PasztorálisTerv ’17

VESZPRÉMVARSÁNY, LÁZI, BAKONYPÉTERD, RAVAZD
BENCÉS PLÉBÁNIÁK PASZTORÁLIS TERVE A 2017-ES ESZTENDŐRE

Pasztorális terv (interaktív) – letölthető innen

Nyissa meg az interaktív PDF fáljt és további információkért kattintson az oldalon található hivatkozásokra.


Plébániáinkon élő kedves keresztény Testvéreim!

Örömmel nyújtom át a 2017-es esztendőre készített lelkipásztori tervet, amely számos programmal szeretné gazdagítani hívő életünket és szeretne támogatni mindannyiunkat Isten-keresésünkben és Krisztus-követésünkben, a plébániai közösségben való aktív részvételben és remélhetőleg egyéni életünkben is. Egyházunk liturgikus élete, a szentségek megünneplése, kulturális programjaink, a zarándokútjaink, az önkéntes munka, mind-mind alkalmai lehetnek számunkra, hogy bekapcsolódjunk egyházközségeink életébe.

Amikor átnyújtom ezt a lelkipásztori tervet, akkor hálás szívvel gondolok kedves munkatársaimra, a négy bencés plébánia tanácsadó testületének tagjaira, akik nélkül ez a lelkipásztori terv nem jöhetett volna létre. Szívből köszönöm Nekik és mindazoknak, akik segítségükkel támogatják lelkipásztori szolgálatomat.

Isten segítsen bennünket!

Hortobágyi Arnold atya