Ravazdi lelkipásztori tanács

JEGYZŐKÖNYV A LELKIPÁSZTORI TANÁCSADÓ TESTÜLET TAVASZI ÜLÉSÉRŐL
Ravazd, 2018. április 19., helyszín: a plébánia közösségi terme

Jelen vannak: Hortobágyi Arnold plébános, Székely Szilvia koordinátor, Takács Károly világi elnök, Kálmán István, Barabás Rudolf, Tóth Béla, Katona Tibor, Hutvágner István, Pirgi István gondnok, Marton Ágnes, Tóth Imréné, Berki Andrásné pénztáros, Takács Károlyné sekrestyés, Slániczné Marika sekrestyés, Pirginé Ildikó, Elischer Balázs kántor.

 1. Arnold atya ismerteti a napirendi pontokat és tájékoztatja a testületet, hogy a pannonhalmi bencés közösség új elöljárója, Hortobágyi Cirill főapát, aki egyben a Pannonhalmi Területi Apátság ordináriusa, főpásztora is. Egyházképének megismerése fontos az egyházközségek számára – a vele való találkozás fontos mindannyiunk számára – témagazda: Katona Tibor
 2. A bérmálkozás időpontjának, korhatárának módosulására kerül sor a közeljövőben, miután a győri egyházmegyéjében Veres András püspök úr már kihirdette, hogy az egyházmegyéjében az alsó korhatár 9. osztályos kor lesza jövében. A bérmálkozásra – elképzeléseink szerint – 2 éves felkészítési időszak után kerülhet sor, amelynek része lesz a közösségépítés, hitbe történő bevezetés és a közösségi szolgálat) Az elkövetkezőkben a lelkipásztori tanács elé kerül a javaslat Pannonhalmán. Amint döntés születik, azonnal hivatalosan is kihirdetjük.
 3. Együttműködés a tanácsadó testületben. Előre megtervezett rendszeres találkozások (a hátralévő időszakban egyszer-egyszer még: kora ősszel, télen) Kölcsönösség jelentősége – egyéni kezdeményezések – témafelvetések, projektszemlélet megismerése nagyon fontos. Keressünk kötetlen alkalmakat – információ cserére. Alakítsunk ki egy mindenki számára elérhető címlistát.
  4. Mivel az előző Lelkipásztori Tanácsadó Testület mandátuma 2017 végén lejárt, szükséges az új testület felállítása. Arnold atya az egri egyházmegye forgatókönyvét ismertette, amely egy jó és követendő modell. – Előkészítők és lebonyolítók: Elischer Balázs, Marton Ági, Székely Szilvi
  5. Mindenki kézbe kapta a 2017-es év zárszámadását és a 2018-as esztendő költségvetését. http://4plebania.hu/penzugy/
  6. A plébánia felújítással kapcsolatos elképzeléseket, terveket néztük meg sorról-sorra: a., Szükséges lenne egy vízteres kandalló beszerzése, amely a közösségi termet és az alatta lévő pincét fűtené. b., Pince rendbetételének folytatása (építőmérnök javaslata alapján szárító vakolatra lenne szükség) Árajánlat alapján (csak a belső tér anyagköltsége kb. 220 e Ft lenne, a külső térrel együtt 350 eFt) c., Bejárati ajtó feletti üveg elkészítése, behelyezése: felelős: Pirgi István, Katona Tibor d., Az épület víztelenítése: A Vasköz felőli oldalon az épület mellől az alapig el kell hordani a földet. Felelősök: Hutvágner István, Tóth Béla, Kálmán István.
  7. Az udvar rendbetétele: a., Az alsó kert víztelenítése szükséges. b., Földdel való feltöltése (Horváth Sanyival a kapcsolatot felveszi Tóth Béla) c., Lépcső, lejáró biztonságossá tétele d., Birkák (Viszló Lacival Arnold atya veszi fel a kapcsolatot)
  8., A lakásbérletek jól működnek. A két bérlő által fizetett lakásbérlet havi 70.000,- forint bevételt jelent a plébániának.
  9. A Mária-kápolna projekt a nyár elején indulna. Szükséges lenne a munkában részt velő önkéntesek megszólítása, valamint egy adománygyűjtés újbóli elindítása – több vonalon (roll-up, Márton-harang, 2019-ben az Apátságtól hozzájárulás kérése)
  10. A pipacserélő és templomtér munkálatairól a következő megbeszélésen lesz szó.

