cím Telefon Fizetés módja
Pohlinger Lászlóné Iskola u. 17.  06 (30) 601 9879 házhoz megy és hozzá lehet vinni
Vida Miklós Kossuth u. 4. 06 (88) 499 223 hozzá lehet vinni
Flőhrich Róbert Rákóczi u. 91. 06 (30) 548 6227 házhoz megy és hozzá lehet vinni
Horváthné Volf Mónika Kossuth u. 68. 06 (30) 479 8770 házhoz megy és hozzá lehet vinni

Egyházközségeink nevében hálával köszönöm eddigi támogatását és bízva további segítségében maradok Ön iránt őszinte nagyrabecsüléssel: Arnold atya

Jóságod minden apró morzsájára szüksége van a világnak!

https://www.facebook.com/teamdelorean/videos/10153073058294767/?theater