Beruházás, pályázat (Veszprémvarsány)

Egyházközségünkben az alábbi projektötletek megvalósítása zajlik:

A projekt címe Finanszírozás Bekerülési
költség
Tervezett
kezdete
Tervezett
befejezés
A veszprémvarsányi templom
belső korszerűsítése
Elutasított pályázat
 
Elöregedett levendulaállomány
kivágása és újratelepítése 1. ütem
Saját finanszírozásból   2015
ősze
2016
tavasza
Vendégbarát sekrestye kialakítása Saját finanszírozásból
  2016
tavasza
2016
ősze
Plébániaépület külső rekonstrukciója Elutasított pályázat
 
Urnakápolna kialakítása
a templom keleti oldalában
Saját finanszírozásból
Apátságtól kapott támogatsából
2017
tavasza
2017
ősze
Többfunkciós liturgikus tér  kialakítása
a templom előterében
Saját finanszírozásból 2017
tavasza
 2017
nyara
Kántorlakás külső felújítása Saját finanszírozásból 2017
tavasza
 2017
nyara
Mikrokontrolleres harangvezérlés
kialakítása
Saját finanszírozásból 2018
tavasza
2018
tavasza
Temetőkert rendezése
– 1. ütem: fakivágás
Saját finanszírozásból   2016
ősze
2016
ősze
Temetőkert rendezése
– 2. ütem: kerítésfestés
Saját finanszírozásból 2017
tavasza
2017
nyara
Temetőkert rendezése
– 3. ütem: sövénytelepítés
Saját finanszírozásból 2017
ősze
2017
ősze
Templomi padok felújítása,
székvásárlás, ülőhelyek készítése
2018
Régi gazdasági épület szétbontása,
plébániaudvar rendezése
2017
nyara
2017
nyara
Templomi padfűtés megoldása,
a villamos hálózat korszerűsítése
2018
A templom padlóburkolatának
javítása, részleges cseréje
2018
Elöregedett levendulaállomány
kivágása és újratelepítése 2. ütem
2018
ősze
2018
ősze
Sírhely-nyilvántartó adatbázis
készítése
2017
ősze
2018
tavasza