Beszámoló a LELKIPÁSZTORI TANÁCSADÓ TESTÜLET NYÁRI ÜLÉSÉRŐL
Ravazd, 2018. június 18., helyszín: a plébánia közösségi terme

Jelen vannak: Hortobágyi Arnold plébános, Székely Szilvia koordinátor, Takács Károly világi elnök, Tóth Béla, Katona Tibor, Marton Ágnes, Berki Andrásné pénztáros, Slániczné Marika sekrestyés, Pirginé Ildikó, Elischer Balázs kántor.

Munkálatok a plébánián (Tóth Béla)

A ravazdi plébánia épülete és környezete is folyamatos gondozásra, felújításra szorul. E teendők részeként, a hátsó épületrész alatti pince tatarozását, közösségi helyiséggé alakítását tervezte el a közösségünk. Sajnos a feladat nem egyszerű, mert a falai, főleg a Vasköz felőli, nagyon nedvesek. Ennek fő okai: – a talajvíz és a fal mellé húzódó esővíz elleni szigetelés és elvezetés hiánya, – e fal külső felületét, cementtel túlzottan dúsított habarccsal látták el, mely szinte teljesen meggátolja a falban lévő nedvesség kipárolgását. Így az, egyre feljebb és befelé vándorol a falban. Ezek megszüntetésére, a fal száradásának elősegítése érdekében kezdődtek munkák a Vasköz felőli oldalon. Az udvar, kert feletti rézsűs oldalát az esőzések, az erózió nagyon meggyengítette, kikezdte.
A plébánia udvarára előzőleg behordatott föld és a köz felől felszabadult föld, az udvar és a kertoldal feltöltésére került felhasználásra. E feltöltés az udvar nagyobbodását is eredményezte, amely a templomi rendezvények során felmerülő parkolási gondok megoldásában is segítségül szolgálhat. A fenti munkák erőgép bevonásával és az egyházközösségi tagok lelkes közreműködésével június 8.-án kezdődtek és folyamatosan zajlanak.

Mi lesz a lourdesi Mária-szoborral? (Lejegyezte: Berkiné Vera)

A június 20-án tartott testületi ülés fő témája a templomunkban rövidesen kialakításra kerülő Mária-kápolna terveinek átgondolása, az ezzel kapcsolatos vélemények egyeztetése volt. Régi elképzelés válik valóra, hogy a ravazdi templomban a csíksomlyói Madonna gyönyörű szobra jól látható, méltó helyre kerül, bárki számára elérhető lesz, aki egy fohászra betér templomunkba. Nyitott templomajtó és világos, jól belátható barokk tér fogadja majd a híveket. Terveink szerint a régen “pipacserélőnek” nevezett helyet rácsozat választja majd el a templomtértől, a hajótól. Felmerült bennünk az a kérdés, hogy a lourdes-i Szűzanya szobra hová kerülhetne, az őt megillető legszebb helyre? Fontos, hogy valamiképpen közöttünk, a közelünkben maradhasson, hiszen nemzedékeken át sokan fohászkodtak a Szűzanyához segítségért, vagy megköszönték közbenjárását a nehéz élethelyzetekben. A Szűzanya iránti tisztelet mélyen gyökerezik az emberekben, szüleink, nagyszüleink példáját követve fordulunk hozzá bizalommal. Ezért azt tervezgetjük – Arnold atya és munkatársai –, hogy a templom környezetében, vagy a plébániakertben egy üveggel lezárt fülkét építtetnénk a szobor számára. Ilyen módon tiszteletben tartva azt a kérést, hogy a sokak életében komoly érzelmi kötődést jelentő lourdes-i Mária szobra a közelben, szép környezetben maradhasson, az őt tisztelők számára elérhető legyen.